PERINGATAN KEMATIAN
Kategori Paritta / Group Paritta / Sub Group Paritta / Paritta

No
Paritta
Hal
PERINGATAN KEMATIAN
I. Peringatan Kematian : 3 Hari, 7 Hari, 49 Hari, 100 Hari, 1 Tahun, 1000 Hari, dan Tahunan
1
PUBBABHĀGANAMAKĀRA

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
                                        (Tikkhattuṁ)

Terpujilah Sang Bhagavā, Yang Mahāsuci, Yang telah Mencapai Penerangan Sempurna.
                                             (tiga kali)

127
2
SARAṆAGAMANA PĀṬHA

Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
 
Dutiyampi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dutiyampi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dutiyampi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
 
Tatiyampi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Tatiyampi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Tatiyampi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.


Aku berlindung kepada Buddha.
Aku berlindung kepada Dhamma.
Aku berlindung kepada Sangha.
 
Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha.
Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma.
Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha.
 
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha.
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma.
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha.

127
3
PABBATOPAMA GĀTHĀ

PABBATOPAMA GĀTHĀ1
 
Yathāpi selā vipulā
Nabhaṁ āhacca pabbatā
Samantā anupariyeyyuṁ
Nippothentā catuddisā.
 
Evaṁ jarā ca maccu ca
Adhivattanti pāṇino
Khattiye brāhmaṇe vesse
Sudde caṇḍālapukkuse.
 
Na kiñci parivajjeti
Sabbamevā-bhimaddati
Na tattha hatthīnaṁ bhūmi
Na rathānaṁ na pattiyā,
Na cāpi mantayuddhena
Sakkā jetuṁ dhanena vā.
 
Tasmā hi paṇḍito poso
Sampassaṁ atthamattano
Buddhe dhamme ca saṅghe ca
Dhīro saddhaṁ nivesaye.
 
Yo dhammacārī kāyena
Vācāya uda cetasā
Idheva naṁ pasaṁsati
Pecca sagge pamodatīti.
 

Bagaikan gunung cadas yang amat besar,
puncaknya (tinggi) menjulang ke angkasa
menggelinding berkeliling di keempat penjuru,
menggilas segala yang menghalang;
 
demikianlah kelapukan dan kematian
mencengkeram semua makhluk hidup,
apakah mereka kaum kesatria, brahmana, pedagang,
pekerja, kaum terkucil2 atau pun kaum pembuang sampah3.
 
Tidak seorang pun akan terhindar.
Kelapukan dan kematian menerjang semuanya,
tidak terlawan oleh pasukan bergajah,
pasukan berkereta maupun pasukan berjalan kaki;
tidak juga terlawan dengan kekuatan mantra,
atau pun dengan pemberian harta kekayaan.
 
Sebab itulah ia yang bijaksana,
setelah mengetahui manfaat kebajikan bagi diri sendiri;
memperkuat keyakinannya
kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha.
 
Siapa pun yang melaksanakan Dhamma dengan baik,
baik melalui perbuatan, ucapan atau pun pikiran;
saat hidup di dunia, ia dipuji para bijaksanawan
bila kematian tiba, akan berbahagia di alam surga.
_________________________
1   Sayuttanikāya, Sagāthāvagga.
2   Caṇḍāla adalah salah satu kaum yang lahir dari dua kasta orangtua yang berbeda. Hidup mereka terkucil dari masyarakat.
3   Kaum pembuang sampah adalah satu nama kasta, pukkusa, yang berarti ‘kaum pembuang bunga habis pakai (pupphachaḍḍajāti)’.

128
4
ARIYADHANA GĀTHĀ

ARIYADHANA GĀTHĀ1
 
Yassa saddhā tathāgate
Acalā supatiṭṭhitā
Sīlañca yassa kalyāṇaṁ
Ariyakantaṁ pasaṁsitaṁ.
 
Saṅghe pasādo yassatthi
Ujubhūtañca dassanaṁ
Adaḷiddoti taṁ āhu
Amoghantassa jīvitaṁ.
 
Tasmā saddhañca sīlañca
Pasādaṁ dhammadassanaṁ
Anuyuñjetha medhāvī
Saraṁ buddhāna sāsananti.
 

Ia yang memiliki keyakinan pada Sang Tathāgata,
kokoh dan tak tergoyahkan,
memiliki sila yang baik;
disenangi dan dipuji oleh para Ariya.
 
Ia yang salut2 pada Sangha
dan memiliki pandangan benar,
para bijak mengatakan: ‘Ia tidak miskin’3.
Hidupnya penuh manfaat.
 
Sebab itu, ia yang bijaksana,
kala mengingat Ajaran para Buddha;
patut mengembangkan keyakinan, sila,
kesalutan, dan penembusan Dhamma.
_________________________
1   Aṅguttaranikāya, Catukanipāta.
2   Pasāda = kekaguman, kesalutan, ketertarikan, simpati, keyakinan.
3   Tidak miskin harta suci, yakni: keyakinan, sīla, pengetahuan, kedermawanan, dan kebijaksanaan. (Komentar Theragāthā, Aṭṭhakanipāta).

129
5
BUDDHĀNUSSATI

Iti pi so bhagavā arahaṁ sammāsambuddho,
Vijjācaraṇa-sampanno sugato lokavidū,
Anuttaro purisadammasārathi,
satthā devamanussānaṁ, buddho bhagavāti.

Karena itulah1 Sang Bhagavā, Beliau adalah Yang Mahasuci, Yang
telah Mencapai Penerangan Sempurna, Sempurna Pengetahuan
serta Tindak-tanduk-Nya, Sempurna Menempuh Jalan ke Nibbāna,
Pengetahu Segenap Alam, Pembimbing Manusia yang Tiada
Taranya, Guru para Dewa dan Manusia,  Yang Sadar, Yang Patut
Dimuliakan.
_________________________
1
‘Iti’ disini bermakna sebagai ‘sebab’ (Sīlakkhandhavagga-aṭṭhakathā).

95
6
DHAMMĀNUSSATI

Svākkhāto bhagavatā dhammo,
Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko,
Opanayiko paccattaṁ veditabbo viññūhīti.

Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagavā, terlihat
amat jelas, tak bersela waktu1, mengundang untuk dibuktikan,
patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para
bijaksanawan dalam batin masing-masing.
_________________________
1
Tiada sela atau jeda waktu antara pencapaian Jalan dan pengenyaman Buah.

96
7
SAṄGHĀNUSSATI

Supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
Ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
Ñāyapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
Sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
Yadidam cattāri purisayugāni aṭṭhapurisapuggalā,
Esa bhagavato sāvakasaṅgho,
Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo,
Anuttaraṁ puññakkhettaṁ lokassāti.

Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak baik,
Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak lurus,
Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak benar,
Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak patut,
Mereka adalah empat pasang makhluk, terdiri dari delapan jenis
makhluk suci1.
Itulah Saṅgha siswa Sang Bhagavā;
Patut menerima pujaan, patut menerima sambutan,
patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan;
ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia.
_________________________
1
Mereka adalah ‘Ariya Sagha’, yakni : makhluk-makhluk yang telah mencapai Sotāpattimagga, Sotāpattiphala, Sakadāgāmimagga,  Sakadāgāmiphala, Anāgāmimagga, Anāgāmiphala, Arahattamagga, Arahattaphala.

96
8
SUMAṄGALA GĀTHĀ I

Hotu sabbaṁ sumaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbabuddhā-nubhāvena
Sotthī hontu nirantaraṁ.
 
Hotu sabbaṁ sumaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbadhammā-nubhāvena
Sotthī hontu nirantaraṁ.
 
Hotu sabbaṁ sumaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbasaṅghā-nubhāvena
Sotthī hontu nirantaraṁ.
 

Semoga segala berkah kebaikan menjadi kenyataan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Buddha,
semoga Anda senantiasa sejahtera.
 
Semoga segala berkah kebaikan menjadi kenyataan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Dhamma,
semoga Anda senantiasa sejahtera.
 
Semoga segala berkah kebaikan menjadi kenyataan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Saṅgha,
semoga Anda senantiasa sejahtera.

120
9
BHĀVANĀ

Dipimpin oleh pemimpin puja bakti;
ʺSaudara-saudara se-Dhamma, marilah kita mengembangkan pikiran cinta kasih kita kepada mendiang ....... yang  telah mendahului kita ....... hari/tahun yang lalu. Semoga mendiang ....... dalam perjalanannya di alam kehidupan selanjutnya selalu mendapatkan jalan ketenangan dan kebahagiaan, hingga akhirnya mencapai kebebasan agung, Nibbāna. Marilah  kita memulai bhāvanā.ʺ
 
(Akhir bhāvanā mengucapkan):
ʺSabbe sattā bhavantu sukhitattā.ʺ; atau
ʺSabbe sattā sadā hontu, averā sukhajivino.ʺ
1.  Dhammadesana (pembabaran Dhamma) pendek
2.  Ettāvatātiādipattidāna (hal 140)
     a. Ettāvatā ... tiga kali (sabbe devā, sabbe bhutā, sabbe sattā)
     b. Idaṁ vo ... tiga kali
     c. Ākāsaṭṭhā ....
         Imaṁ rakkhantu petakaṁ
     d. Ākāsaṭṭhā ....
         Ciraṁ rakkhantu vo/no sadā
 

ETTĀVATĀTIĀDIPATTIDĀNA

Ettāvatā ca amhehi
Sambhataṁ puññasampadaṁ
Sabbe devānumodantu
Sabbasampatti-siddhiyā.
 
Ettāvatā ca amhehi
Sambhataṁ puññasampadaṁ
Sabbe bhūtānumodantu
Sabbasampatti-siddhiyā.
 
Ettāvatā ca amhehi
Sambhataṁ puññasampadaṁ
Sabbe sattānumodantu
Sabbasampatti-siddhiyā.
 
Idaṁ vo ñātīnaṁ hotu.
Sukhitā hontu ñātayo.
Idaṁ vo ñātīnaṁ hotu.
Sukhitā hontu ñātayo.
Idaṁ vo ñātīnaṁ hotu.
Sukhitā hontu ñātayo.
 
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Imaṁ rakkhantu petakaṁ1
 
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Ciraṁ rakkhantu vo sadā.
 

Semoga para dewa turut bersukacita
atas timbunan kebajikan
yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini
demi keberuntungan dan keberhasilan.
 
Semoga para makhluk halus turut bersukacita
atas timbunan kebajikan
yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini
demi keberuntungan dan keberhasilan.
 
Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita
atas timbunan kebajikan
yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini
demi keberuntungan dan keberhasilan.
 
Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga.
Semoga sanak keluarga berbahagia.
Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga.
Semoga sanak keluarga berbahagia.
Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga.
Semoga sanak keluarga berbahagia.
 
Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi,
juga para naga2, mereka yang perkasa;
setelah turut bersukacita atas jasa ini,
melindungi mendiang (disebut nama mendiang) ini.
 
Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi,
juga para naga, mereka yang perkasa;
setelah turut bersukacita atas jasa ini,
selalu melindungi Anda semua selamanya.
_________________________
1   Baris ini dibaca seraya mengenang mendiang yang dituju. Apabila ditujukan pada lebih dari satu orang, ganti baris ini dengan, ‘Ime rakkhantu petake.
2   Naga di sini adalah sebutan dewa yang berkuasa atas perairan; dalam syair ini tercakup tiga jenis dewa perkasa yang berkuasa atas tiga wilayah, yaitu: angkasa, daratan dan perairan.

17
II. Ziarah Di Makam
10
PUBBABHĀGANAMAKĀRA

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
                                        (Tikkhattuṁ)

Terpujilah Sang Bhagavā, Yang Mahāsuci, Yang telah Mencapai Penerangan Sempurna.
                                             (tiga kali)

127
11
ETTĀVATĀTIĀDIPATTIDĀNA (Idaṁ vo ..... tiga kali)

Ettāvatā ca amhehi
Sambhataṁ puññasampadaṁ
Sabbe devānumodantu
Sabbasampatti-siddhiyā.
 
Ettāvatā ca amhehi
Sambhataṁ puññasampadaṁ
Sabbe bhūtānumodantu
Sabbasampatti-siddhiyā.
 
Ettāvatā ca amhehi
Sambhataṁ puññasampadaṁ
Sabbe sattānumodantu
Sabbasampatti-siddhiyā.
 
Idaṁ vo ñātīnaṁ hotu.
Sukhitā hontu ñātayo.
Idaṁ vo ñātīnaṁ hotu.
Sukhitā hontu ñātayo.
Idaṁ vo ñātīnaṁ hotu.
Sukhitā hontu ñātayo.
 
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Imaṁ rakkhantu petakaṁ1
 
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Ciraṁ rakkhantu vo sadā.
 

Semoga para dewa turut bersukacita
atas timbunan kebajikan
yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini
demi keberuntungan dan keberhasilan.
 
Semoga para makhluk halus turut bersukacita
atas timbunan kebajikan
yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini
demi keberuntungan dan keberhasilan.
 
Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita
atas timbunan kebajikan
yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini
demi keberuntungan dan keberhasilan.
 
Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga.
Semoga sanak keluarga berbahagia.
Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga.
Semoga sanak keluarga berbahagia.
Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga.
Semoga sanak keluarga berbahagia.
 
Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi,
juga para naga2, mereka yang perkasa;
setelah turut bersukacita atas jasa ini,
melindungi mendiang (disebut nama mendiang) ini.
 
Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi,
juga para naga, mereka yang perkasa;
setelah turut bersukacita atas jasa ini,
selalu melindungi Anda semua selamanya.
_________________________
1   Baris ini dibaca seraya mengenang mendiang yang dituju. Apabila ditujukan pada lebih dari satu orang, ganti baris ini dengan, ‘Ime rakkhantu petake.
2   Naga di sini adalah sebutan dewa yang berkuasa atas perairan; dalam syair ini tercakup tiga jenis dewa perkasa yang berkuasa atas tiga wilayah, yaitu: angkasa, daratan dan perairan.

140

Hal: << First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
menu SASANA SUBHASITA
menu