PELETAKAN BATU PERTAMA
Kategori Paritta / Group Paritta / Sub Group Paritta / Paritta

No
Paritta
Hal
PELETAKAN BATU PERTAMA
A. Sebelum diletakan :
1
PUBBABHĀGANAMAKĀRA

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
                                        (Tikkhattuṁ)

Terpujilah Sang Bhagavā, Yang Mahāsuci, Yang telah Mencapai Penerangan Sempurna.
                                             (tiga kali)

72
2
SARAṆAGAMANA PĀṬHA

SARAṆAGAMANA PĀṬHA1

Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
 
Dutiyampi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dutiyampi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dutiyampi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
 
Tatiyampi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Tatiyampi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Tatiyampi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.


Aku berlindung kepada Buddha.
Aku berlindung kepada Dhamma.
Aku berlindung kepada Sangha.
 
Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha.
Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma.
Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha.
 
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha.
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma.
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha.
_________________________
1 Khuddakanik
āya, Khuddakapāṭha.

72
3
VAṬṬAKA PARITTA

VAṬṬAKA PARITTA1

Atthi loke sīlaguṇo
Saccaṁ soceyyanuddayā
Tena saccena kāhāmi
Saccakiriyama-nuttaraṁ.
 
Āvajjitvā dhammabalaṁ
Saritvā pubbake jine
Saccabalama-vassāya
Saccakiriyama-kāsahaṁ.
 
Santi pakkhā apattanā
Santi pādā avañcanā
Mātā pitā ca nikkhantā
Jātaveda paṭikkama.
 
Saha sacce kate mayhaṁ
Mahāpajjalito sikhī
Vajjesi soḷasa karīsāni
Udakaṁ patvā yathā sikhī
Saccena me samo natthi
Esā me saccapāramīti.

 
Di alam ini terdapat berkah Sīla,
berkah kebenaran, berkah kesucian, dan berkah kasih saying.
Berdasarkan atas kebenaran ini,
aku melakukan sumpah nan luhur.
 
Setelah merenungkan kekuatan Dhamma,
mengenang para Penakluk di waktu lampau,
dan mendasarkan pada kekuatan kebenaran;
aku bersumpah :
 
‘Aku bersayap namun tak mampu terbang.
Aku berkaki tetapi tak dapat berjalan.
Ayah bundahku pun telah pergi.
Wahai Api Hutan, kembalilah!’
 
Di saat setelah aku membuat sumpah,
kobaran jilatan api yang ganas
seluas 16 karīsā2 berhenti serentak,
bagaikan api yang tersiram air.
Tiada sesuatu apa pun yang setara dengan sumpahku.
Inilah sacca-pāramitā-ku.
_________________________
1  Khuddakanikāya, Cariyāpitaka.
2 1 karīsā = 125 lengan; 1 lengan = 0.5 meter.

 

94
B. Saat diletakan :
4
JAYA PARITTA

Jayanto bodhiyā mūle
Sakyānaṁ nandivaḍḍhano
Evaṁ tvaṁ vijayo hohi
Jayassu jayamaṅgale.
 
Aparājitapallaṅke
Sīse paṭhavipokkhare
Abhiseke sabbabuddhānaṁ
Aggappatto pamodati.
 
Sunakkhattaṁ sumaṅgalaṁ
Supabhātaṁ suhuṭṭhitaṁ
Sukhaṇo sumuhutto ca
Suyiṭṭhaṁ brahmacārisu.
 
Padakkhiṇaṁ kāyakammaṁ
Vācākammaṁ padakkhiṇaṁ
Padakkhiṇaṁ manokammaṁ
Paṇidhī te padakkhiṇā
Padakkhiṇāni katvāna
Labhantatthe, padakkhiṇe.


Semoga Anda memperoleh berkah kejayaan;
sebagaimana Mahabijaksanawan
yang berjaya atas Māra di bawah pohon Bodhi,
mencapai kejayaan yang unggul di antara para Buddha,
yang berbahagia di atas tahta nan mulia dan tak terkalahkan,
yang perkasa di maha pertiwi, pembawa suka-cita kaum Sākya.
 
Saat berbuat baik; itulah neptu1 yang baik, berkah yang baik,
fajar yang terang, bangun tidur yang ceria,
waktu yang baik, saat yang baik,
dan disebut telah memuja para suciwan dengan baik.
 
Setelah melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu:
bertindak baik,
berucap baik,
berpikir baik,
berpengharapan baik;
pahala-pahala baiklah yang akan diperoleh.
_________________________
1 Penghitungan waktu yang berkaitan dengan ilmu membaca bintang.

 

111
5
RATANATTAYĀNUBHĀVENĀTIĀDI GĀTHĀ

Ratanattayānubhāvena
Ratanattayatejasā
Dukkharogabhayā verā
Sokā sattu cupaddavā
Anekā antarāyāpi
Vinassantu asesato.
 
Jayasiddhi dhanaṁ lābhaṁ
Sotthi bhāgyaṁ sukhaṁ balaṁ
Siri āyu ca vaṇṇo ca
Bhogaṁ vuḍḍhī ca yasavā
Satavassā ca āyū ca
Jīvasiddhī bhavantu te.
 
Bhavatu sabbamaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbabuddhā-nubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te.
 
Bhavatu sabbamaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbadhammā-nubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te.
 
Bhavatu sabbamaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbasaṅghā-nubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te.


Berkat kekuatan Tiratana,
berkat daya Tiratana
semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan,
kesedihan, seteru, musibah,
serta segala macam rintangan apa pun;
semua lenyap tanpa sisa.
 
Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan,
keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan,
kemakmuran, panjang umur, paras bagus,
kesejahteraan, kemajuan, kedudukan,
usia seratus tahun, dan keberhasilan hidup;
ada pada Anda.
 
Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Buddha,
semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.
 
Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Dhamma,
semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.
 
Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Saṅgha,
semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.

119
6
SUMAṄGALA GĀTHĀ I (pemercikan tirta)

Hotu sabbaṁ sumaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbabuddhā-nubhāvena
Sotthī hontu nirantaraṁ.
 
Hotu sabbaṁ sumaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbadhammā-nubhāvena
Sotthī hontu nirantaraṁ.
 
Hotu sabbaṁ sumaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbasaṅghā-nubhāvena
Sotthī hontu nirantaraṁ.
 
 
Semoga segala berkah kebaikan menjadi kenyataan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Buddha,
semoga Anda senantiasa sejahtera.
 
Semoga segala berkah kebaikan menjadi kenyataan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Dhamma,
semoga Anda senantiasa sejahtera.
 
Semoga segala berkah kebaikan menjadi kenyataan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Saṅgha,
semoga Anda senantiasa sejahtera.

120

Hal: << First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
menu SASANA SUBHASITA
menu