Bab VII PŪJĀKATHĀ PADA HARI SUCI BUDDHIS
Kategori Paritta / Group Paritta / Paritta

No
Paritta
Hal
1
PETUNJUK

PETUNJUK:

►  KATHĀ ini disusun untuk digunakan dalam upacara-upacara suci dalam rangka puja bakti (pūjā) pada hari Suci di bulan Waisak (Visākha-pūjā), hari suci Aṭṭhami-pūjā1, hari Suci di bulan Āsādha (Āsāha-pūjā), dan hari Suci di bulan Māgha (Māgha-pūjā).

►  Sebelum dilaksanakan pradaksina (memutari pūjanīyaṭṭhāna2 sebanyak tiga kali) atau pada awal acara puja bakti, pemimpin puja bakti3 menuntun membaca kathā ini beserta terjemahannya kalimat demi kalimat. Umat peserta pūjā mengikutinya ulang sambil masing-masing membawa bunga, lilin, dan dupa dalam sikap añjali serta bertumpu lutut.

►  Selama upacara pradaksina berlangsung, umat diharapkan ‘bersikap tenang tanpa bicara’. Dianjurkan, sepanjang putaran pertama, peserta pradaksina menghayati Buddhānussati, sepanjang putaran kedua menghayati Dhammānussati, dan sepanjang putaran ketiga menghayati Saghānussati.

►  Pradaksina (padakkhia; bahasa Pāli) adalah satu cara penghormatan tinggi dalam tradisi Buddhis. Penghormatan tertinggi tidak lain adalah dengan merenungkan ajaran Sang Buddha dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

_________________________
1  Aṭṭhamī-pūjā adalah peringatan hari perabuan Sang Buddha di hari kedelapan setelah Visākhapūjā.
2  Pūjanīyaṭṭhāna = tempat memuja; bangunan sakral, seperti: candi atau stupa (thūpa), paṭimāghara (bangunan tempat Buddharūpa bersemayam, misalnya: uposathāgāra, dhammasāla dsb.).
3   Umat atau bhikkhu/sāmaṇera.

205
A. Kata Pūjā Pada Hari Waisak - Aṭṭhami Waisak
B. Pubbabhāganamakāra
2
VISĀKHAPUṆṆAMĪPŪJĀ KATHĀ

VISĀKHAPUṆṆAMĪPŪJĀ KATHĀ1

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
(tikkhattuṁ)

Yamamha kho mayaṁ, bhagavantaṁ saraṇaṁ gatā, yo no bhagavā satthā, yassa ca mayaṁ, bhagavato dhammaṁ rocema. Ahosi kho so bhagavā, majjhimesu janapadesu, ariyakesu manussesu uppanno, khattiyo jātiyā, gotamo gottena, sakyaputto sakyakulā pabbajito, sadevake loke, samārake sabrahmake, sassamaṇa-brāhmaṇiyā, pajāya sadevamanussāya, anuttaraṁ sammāsambodhiṁ abhisambuddho. Nissaṁsayaṁ kho so bhagavā, arahaṁ sammāsambuddho, vijjācaraṇa-sampanno, sugato lokavidū, anuttaro purisadammasārathi, satthā devamanussānaṁ, buddho bhagavā. Svākkhāto kho pana, tena bhagavatā dhammo, sandiṭṭhiko akāliko, ehipassiko opanayiko, paccattaṁ veditabbo viññūhi. Supaṭipanno kho panassa, bhagavato sāvakasaṅgho, ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho, ñāyapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho, sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho, yadidaṁ cattāri purisayugāni, aṭṭha purisapuggalā.

Ayaṁ kho pana [paimā, ta bhagavanta udissa katā patiṭṭhāpitā]2, yāvadeva dassanena, taṁ bhagavantaṁ anussaritvā, pasāda-saṁvega-paṭilābhāya. Mayaṁ kho etarahi, [ima visākha-puṇṇamī-kāla, tassa bhagavato, jātisambodhi-nibbānakāla-sammata patvā] 3, imaṁ ṭhānaṁ sampattā, ime daṇḍadīpa-dhūpādisakkāre gahetvā, attano kāyaṁ sakkārūpadhānaṁ karitvā, tassa bhagavato, yathā-bhucce guṇe anussarantā, imaṁ paṭimāgharaṁ4, [tikkhattuṁ padakkhiṇaṁ karissāma, yathāgahitehi sakkārehi pūjaṁ kurumānā] 5, sādhu no bhante bhagavā, sucira-parinibbutopi, ñātabbehi guṇehi, atītārammaṇatāya paññāyamāno, ime amhehi gahite, sakkāre paṭiggaṇhātu, amhākaṁ dīgha-rattaṁ hitāya sukhāya.


KATA PŪJĀ PADA HARI PURNAMA BULAN VISĀKHA

Terpujilah Sang Bhagavā, Yang Maha Suci, Yang Telah
Mencapai Penerangan Sempurna
(tiga kali)

Kami berlindung kepada Sang Bhagavā; Sang Bhagavā Guru Agung kami, dalam Dhamma Sang Bhagavā kami berbahagia. Sang Bhagavā telah lahir di tengah-tengah umat manusia bangsa Arya di wilayah Tengah6, di keluarga Kesatria, marga Gotama, sebagai putra Sakya; sebagai seorang petapa dari keluarga Sakya, mencapai Penerangan Sempurna nan tiada bandingnya di dunia, di alam dewa, alam māra, dan alam brahma, bersama dengan himpunan para samaṇa, brāhmaṇa, dewa dan manusianya.Tiada keraguan lagi terhadap Beliau, Sang Bhagavā, sebagai Yang Mahasuci, Yang telah Mencapai Penerangan Sempurna,Sempurna Pengetahuan serta Tindak-tanduk-Nya, Sempurna Menempuh Jalan ke Nibbāna, Pengetahu segenap Alam, Pembimbing Manusia yang Tiada Taranya, Guru para Dewa dan Manusia, Yang Sadar, Yang Patut Dimuliakan. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Beliau, Sang Bhagavā, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Saṇgha siswa Sang Bhagavā telah bertindak baik, Saṇgha siswa Sang Bhagavā telah bertindak lurus, Saṇgha siswa Sang Bhagavā telah bertindak benar, Saṇgha siswa Sang Bhagavā telah bertindak patut. Mereka adalah empat pasang makhluk, terdiri dari delapan jenis makhluk suci.

Buddhapaṭimā7 ini, telah dibangun dan disemayamkan oleh umat Buddha, bagi Sang Bhagavā, untuk mengenang dan menumbuhkan kekuatan keyakinan, pada Sang Bhagavā. Pada saat ini, kami semua berkumpul di sini, [pada hari purnama bulan Waisak; memperingati kelahiran, penerangan sempurna, dan parinibbāna Sang Bhagavā] 8. Dengan tangan sendiri membawa sejumlah persembahan, seperti pelita, dupa, dan bunga; dan mengenang kebajikan yang nyata Sang Bhagavā; kami akan [berpradaksina pada paṭimāghara9, melakukan puja] 10 dengan persembahan ini.

Sebagaimana kami menghaturkan, semoga Sang Bhagavā, yang walaupun telah lama mencapai Parinibbāna, yang tampak melalui sifat-sifat bajik (Beliau), menerima puja kami ini; demi kesejahteraan dan kebahagiaan, bagi kami semua untuk selama-lamanya.

_________________________
1  Untuk penggunaannya dalam upacara Visākhaaṭṭhamī, lihat catatan kaki di bawah. Phra Chorm Klao Chao Yoo Hua, Pendiri Dhammayuttika Nikāya, Raja IV Muang Thai, Penggubah.
2  Apabila puja dilakukan di pelataran candi atau stupa, kata yang berada di dalam kurung diganti dengan ‘thūpo, ta bhagavanta udissa katā patiṭṭhāpito’.
3  Untuk upacara Visākha-aṭṭhamīpūjā (Aṭṭhamī Waisak), kata dalam kurung diganti dengan ‘ima visākhapuṇṇamito para aṭṭhamīkāla, tassa bhagavato sarīrajjhāpana-kālasammata patvā’.
4  Apabila puja dilakukan di pelataran candi atau stupa, diganti dengan kata ‘thūpa’.
5  Apabila tidak dilakukan pradaksina, kalimat dalam kurung diganti dengan ‘yathāgahitehi sakkārehi pūja karissāma’.
6  Majjhima-janapada (wilayah Tengah Jambudīpa, India kuno).
7  Buddhapaṭimā berarti ‘bentuk tiruan Buddha’, yang dikenal dengan sebutan ‘Buddharūpa’. Apabila puja dilakukan di pelataran candi, diganti dengan kata ‘candi’. Dan apabila puja dilakukan di pelataran stupa, diganti dengan kata ‘stupa’.
8  Untuk upacara Aṭṭhamī Waisak, kalimat dalam kurung diganti dengan ‘pada hari kedelapan sejak hari purnama bulan Waisak, yang dikenal sebagai peringatan persembahan api untuk jasad Beliau, Sang Buddha’.
9  Apabila puja dilakukan di pelataran candi, ganti dengan kata ‘candi’. Dan apabila puja dilakukan di pelataran stupa, ganti dengan kata ‘stupa’.
10 Apabila tidak dilaksanakan pradaksina, kata dalam kurung diganti dengan ‘melakukan puja pada paimāghara’.

206
A. Kata Pūjā Pada Hari Āsādha
B. Pubbabhāganamakāra
3
ĀSĀḶHAPUṆṆAMĪPŪJĀ KATHĀ

ĀSĀḶHAPUṆṆAMĪPŪJĀ KATHĀ1

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
(tikkhattuṁ)

Yamamha kho mayaṁ, Bhagavantaṁ saraṇaṁ gatā, Yo no bhagavā satthā, Yassa ca mayaṁ, bhagavato dhammaṁ rocema. Ahosi kho so bhagavā, arahaṁ sammāsambuddho, sattesu kāruññaṁ paṭicca, karuṇāyako hitesī, anukampaṁ upādāya, āsāḷhapuṇṇamiyaṁ, bārāṇasiyaṁ isipatane migadāye, pañcavaggiyānaṁ bhikkhūnaṁ, anuttaraṁ dhammacakkaṁ, paṭhamaṁ pavattetvā, cattāri ariyasaccāni pakāsesi.

Tasmiñca kho samaye, pañcavaggiyānaṁ bhikkhūnaṁ pamukho, āyasmā aññākoṇḍañño, bhagavato dhammaṁ sutvā, virajaṁ vītamalaṁ, dhammacakkhuṁ paṭilabhitvā, ‘Yaṅkiñci samudayadhammaṁ, sabbantaṁ nirodhadhammanti, bhagavantaṁ upasampadaṁ yācitvā, bhagavatoyeva santikā, ehibhikkhu-upasampadaṁ paṭilabhitvā, bhagavato dhammavinaye, ariyasāvakasaṅgho, loke paṭhamaṁ, uppanno ahosi.

Tasmiñcāpi kho samaye, saṅgharatanaṁ loke paṭhamaṁ, uppannaṁ ahosi, buddharatanaṁ, dhammaratanaṁ, saṅgharatananti, tiratanaṁ sampuṇṇaṁ ahosi.

Mayaṁ kho etarahi, imaṁ āsāḷhapuṇṇamīkālaṁ, tassa bhagavato, dhammacakkap-pavattana-kālasammataṁ, ariyasāvakasaṅghā- uppattikāla-sammatañca, ratanattaya-sampuraṇa-kālasammatañca patvā, imaṁ ṭhānaṁ sampattā, ime sakkāre gahetvā, attano kāyaṁ, sakkārūpadhānaṁ karitvā, tassa bhagavato, yathābhucce guṇe anussarantā, imaṁ buddhapaṭimaṁ2, [tikkhattu padakkhia karissāma, yathāgahitehi sakkārehi, pūjakurumānā] 3.

Sādhu no bhante bhagavā, suciraparinibbutopi, ñātabbehi guṇehi, atītārammaṇatāya paññāyamāno, ime amhehi gahite, sakkāre paṭiggaṇhātu, amhākaṁ dīgharattaṁ, hitāya sukhāya.


KATA PŪJĀ PADA HARI PURNAMA BULAN ĀSĀDHA

Terpujilah Sang Bhagavā, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna
(tiga kali)

Kami berlindung kepada Sang Bhagavā; Sang Bhagavā Guru Agung kami, dalam Dhamma Sang Bhagavā kami berbahagia. Sang Bhagavā, Yang Mahasuci, yang telah mencapai Penerangan Sempurna dengan usahanya sendiri; dengan belas kasih Beliau kepada semua makhluk hidup, dan demi manfaat bagi dunia ini, memutar Roda Dhamma nan Agung untuk pertama kalinya, menguraikan Empat Kebenaran Mulia, kepada para bhikkhu Pañcavaggiya, di hutan Isipatana Migadāya dekat kota Bārāṇasī, pada hari purnama di bulan Āsāḷha.

Pada waktu itulah, Yang Ariya Aññā Koṇḍañña, pemimpin Pañcavaggiya bhikkhu, setelah mendengarkan wejangan Dhamma Sang Bhagavā, memperoleh mata Dhamma, yang tanpa debu tanpa noda, dan mengerti, bahwa, “Segala sesuatu yang muncul karena perpaduan faktor pembentuk4 sewajarnya mengalami kehancuran”, memohon diterima menjadi bhikkhu (upasampadā) kepada Sang Bhagavā. Setelah mendapat ehibhikkhu upasampadā5 dari Sang Bhagavā itulah, beliau menjadi Siswa Ariya yang muncul pertama kali di dunia, dalam Dhamma-vinaya Sang Bhagavā.

Dan pada saat itulah, Mustika Saṅgha muncul pertama kali di dunia. Tiratana telah menjadi lengkap, yaitu: Buddharatana, Dhammaratana, dan Saṅgharatana.

Pada saat ini, kami semua berkumpul di sini, pada hari purnama di bulan Āsadha ini; memperingati terputarnya Roda Dhamma, munculnya himpunan Siswa Mulia, dan menjadi lengkaplah Tiratana. Dengan tangan sendiri membawa barang persembahan, seperti pelita, dupa, dan bunga; dan mengenang kebajikan yang nyata Sang Bhagavā; kami akan [berpradaksiṇa pada paṭimāghara6, melakukan puja]7 dengan barang persembahan yang terbawa ini.

Sebagaimana kami menghaturkan, semoga Sang Bhagavā, yang walaupun telah lama parinibbāna, yang tampak melalui sifat-sifat bajik (Beliau), menerima puja kami ini; demi kesejahteraan dan kebahagiaan, bagi kami semua untuk selama-lamanya.

_________________________
1  Phra Chorm Klao Chao Yoo Hua, Pendiri Dhammayuttika Nikāya, Raja IV Muang Thai, Penggubah.
2  Apabila puja dilakukan di pelataran candi atau stupa, diganti dengan kata ‘thūpa’.
3  Apabila tidak dilakukan pradaksina, kalimat dalam kurung diganti dengan ‘yathāgahitehi sakkārehi pūja karissāma’.
4  Samudayadhammaṁ = sappaccayasabhāvaṁ; Cūḷaniddesa-Aṭṭhakathā.
5  Ehibhikkhu upasampadā adalah: penahbisan menjadi bhikkhu oleh Sang Bhagavā dengan cara ‘Mengundang Menjadi Bhikkhu’.
6  Apabila puja dilakukan di pelataran candi, ganti dengan kata ‘candi’. Dan apabila puja dilakukan di pelataran stupa, ganti dengan kata ‘stupa’.
7  Apabila tidak dilaksanakan pradaksina, kata dalam kurung diganti dengan ‘melakukan puja pada paimāghara ’.

209
A. Kata Pūjā Pada Hari Māgha
B. Pubbabhāganamakāra
4
MĀGHAPUṆṆAMĪPŪJĀ KATHĀ

MĀGHAPUṆṆAMĪPŪJĀ KATHĀ1

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
(tikkhattuṁ)

Ajjāyaṁ māghapuṇṇamī sampattā. Māghanakkhattena, puṇṇacando yutto. Yattha tathāgato, arahaṁ sammāsambuddho, cāturaṅgike sāvakasannipāte, ovādapāṭimokkhaṁ uddisi.

Tadā hi aḍḍhaterasāni bhikkhusatāni, sabbesaṁyeva khīṇāsavānaṁ, sabbete ehibhikkhukā, sabbepi te anāmantitāva, bhagavato santikaṁ āgatā. Veḷuvane kalandakanivāpe, māghapuṇṇamiyaṁ, vaḍḍhamāna-kacchāyāya, tasmiñca sannipāte bhagavā, visuddhuttamu-posathaṁ akāsi, ovāda-pāṭimokkhaṁ uddisi.

Ayaṁ amhākaṁ bhagavato, ekoyeva sāvakasannipāto ahosi, cāturaṅgiko, aḍḍhaterasāni bhikkhusatāni, sabbesaṁyeva khīṇāsavānaṁ. Mayandāni, imaṁ māgha-puṇṇamī-nakkhatta-samayaṁ, takkālasadisaṁ sampattā, sucira-parinibbutampi taṁ bhagavantaṁ, samanussaramānā, [imasmi tassa bhagavato, sakkhibhūte cetiye, imehi daṇḍadīpa-dhūpapupphādi-sakkārehi, ta bhagavanta, tāni ca aḍḍhaterasāni bhikkhusatāni, abhipūjayāma] 2.

Sādhu no bhante bhagavā, sasāvakasaṅgho, sucira-parinibbutopi, guṇehi dharamāno, ime sakkāre paṭiggaṇhātu, amhākaṁ dīgharattaṁ, hitāya sukhāya.


KATA PŪJĀ PADA HARI PURNAMA BULAN MĀGHA

Terpujilah Sang Bhagavā, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna
(tiga kali)

Kini telah tiba saatnya, hari purnama di bulan Māgha. Bulan purnama di rasi bintang Māgha. Sang Tathāgata, Yang Mahasuci, Yang telah Mencapai Penerangan Sempurna, membabarkan Ovādapāțimokkha di tengah-tengah himpunan para siswa, yang mempunyai empat ciri:
1.  Pada kesempatan itu, hadir 1250 orang bhikkhu.
2.  Mereka semua telah mencapai tingkat arahatta (khīṇāsava) yang memperoleh penahbisan ehibhikkhu upasampadā.
3.  Mereka, tanpa diundang, hadir di tempat Sang Bhagavā.
4.  Dalam pertemuan itu, Sang Bhagavā melakukan visuddhi-uposatha, membabarkan Ovādapāṭimokkha, di Veḷuvana Ārāma dekat hutan Kalandakanivāpa, saat purnama senja hari di bulan Māgha.

Pertemnuan para siswa Sang Bhagavā kita semua, yang berciri empat, dihadiri 1250 orang bhikkhu khīṇāsava, itu hanya terjadi satu kali. Kini, kami sampai di hari purnama di bulan Māgha, seperti di waktu itu, mengenang Beliau, Sang Bhagavā , yang walau telah lama berparinibbāna, [memuja Sang Bhagavā dan keseribu-dua ratus lima puluh bhikkhu, dengan persembahan, pelita, dupa, bunga, dan lainnya di tempat puja yang menjadi saksi Beliau, Sang Bhagavā ini] 3.

Sebagaimana kami menghaturkan, semoga Sang Bhagavā beserta para siswa mulia, yang walaupun telah lama parinibbāna, yang tampak melalui sifat-sifat bajik (Beliau), menerima puja kami ini, demi kesejahteraan dan kebahagiaan, bagi kami semua untuk selama-lamanya.

_________________________
1  Phra Chorm Klao Chao Yoo Hua, Pendiri Dhammayuttika Nikāya, Raja IV Muang Thai, Penggubah.
2  Apabila diadakan pradaksina, kalimat dalam kurung diganti dengan:
ime daṇḍadīpa-dhūpapuphādi-sakkāre gahetvā attano kāya sakkārūpadhāna karitvā tassa bhagavato tesañca aḍḍhaterasāna bhikkhusatāna yathābhucce gune anussarantā [ima paimāghara] tikkhattu padakkhia karissāma yathā gahitehi sakkārehi pūja kurumānā‘.
Apabila pradaksina dilakukan di stupa, kata dalam kurung [ima paimāghara] diganti ‘ima thūpa’. Apabila dilakukan di gedung uposatha/dhammasālā/bangunan sejenis dan di stupa, kata [ima paimāghara] diganti ‘ima thūpañceva paimāgharañca’.
3  Apabila diadakan pradaksina, kata dalam kurung diganti dengan: ‘dengan tangan sendiri membawa sejumlah persembahan seperti pelita, dupa, bunga, dan lainnya; kami mengenang kebajikan yang nyata Sang Bhagavā dan keseluruh 1250 bhikkhusaṅgha tersebut; dengan melakukan pradaksina mengelilingi [paṭimāghara ini] tiga putaran, melakukan puja dengan persembahan ini’.
Apabila pradaksina dilakukan di stupa, kata dalam kurung [paṭimāghara ini] diganti ‘stupa ini’. Apabila dilakukan di gedung uposatha/dhammasālā/bangunan sejenis dan di stupa, kata [paṭimāghara ini] diganti ‘stupa dan paṭimāghara ini’.

213

Hal: << First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
menu SASANA SUBHASITA
menu