DAFTAR ISI
Kategori Paritta / Group Paritta / Paritta

No
Paritta
Hal
1
DAFTAR ISI

Pengantar.......................................................................................................................  ix
Kata Pengantar (Edisi Perbaikan)................................................................................  ix
Kata Pengantar (Edisi II Perbaikan)............................................................................  xv
Pendahuluan................................................................................................................ xvii
Panduan Pembacaan Aksara Pāli................................................................................  ix

I.       Upacara dan Penggunaan Pāṭhā
         1.   Tujuh Bulan Kandungan..............................................................................     3
         2.   Menjelang Kelahiran....................................................................................     3
         3.   Pemberkatan Kelahiran...............................................................................     3
         4.   Ulang Tahun, Turun Tanah..........................................................................     3
         5.   Potong Rambut.............................................................................................     4
         6.   Peletakan Batu Pertama..............................................................................     4
         7.   Menempati Rumah Baru, Membuka Usaha Baru, dll..............................     5
         8.   Pembersihan Suasana/Tempat..................................................................     5
         9.   Tirta Untuk Orang Sakit...............................................................................     6
         10. Tanam di Sawah (Pemberkahan Benih)....................................................     6
         11. Pengukuhan Janji Jabatan...........................................................................     7
         12. Pengukuhan Janji di Pengadilan..................................................................    8
         13. Wisuda Upāsaka/Upāsikā............................................................................     9
         14. Upacara Perkawinan....................................................................................   10
         15. Upacara Kematian........................................................................................   14
         16. Peringatan Kematian....................................................................................   16
         16. Catatan...........................................................................................................   18

II.      Tuntunan Puja Bakti
         1.   Pembukaan...................................................................................................    23
         2.   Namakāra Pāṭha...........................................................................................    23
         3.   Pūjā Kathā.....................................................................................................    24
         4.   Pubbabhāganamakāra................................................................................    24
         5.   Saraṇagamana Pāṭha...................................................................................    25
         6.   Pañcasīla........................................................................................................    26
         7.   Buddhānussati..............................................................................................    27
         8.   Dhammānussati...........................................................................................    28
         9.   Saṅghānussati...............................................................................................    28
         10. Saccakiriyā Gāthā.........................................................................................    29
         11. Maṅgala Sutta...............................................................................................    30
         12. Karaṇīyametta Sutta....................................................................................    34
         13. Brahmavihāra-pharaṇā...............................................................................    38
         14. Abhiṇhapaccavekkhaṇa Pāṭha....................................................................    40
         15. Bhāvanā........................................................................................................    42
         16. Pañcasīla-ārādhanā.....................................................................................    42
         17. Paritta-ārādhanā..........................................................................................    45
         18. Dhammadesanā-ārādhanā.........................................................................    47
         19. Dhammadesanā...........................................................................................    47
         20. Ettāvatātiādipattidāna.................................................................................    48
         21. Penutup.........................................................................................................    51

III.    Ārādhanā dan Sikkhāpada
         1.   Pañcasīla-ārādhanā......................................................................................    55
         2.   Uposathasīla-ārādhanā................................................................................    58
         3.   Aṭṭhasīla-ārādhanā........................................................................................    60
         4.   Paritta-ārādhanā...........................................................................................    61
         5.   Dhammadesanā-ārādhanā..........................................................................    62
         6.   Devatā-ārādhanā..........................................................................................    63
         7.   Pañcasīla........................................................................................................    64
         8.   Aṭṭhaṅgasīla....................................................................................................    65
         9.   Dasasīla..........................................................................................................    66
         10. Catatan...........................................................................................................    67

IV.     Paritta untuk Upacara Maṅgala (Upacara Memperoleh Berkah)
         1.   Devatā-ārādhanā...........................................................................................    71
         2.   Pubbabhāganamakāra.................................................................................    72
         3.   Saraṇagamana Pāṭha....................................................................................    72
         4.   Namakārasiddhi Gāthā................................................................................    73
         5.   Saccakiriyā Gāthā..........................................................................................    75
         6.   Mahākāruṇikonāthotiādi Gāthā..................................................................    76
         7.   Namokāraṭṭhaka Gāthā................................................................................    78
         8.   Maṅgala Sutta................................................................................................    79
         9.   Ratana Sutta..................................................................................................    82
         10. Karaṇīyametta Sutta.....................................................................................    89
         11. Khandha Paritta............................................................................................    92
         12. Vaṭṭaka Paritta...............................................................................................    94
         13. Buddhānussati..............................................................................................    95
         14. Dhammānussati............................................................................................    96
         15. Saṅghānussati...............................................................................................    96
         16. Aṅgulimāla Paritta.........................................................................................    97
         17. Bojjhaṅga Paritta...........................................................................................    97
         18. Āṭānāṭiya Paritta...........................................................................................   100
         19. Abhaya Paritta..............................................................................................   101
         20. Dhajagga Paritta...........................................................................................   102
         21. Mora Paritta..................................................................................................   103
         22. Devatā-uyyojana Gāthā...............................................................................   105
         23. Sakkatvātiādi Gāthā.....................................................................................   106
         24. Mahājayamaṅgala Gāthā............................................................................   107
         25. Buddhajayamaṅgala Gāthā........................................................................   108
         26. Jaya Paritta....................................................................................................   111
         27. Sabbarogatiādi Gāthā.................................................................................   112
         28. Sāmaññānumodanā Gāthā........................................................................   113
         29. Aggappasāda Sutta Gāthā..........................................................................   113
         30. Bhojanānumodanā Gāthā..........................................................................   114
         31. So Atthaladdhotiādi Gāthā.........................................................................   115
         32. Cullamaṅgalacakkavāḷa Gāthā...................................................................   116
         33. Ratanattayānubhavādi Gāthā....................................................................   119
         34. Sumaṅgala Gāthā I......................................................................................   120
         35. Sumaṅgala Gāthā II.....................................................................................   121
         36. Pattidāna......................................................................................................   122

V.      Paritta untuk Upacara Avamaṅgala (Upacara Perkabungan)
         1.   Pubbabhāganamakāra................................................................................  127
         2.   Saraṇagamana Pāṭhā...................................................................................  127
         3.   Pabbatopama Gāthā....................................................................................  128
         4.   Ariyadhana Gāthā........................................................................................  129
         5.   Dhammaniyāma Sutta.................................................................................  130
         6.   Bhaddekarattasutta.....................................................................................  133
         7.   Tilakkhaṇādi Gāthā......................................................................................  134
         8.   Bodhisutta Gāthā.........................................................................................  136
         9.   Paṁsukulā Gāthā..........................................................................................  137
         10. Ādiyasutta Gāthā..........................................................................................  138
         11. Catutirokudda Gāthā...................................................................................  139
         12. Ettāvatātiādipattidāna.................................................................................  140

VI.     Pāṭhā-Pāṭhā Khusus
         1.   Pāṭhā untuk Upacara Hari Āsāḷha Pūjā
                     Dhammacakkappavattana Sutta...........................................................  145
         2.   Pāṭhā untuk Upacara Setiap Kesempatan
               A.   Anattalakkhaṇa Sutta.............................................................................  156
               B.   Ādittapariyāya Sutta...............................................................................  165
         3.   Pāṭhā Untuk Upacara Hari Māgha Pūjā
                     Ovādapāṭimokkhādipāṭha......................................................................  172
         4.   Pāṭhā untuk Upacara Hari Trisuci Waisak
               A.   Bala Sutta.................................................................................................  180
               B.   Sārāṇīyadhamma Sutta..........................................................................  185
         5.   Pāṭhā untuk Upacara Hari Aṭṭhami Waisak¹
                     Dhammaniyāma Sutta............................................................................  130
         6.   Pāṭhā Untuk Perayaan Kaṭhina
               A.   Tirokudda Sutta......................................................................................  189
               B.   Nidhikanda Sutta....................................................................................  192
         7.   Pāṭhā untuk Renungan
               A.   Anattalakkhaṇa Sutta.............................................................................  196
               B.   Ādittapariyāya Sutta...............................................................................  198

VII.    Pūjā Kathā Pada Hari Suci Buddhis
         1.   Kata Pūjā Pada Hari Waisak - Aṭṭhami Waisak
               A.   Pubbabhāganamakāra
               B.   Visākhapuṇṇamipūjā Kathā..................................................................  206
         2.   Kata Pūjā Pada Hari Āsādha
               A.   Pubbabhāganamakāra
               B.   Āsāḷhapuṇṇamipūjā Kathā....................................................................  209
         3.   Kata Pūjā Pada Hari Māgha
               A.   Pubbabhāganamakāra
               B.   Māghapuṇṇamipūjā Kathā....................................................................  213

VIII.  Pakiṇṇakakathā
         (Wacana Pusparagam)
         1.   Kaṭhinadāna Kathā........................................................................................ 219
         2.   Civaradussadāna Kathā...............................................................................  220
         3.   Civaradāna Kathā.........................................................................................  221
         4.   Saṅghadāna Kathā........................................................................................  222
         5.   Matakasaṅghadāna Kathā...........................................................................  222
         6.   Senāsanadāna Kathā....................................................................................  223
         7.  Pavāranāpaṇṇa...............................................................................................  224

xxv

Hal: << First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
menu SASANA SUBHASITA
menu