DAFTAR ISI
Kategori Paritta / Group Paritta / Paritta

No
Paritta
Hal
1
DAFTAR ISI

Pengantar .............................................................................................................   ix
Kata Pengantar (Edisi Perbaikan) ...........................................................................   ix
Kata Pengantar (Edisi II Perbaikan) .......................................................................   xv
Pendahuluan .......................................................................................................  xvii
Panduan Pembacaan Aksara Pāli ...........................................................................   ix

I.       Upacara dan Penggunaan Pāṭhā
         1.   Tujuh Bulan Kandungan ...........................................................................    3
         2.   Menjelang Kelahiran ................................................................................    3
         3.   Pemberkatan Kelahiran ...........................................................................    3
         4.   Ulang Tahun, Turun Tanah ........................................................................    3
         5.   Potong Rambut ........................................................................................    4
         6.   Peletakan Batu Pertama ...........................................................................    4
         7.   Menempati Rumah Baru, Membuka Usaha Baru, dll .................................    5
         8.   Pembersihan Suasana/Tempat .................................................................    5
         9.   Tirta Untuk Orang Sakit .............................................................................    6
         10. Tanam di Sawah (Pemberkahan Benih) ....................................................    6
         11. Pengukuhan Janji Jabatan ........................................................................     7
         12. Pengukuhan Janji di Pengadilan ................................................................    8
         13. Wisuda Upāsaka/Upāsikā .........................................................................    9
         14. Upacara Perkawinan ...............................................................................   10
         15. Upacara Kematian ..................................................................................    14
         16. Peringatan Kematian ..............................................................................   16
         16. Catatan ...................................................................................................   18

II.      Tuntunan Puja Bakti
         1.   Pembukaan ............................................................................................    23
         2.   Namakāra Pāṭha .....................................................................................    23
         3.   Pūjā Kathā ..............................................................................................    24
         4.   Pubbabhāganamakāra ............................................................................    24
         5.   Saraṇagamana Pāṭha ..............................................................................    25
         6.   Pañcasīla ................................................................................................    26
         7.   Buddhānussati .......................................................................................    27
         8.   Dhammānussati ....................................................................................    28
         9.   Saṅghānussati ........................................................................................    28
         10. Saccakiriyā Gāthā ..................................................................................    29
         11. Maṅgala Sutta ........................................................................................    30
         12. Karaṇīyametta Sutta ..............................................................................    34
         13. Brahmavihāra-pharaṇā ..........................................................................    38
         14. Abhiṇhapaccavekkhaṇa Pāṭha ................................................................    40
         15. Bhāvanā ................................................................................................    42
         16. Pañcasīla-ārādhanā ................................................................................    42
         17. Paritta-ārādhanā ....................................................................................    45
         18. Dhammadesanā-ārādhanā ....................................................................    47
         19. Dhammadesanā ....................................................................................    47
         20. Ettāvatātiādipattidāna ............................................................................    48
         21. Penutup ................................................................................................    51

III.    Ārādhanā dan Sikkhāpada
         1.   Pañcasīla-ārādhanā .................................................................................    55
         2.   Uposathasīla-ārādhanā ...........................................................................    58
         3.   Aṭṭhasīla-ārādhanā ..................................................................................    60
         4.   Paritta-ārādhanā .....................................................................................    61
         5.   Dhammadesanā-ārādhanā .....................................................................    62
         6.   Devatā-ārādhanā ....................................................................................    63
         7.   Pañcasīla ................................................................................................    64
         8.   Aṭṭhaṅgasīla ............................................................................................    65
         9.   Dasasīla ..................................................................................................    66
         10. Catatan ..................................................................................................    67

IV.     Paritta untuk Upacara Maṅgala (Upacara Memperoleh Berkah)
         1.   Devatā-ārādhanā ....................................................................................    71
         2.   Pubbabhāganamakāra ............................................................................    72
         3.   Saraṇagamana Pāṭha ..............................................................................    72
         4.   Namakārasiddhi Gāthā ...........................................................................    73
         5.   Saccakiriyā Gāthā ...................................................................................    75
         6.   Mahākāruṇikonāthotiādi Gāthā ...............................................................    76
         7.   Namokāraṭṭhaka Gāthā ...........................................................................    78
         8.   Maṅgala Sutta .........................................................................................    79
         9.   Ratana Sutta ...........................................................................................    82
         10. Karaṇīyametta Sutta ...............................................................................    89
         11. Khandha Paritta .....................................................................................    92
         12. Vaṭṭaka Paritta ........................................................................................    94
         13. Buddhānussati .......................................................................................    95
         14. Dhammānussati .....................................................................................    96
         15. Saṅghānussati ........................................................................................    96
         16. Aṅgulimāla Paritta ..................................................................................    97
         17. Bojjhaṅga Paritta ....................................................................................    97
         18. Āṭānāṭiya Paritta ....................................................................................   100
         19. Abhaya Paritta ......................................................................................   101
         20. Dhajagga Paritta ....................................................................................   102
         21. Mora Paritta ..........................................................................................   103
         22. Devatā-uyyojana Gāthā .........................................................................   105
         23. Sakkatvātiādi Gāthā ..............................................................................   106
         24. Mahājayamaṅgala Gāthā .......................................................................   107
         25. Buddhajayamaṅgala Gāthā ....................................................................   108
         26. Jaya Paritta ...........................................................................................   111
         27. Sabbarogatiādi Gāthā ............................................................................   112
         28. Sāmaññānumodanā Gāthā ....................................................................   113
         29. Aggappasāda Sutta Gāthā .....................................................................   113
         30. Bhojanānumodanā Gāthā .....................................................................   114
         31. So Atthaladdhotiādi Gāthā .....................................................................   115
         32. Cullamaṅgalacakkavāḷa Gāthā ...............................................................   116
         33. Ratanattayānubhavādi Gāthā ................................................................   119
         34. Sumaṅgala Gāthā I ................................................................................   120
         35. Sumaṅgala Gāthā II ...............................................................................   121
         36. Pattidāna ..............................................................................................   122

V.      Paritta untuk Upacara Avamaṅgala (Upacara Perkabungan)
         1.   Pubbabhāganamakāra ...........................................................................  127
         2.   Saraṇagamana Pāṭhā ..............................................................................  127
         3.   Pabbatopama Gāthā ..............................................................................  128
         4.   Ariyadhana Gāthā ..................................................................................  129
         5.   Dhammaniyāma Sutta ...........................................................................  130
         6.   Bhaddekarattasutta ...............................................................................  133
         7.   Tilakkhaṇādi Gāthā .................................................................................  134
         8.   Bodhisutta Gāthā ...................................................................................  136
         9.   Paṁsukulā Gāthā ...................................................................................  137
         10. Ādiyasutta Gāthā ...................................................................................  138
         11. Catutirokudda Gāthā .............................................................................  139
         12. Ettāvatātiādipattidāna ...........................................................................  140

VI.     Pāṭhā-Pāṭhā Khusus
               A.  Pāṭhā untuk Upacara Hari Āsāḷha Pūjā
         1.   Dhammacakkappavattana Sutta .............................................................  145
               B.  Pāṭhā untuk Upacara Setiap Kesempatan
         3.   Anattalakkhaṇa Sutta .............................................................................  156
         4.   Ādittapariyāya Sutta ...............................................................................  165
               C.  Pāṭhā Untuk Upacara Hari Māgha Pūjā
         5.   Ovādapāṭimokkhādipāṭha ......................................................................  172
               D.  Pāṭhā untuk Upacara Hari Trisuci Waisak
         6.   Bala Sutta ..............................................................................................  180
         7.   Sārāṇīyadhamma Sutta ..........................................................................  185
               E.  Pāṭhā untuk Upacara Hari Aṭṭhami Waisak¹
         8.   Dhammaniyāma Sutta ...........................................................................  130
               F.  Pāṭhā Untuk Perayaan Kaṭhina
         9.   Tirokudda Sutta ......................................................................................  189
         10. Nidhikanda Sutta ...................................................................................  192
               G.  Pāṭhā untuk Renungan
         11. Paccayapaccavekkhaṇapāṭha .................................................................  196
         12. Vijaya Sutta ............................................................................................  198

VII.    Pūjā Kathā Pada Hari Suci Buddhis
         1.   Petunjuk ................................................................................................  205
               A.   Kata Pūjā Pada Hari Waisak - Aṭṭhami Waisak
               B.   Pubbabhāganamakāra
         2.   Visākhapuṇṇamipūjā Kathā .....................................................................  206
               A.   Kata Pūjā Pada Hari Āsādha
               B.   Pubbabhāganamakāra
         3.   Āsāḷhapuṇṇamipūjā Kathā ......................................................................  209
               A.   Kata Pūjā Pada Hari Māgha
               B.   Pubbabhāganamakāra
         4.   Māghapuṇṇamipūjā Kathā ......................................................................  213

VIII.  Pakiṇṇakakathā (Wacana Pusparagam)
         1.   Catatan ................................................................................................... 219
         1.   Kaṭhinadāna Kathā .................................................................................. 219
         2.   Civaradussadāna Kathā ..........................................................................  220
         3.   Civaradāna Kathā ...................................................................................  221
         4.   Saṅghadāna Kathā ..................................................................................  222
         5.   Matakasaṅghadāna Kathā .......................................................................  222
         6.   Senāsanadāna Kathā ..............................................................................  223
         7.   Pavāranāpaṇṇa ......................................................................................  224

_________________________
1  Hari Aṭṭhami Waisak artinya hari kedelapan terhitung sejak hari purnama di bulan Waisak. Hari ini memperingati peristiwa perabuan jasad Sang Buddha.

xxv

Hal: << First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
menu SASANA SUBHASITA
menu