PEMBERSIHAN SUASANA/TEMPAT
Kategori Paritta / Group Paritta / Sub Group Paritta / Paritta

No
Paritta
Hal
PEMBERSIHAN SUASANA/TEMPAT
1
PUBBABHĀGANAMAKĀRA

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
                                        (Tikkhattuṁ)

Terpujilah Sang Bhagavā, Yang Mahāsuci, Yang telah Mencapai Penerangan Sempurna.
                                             (tiga kali)

72
2
SARAṆAGAMANA PĀṬHA

SARAṆAGAMANA PĀṬHA1

Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
 
Dutiyampi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dutiyampi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dutiyampi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
 
Tatiyampi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Tatiyampi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Tatiyampi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.


Aku berlindung kepada Buddha.
Aku berlindung kepada Dhamma.
Aku berlindung kepada Sangha.
 
Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha.
Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma.
Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha.
 
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha.
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma.
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha.
_________________________
1 Khuddakanik
āya, Khuddakapāṭha.

72
3
BUDDHĀNUSSATI

Iti pi so bhagavā arahaṁ sammāsambuddho,
Vijjācaraṇa-sampanno sugato lokavidū,
Anuttaro purisadammasārathi,
satthā devamanussānaṁ, buddho bhagavāti.

Karena itulah1 Sang Bhagavā, Beliau adalah Yang Mahasuci, Yang
telah Mencapai Penerangan Sempurna, Sempurna Pengetahuan
serta Tindak-tanduk-Nya, Sempurna Menempuh Jalan ke Nibbāna,
Pengetahu Segenap Alam, Pembimbing Manusia yang Tiada
Taranya, Guru para Dewa dan Manusia,  Yang Sadar, Yang Patut
Dimuliakan.
_________________________
1
‘Iti’ disini bermakna sebagai ‘sebab’ (Sīlakkhandhavagga-aṭṭhakathā).

95
4
DHAMMĀNUSSATI

Svākkhāto bhagavatā dhammo,
Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko,
Opanayiko paccattaṁ veditabbo viññūhīti.

Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagavā, terlihat
amat jelas, tak bersela waktu1, mengundang untuk dibuktikan,
patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para
bijaksanawan dalam batin masing-masing.
_________________________
1
Tiada sela atau jeda waktu antara pencapaian Jalan dan pengenyaman Buah.

96
5
SAṄGHĀNUSSATI

Supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
Ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
Ñāyapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
Sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
Yadidam cattāri purisayugāni aṭṭhapurisapuggalā,
Esa bhagavato sāvakasaṅgho,
Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo,
Anuttaraṁ puññakkhettaṁ lokassāti.

Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak baik,
Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak lurus,
Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak benar,
Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak patut,
Mereka adalah empat pasang makhluk, terdiri dari delapan jenis
makhluk suci1.
Itulah Saṅgha siswa Sang Bhagavā;
Patut menerima pujaan, patut menerima sambutan,
patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan;
ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia.
_________________________
1
Mereka adalah ‘Ariya Sagha’, yakni : makhluk-makhluk yang telah mencapai Sotāpattimagga, Sotāpattiphala, Sakadāgāmimagga,  Sakadāgāmiphala, Anāgāmimagga, Anāgāmiphala, Arahattamagga, Arahattaphala.

96
6
SACCAKIRIYA GĀTHĀ

Natthi me saraṇaṁ aññaṁ,
Buddho me saraṇaṁ varaṁ.
Etena saccavajjena,
Sotthi te hotu sabbadā.

Natthi me saraṇaṁ aññaṁ,
Dhammo me saraṇaṁ varaṁ.
Etena saccavajjena,
Sotthi te hotu sabbadā.

Natthi me saraṇaṁ aññaṁ,
Saṅgho me saraṇaṁ varaṁ.
Etena saccavajjena,
Sotthi te hotu sabbadā.

 
Tiada perlindungan lain bagiku.
Sang Buddha-lah pelindungku nan luhur.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera.
 
Tiada perlindungan lain bagiku.
Dhamma-lah pelindungku nan luhur.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera.
 
Tiada perlindungan lain bagiku.
Saṅgha-lah pelindungku nan luhur.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera.

75
7
KARAṆĪYAMETTA SUTTA (Bait 8, 9, dan 10)

KARAṆĪYAMETTA SUTTA1

Karaṇīyamatthakusalena
Yantaṁ santaṁ padaṁ abhisamecca:
Sakko ujū ca suhujū ca
Suvaco cassa mudu anatimānī.

Santussako ca subharo ca
Appakicco ca sallahukavutti
Santindriyo ca nipako ca
Appagabbho kulesu ananugiddho.

Na ca khuddaṁ samācare kiñci
Yena viññū pare upavadeyyuṁ.
Sukhino vā khemino hontu
Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

Ye keci pāṇabhūtatthi
Tasā vā thāvarā vā anavasesā
Dīghā vā ye mahantā vā
Majjhimā rassakā aṇukathūlā.

Diṭṭhā vā ye ca adiṭṭhā
Ye ca dūre vasanti avidūre
Bhūtā vā sambhavesī vā
Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

Na paro para nikubbetha
Nātimaññetha katthaci naṁ kañci
Byārosanā paṭīghasaññā
Nāññamaññassa dukkhamiccheyya.

Mātā yathā niyaṁ puttaṁ
Āyusā ekaputtamanurakkhe.
Evampi sabbabhūtesu
Mānasambhāvaye aparimāṇaṁ.

Mettañca sabbalokasmiṁ
Mānasambhāvaye aparimāṇaṁ
Uddhaṁ adho ca tiriyañca
Asambādhaṁ averaṁ asapattaṁ.

Tiṭṭhañcaram nisinno vā
Sayāno vā yāvatassa vigatamiddho
Etaṁ satiṁ adhiṭṭheyya
Brahmametaṁ vihāraṁ idhamāhu.

Diṭṭhiñca anupagamma
Sīlavā dassanena sampanno
Kāmesu vineyya gedhaṁ
Nahi jātu gabbhaseyyaṁ punaretīti.

 
Inilah yang patut dikerjakan
oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna,
yang menghantar ke jalan kedamaian:
sebagai orang yang cakap, jujur,2 tulus,3
mudah dinasihati, lemah lembut, tidak sombong;
 
merasa puas atas yang dimiliki,  mudah dirawat,
tidak repot, bersahaja hidupnya,
berindria tenang, penuh pertimbangan,
sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga;
 
tidak berbuat kesalahan walaupun kecil,
yang dapat dicela oleh para bijaksanawan,
senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih:
‘Semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram.
Semoga semua makhluk hidup bahagia.’
 
Makhluk hidup apa pun yang ada;
yang goyah4 dan yang kokoh5 tanpa kecuali,
yang panjang atau yang besar,
yang sedang, pendek, kecil, kurus atau pun yang gemuk;
 
Yang tampak atau pun yang tak tampak,
yang berada jauh atau pun dekat,
yang telah menjadi atau pun yang belum menjadi,
semoga mereka semua hidup bahagia.
 
Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya,
tidak menghina siapa pun di mana juga;
dan, tak selayaknya karena marah dan benci
mengharap yang lain celaka.
 
Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa
melindungi putra tunggalnya;
demikianlah terhadap semua makhluk,
kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas.
 
Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam,
patut dikembangkan tanpa batas dalam batin
baik ke arah atas, bawah, dan diantaranya6;
tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan.
 
Selagi berdiri, berjalan atau duduk,
ataupun berbaring, sebelum terlelap;
sepatutnya ia memusatkan perhatian ini
yang disebut sebagai ‘berdiam dalam Brahma’

Ia yang mengembangkan mettā, tak berpandangan salah7,
teguh dalam sīla dan berpengetahuan sempurna,
dan melenyapkan kesenangan nafsu indria8;
tak akan lahir dalam rahim lagi9.
_________________________
Khuddakanikāya, Khuddakapāṭha; dengan nama ‘Mettasutta’.
Perbuatan lurus melalui ucapan ataupun jasmani.
Perbuatan lurus melalui pikiran (tidak munafik).
Yang gampang tergoyah oleh keinginan dan ketakutan.
Yang terkendali keinginan dan ketakutannya.
Arah atas – alam arūpa, arah bawah = alam nafsu, arah di antaranya = alam rūpa.
Tak berpandangan salah terhadap nāmarūpa (sakkāyadiṭṭhi).
Pencapaian sakadāgāmi.
Pencapaian anāgāmi.

90
8
KHANDHA PARITTA (Dimulai dari : Appamāṇo buddho ....)

KHANDHA PARITTA1

Virūpakkhehi me mettaṁ
Mettaṁ Erāpathehi me
Chabyāputtehi me mettaṁ
Mettaṁ Kaṇhāgotamakehi ca.
 
Apādakehi me mettaṁ
Mettaṁ dipādakehi me
Catuppadehi me mettaṁ
Mettaṁ bahuppadehi me.
 
Mā maṁ apādako hiṁsi
Mā maṁ hiṁsi dipādako
Mā maṁ catuppado hiṁsi
Mā maṁ hiṁsi bahuppado.
 
Sabbe sattā sabbe pāṇā
Sabbe bhūtā ca kevalā
Sabbe bhadrāni passantu
Mā kinci pāpamāgamā.
 
Appamāṇo buddho,
Appamāṇo dhammo,
Appamāṇo saṅgho,
 
Pamāṇavantāni siriṁsapāni,
Ahi vicchikā satapadī uṇṇānābhī sarabū mūsikā.
Katā me rakkhā katā me parittā,
Paṭikkamantu bhūtāni.
Sohaṁ namo bhagavato
Namo sattannaṁ Sammāsambuddhānaṁ.

 
Cinta kasihku kepada suku ular Virūpakkha.
Cinta kasihku kepada suku ular Erāpatha.
Cinta kasihku kepada suku ular Chabyāputta.
Cinta kasihku kepada suku ular Kaṇhāgotamaka.
 
Cinta kasihku kepada makhluk-makhluk tanpa kaki.
Cinta kasihku kepada makhluk-makhluk berkaki dua.
Cinta kasihku kepada makhluk-makhluk berkaki empat.
Cinta kasihku kepada makhluk berkaki banyak.
 
Semoga makhluk-makhluk tanpa kaki tak menyakitiku.
Semoga makhluk-makhluk berkaki dua tak menyakitiku.
Semoga makhluk-makhluk berkaki empat tak menyakitiku.
Semoga makhluk-makhluk berkaki banyak tak menyakitiku.
 
Semoga makhluk, segala kehidupan,
segala yang terlahir tanpa kecuali;
semoga semuanya mendapatkan kebaikan;
janganlah ada dosa2 apa pun pada mereka.
 
Tak terbatas daya Sang Buddha!
Tak terbatas daya Dhamma!
Tak terbatas daya Saṅgha!
 
Segala makhluk melata, seperti:
ular, ketungging, lipan, laba-laba, tokek, dan
tikus adalah terbatas daya mereka.
 
Telah kubangun penjagaan. Telah kubangun perlindungan.
Silakan makhluk-makhluk menyingkir dengan damai!
Aku ini pemuja Sang Bhagavā,
pemuja Tujuh Sammāsambuddha.
_________________________
1  Khuddakanikāya, Jātaka, Tiṁsanipāta.
2  Dosa dalam bahasa Pāli berarti: kesalahan, keburukan; perbuatan jahat, kebencian; cacat.

93
9
ĀṬĀNĀṬIYA PARITTA

ĀṬĀNĀṬIYA PARITTA1
 
Vipassissa namatthu
Cakkhumantassa sirīmato.
Sikhissapi namatthu
Sabbabhūtā-nukampino.
 
Vessabhussa namatthu
Nhātakassa tapassino.
Namatthu Kakusandhassa
Mārasenap-pamaddino.
 
Konāgamanassa namatthu
Brāhmaṇassa vusīmato.
Kassapassa namatthu
Vippamuttassa sabbadhi.
 
Aṅgīrasassa namatthu
Sakyaputtassa sirīmato
Yo imaṁ Dhammamadesesi
Sabbadukkhā-panūdanaṁ.
 
Ye cāpi nibbutā loke
Yathābhūtaṁ vipassisuṁ
Te janā apisuṇā
Mahantā vītasāradā.
 
Hitaṁ devamanussānaṁ
Yaṁ namassanti gotamaṁ
Vijjācaraṇa-sampannaṁ
Mahantaṁ vītasāradaṁ
Vijjācaraṇa-sampannaṁ
Buddhaṁ vandāma gotamanti.

 
Sudjudku kepada Sang Buddha Vipassī,
pemilik penglihatan dan keagungan.
Sudjudku kepada Sang Buddha Sikhī,
pengasih semua makhluk.
 
Sudjudku kepada Sang Buddha Vessabhū,
pembersih noda, pelaksana tapa2.
Sudjudku kepada Sang Buddha Kakusandha,
penghancur Māra beserta bala tentaranya.
 
Sudjudku kepada Sang Buddha Koṇāgamana,
penghanyut keburukan, pencapai kesucian.
Sudjudku kepada Sang Buddha Kassapa,
yang terbebas dari segala kilesa.
 
Sudjudku kepada Sang Buddha Aṅgīrasa,
putra Sakya nan Agung,
yang telah membabarkan Dhamma ini,
Untuk melenyapkan semua dukkha.
 
Mereka-mereka yang mencapai padamnya kilesa di dunia ini,
melihat dengan jelas Dhamma sebagaimana adanya;
adalah, orang-orang yang bukan penghasut,
sebagai manusia besar, yang matang dalam kebijaksanaan.
 
Demi manfaat,
para dewa dan manusia memuji Sang Buddha Gotama,
yang sempurna pengetahuan dan tindak-tanduk-Nya,
sebagai manusia besar yang matang dalam kebijaksanaan.
Kami bersujud kepada Sang Buddha Gotama,
yang sempurna pengetahuan dan tindak-tanduk-Nya.
_________________________
1  Dighanikāya, Pāṭhikavagga.
2  Tapa = Dhamma penghancur kilesa.

 

100
10
ABHAYA PARITTA atau DHAJAGGA PARITTA

ABHAYA PARITTA

Yandunnimittaṁ avamaṅgalañca
Yo cāmanāpo sakuṇassa saddo
Pāpaggaho dussupinaṁ akantaṁ
Buddhānubhāvena vināsamentu.

Yandunnimittaṁ avamaṅgalañca
Yo cāmanāpo sakuṇassa saddo
Pāpaggaho dussupinaṁ akantaṁ
Dhammānubhāvena vināsamentu.

Yan-dunnimittaṁ avamaṅgalañca
Yo cāmanāpo sakuṇassa saddo
Pāpaggaho dussupinaṁ akantaṁ
Saṅghānubhāvena vināsamentu.

 
Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apa pun,
juga suara-suara burung yang tak mengenakkan hati,
si pembawa malapetaka, dan mimpi buruk yang tak dikehendaki;
berkat kekuatan Buddha, semoga semuanya lenyap.

Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apa pun,
juga suara-suara burung yang tak mengenakkan hati,
si pembawa malapetaka, dan mimpi buruk yang tak dikehendaki;
berkat kekuatan Dhamma, semoga semuanya lenyap.

Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apa pun,
juga suara-suara burung yang tak mengenakkan hati,
si pembawa malapetaka, dan mimpi buruk yang tak dikehendaki;
berkat kekuatan Saṅgha, semoga semuanya lenyap.

atau

DHAJAGGA PARITTA1
 
Araññe rukkhamūle vā
Suññāgāreva bhikkhavo
Anussaretha sambuddhaṁ
Bhayaṁ tumhāka no siyā.
 
No ce buddhaṁ sareyyātha
Lokajeṭṭhaṁ narāsabhaṁ
Atha dhammaṁ sareyyātha
Niyyānikaṁ sudesitaṁ.
 
No ce dhammaṁ sareyyātha
Niyyānikaṁ sudesitaṁ
Atha saṅghaṁ sareyyātha
Puññakkhettaṁ anuttaraṁ.
 
Evambuddhaṁ sarantānaṁ
Dhammaṁ saṅghañca bhikkhavo
Bhayaṁ vā chambhitattaṁ vā,
Lomahaṁso na hessatīti.
 
Sewaktu di dalam hutan, di bawah pohon
atau di tempat yang lengang; duhai para bhikkhu,
ingatlah pada Sang Buddha!
ketakutan takkan ada pada kalian.
 
Jika tak mengingat Sang Buddha, Sesepuh Jagat,
yang perkasa di antara dewa dan manusia;
ingatlah pada Dhamma,penuntun ke kebebasan,
yang telah dibabarkan dengan jelas!
 
Jika tak mengingat Dhamma, penuntun ke kebebasan
yang telah dibabarkan dengan jelas;
ingatlah pada Saṅgha,
ladang kebajikan yang tiada taranya bagi makhluk dunia!
 
Demikianlah, wahai para bhikkhu,
Saat kalian mengingat Sang Buddha, Dhamma, dan Saṅgha;
baik ketakutan, kengerian, atau pun geridik bulu tubuh
tidak akan muncul.
_________________________
1  Sayuttanikāya, Sagāthāvagga

101/102
11
SUMAṄGALA GĀTHĀ II (pemercikan tirta)

Bhavatu sabbamaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbabuddhā-nubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te.

Bhavatu sabbamaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbadhammā-nubhāvena

Sadā sotthī bhavantu te.

Bhavatu sabbamaṅgalaṁ

Rakkhantu sabbadevatā
Sabbasaṅghā-nubhāvena

Sadā sotthī bhavantu te.

 
Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Buddha,
Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.

Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Dhamma,
Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.

Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Saṅgha,
Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.

121

Hal: << First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
menu SASANA SUBHASITA
menu