Bab IV PĀṬHA UNTUK UPACARA MAṄGALA (Upacara Memperoleh Berkah)
Kategori Paritta / Group Paritta / Paritta

No
Paritta
Hal
1
DEVATĀ-ĀRĀDHANĀ

Samantā cakkavāḷesu atrāgacchantu devatā, Saddhammaṁ munirājassa suṇantu saggamokkhadaṁ, sagge kāme ca rūpe girisikharataṭe cantalikkhe vimāne, dīpe raṭṭhe ca gāme taruvana-gahane gehavatthumhi khette, bhummā cāyantu devā jalathala-visame yakkha-gandhabba-nāgā, tiṭṭhantā santike yaṁ munivara-vacanaṁ sādhavo me suṇantu,
 
Dhammassavanakālo ayambhadantā,
Dhammassavanakālo ayambhadantā,
Dhammassavanakālo ayambhadantā.
 
Semoga para dewa yang berada di segenap alam semesta datang ke sini mendengarkan Ajaran Kebenaran  Sang Buddha, Raja para bijaksanawan, yang  membimbing ke surga dan ke kebebasan. Datanglah para dewa yang bersemayam di surga, yang berada di tingkat alam nafsu atau pun di tingkat alam berbentuk; juga para dewa bumi yang bersemayam di vimāna1 atau di puncak gunung, di jurang, di angkasa, di pulau, di kota, di desa, di pepohonan, di hutan belukar, di sekitar rumah, atau  di sawah-ladang; juga para yakkha, gandhabba,  dan nāga yang bersemayam di perairan, daratan, atau pun di perbukitan. Silakan mereka yang berada di sekitar ini mendengarkan sabda Sang Buddha, Raja para bijaksanawan, seperti berikut ini.
 
Para Budiman, sekarang tiba saatnya mendengarkan Dhamma
Para Budiman, sekarang tiba saatnya mendengarkan Dhamma
Para Budiman, sekarang tiba saatnya mendengarkan Dhamma
 
Catatan:
Bila pembacaan pāṭha (pālivacana) ditujukan sebagai perenungan bersama atau untuk suatu upacara  peringatan keagamaan (bukan digunakan dalam upacara pemberkahan), tiga baris terakhir di atas diganti dengan:
 
Buddhadassanakālo ayambhadantā,
Dhammassavanakālo ayambhadantā,
Saṅghapayirupāsanakālo ayambhadantā.
 
Para Budiman, sekarang tiba saatnya bertemu Sang Buddha,
Para Budiman, sekarang tiba saatnya mendengarkan Dhamma
Para Budiman, sekarang tiba saatnya mengunjungi Sangha.
_________________________
1 Tempat menyenangkan, tempat bersemayam para dewa.

71
2
PUBBABHĀGANAMAKĀRA

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
                                        (Tikkhattuṁ)

Terpujilah Sang Bhagavā, Yang Mahāsuci, Yang telah Mencapai Penerangan Sempurna.
                                             (tiga kali)

72
3
SARAṆAGAMANA PĀṬHA

SARAṆAGAMANA PĀṬHA1

Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
 
Dutiyampi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dutiyampi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dutiyampi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
 
Tatiyampi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Tatiyampi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Tatiyampi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.


Aku berlindung kepada Buddha.
Aku berlindung kepada Dhamma.
Aku berlindung kepada Sangha.
 
Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha.
Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma.
Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha.
 
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha.
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma.
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha.
_________________________
1 Khuddakanik
āya, Khuddakapāṭha.

72
4
NAMAKĀRASIDDHI GĀTHĀ

NAMAKĀRASIDDHI GĀTHĀ1

Yo cakkhumā mohamalāpakaṭṭho
Sāmaṁva buddho sugato vimutto
Mārassa pāsā vinimocayanto
Pāpesi khemaṁ janataṁ vineyyaṁ.
 
Buddhaṁ varantaṁ sirasā namāmi
Lokassa nāthañca vināyakañca
Tantejasā te jayasiddhi hotu
Sabbantarāyā ca vināsamentu.
 
Dhammo dhajo yo viya tassa satthu
Dassesi lokassa visuddhimaggaṁ
Niyyāniko dhammadharassa dhārī
Sātāvaho santikaro suciṇṇo.
 
Dhammaṁ varantaṁ sirasā namāmi
Mohappadālaṁ upasantadāhaṁ
Tantejasā te jayasiddhi hotu
Sabbantarāyā ca vināsamentu.
 
Saddhammasenā sugatānugo yo
Lokassa pāpūpakilesajetā
Santo sayaṁ santiniyojako ca
Svākkhāta-dhammaṁ viditaṁ karoti.
 
Saṅghaṁ varantaṁ sirasā namāmi
Buddhānubuddhaṁ samasīladiṭṭhiṁ
Tantejasā te jayasiddhi hotu
Sabbantarāyā ca vināsamentu.


Sang Penglihat yang telah meleyapkan kegelapan,
sebagai seorang Sambuddha, Sugata, yang telah bebas;
membebaskan makhluk vineyya2 dari jerat Māra si jahat,
mengantarkan ke keselamatan.
 
Aku bersujud kepada Sang Buddha nan mulia,
Sang Pelindung dan Pembimbing Dunia.
Berkat  kekuatan  ini,  semoga  kejayaan  ada  pada  Anda,
dan semoga segala rintangan lenyap adanya.
 
Dhamma bagaikan panji Sang Guru
menunjukkan jalan kesucian kepada dunia,
pengantar ke kebebasan, pelindung pelaksana Dhamma;
bila dilaksanakan, mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian.
 
Aku bersujud kepada Dhamma nan mulia,
pelenyap kebodohan, penakluk kobaran api nafsu3.
Berkat kekuatan ini, semoga kejayaan ada pada Anda,
dan semoga segala rintangan lenyap adanya.
 
Saṅgha, laskar Dhamma, siswa Sang Sugata,
penakluk keburukan si penoda makhluk dunia4.
Mereka sendiri telah damai dan membimbing orang ke kedamaian,
menunjukkan Dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang Guru.
 
Aku bersujud kepada Saṅgha nan mulia,
yang telah mencapai penerangan setelah Sang Buddha,
yang setaraf sīla dan pandangan-Nya.
Berkat kekuatan ini, semoga kejayaan ada pada Anda,
dan semoga segala rintangan lenyap adanya.
_________________________
1  Phra Chorm Klao Chao Yoo Hua, Pendiri Dhammayuttika Nikāya, Raja IV Muang Thai, Penggubah.
2  Para  makhluk yang mampu atau telah siap dibimbing untuk menuju ke kebebasan sejati.
3  Nafsu keserakahan dan kebencian.
4  Penghancur noda batin (upakilesa) si pembawa kemerosotan, yang muncul pada pikiran makhluk dunia.

73
5
SACCAKIRIYA GĀTHĀ

Natthi me saraṇaṁ aññaṁ,
Buddho me saraṇaṁ varaṁ.
Etena saccavajjena,
Sotthi te hotu sabbadā.

Natthi me saraṇaṁ aññaṁ,
Dhammo me saraṇaṁ varaṁ.
Etena saccavajjena,
Sotthi te hotu sabbadā.

Natthi me saraṇaṁ aññaṁ,
Saṅgho me saraṇaṁ varaṁ.
Etena saccavajjena,
Sotthi te hotu sabbadā.

 
Tiada perlindungan lain bagiku.
Sang Buddha-lah pelindungku nan luhur.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera.
 
Tiada perlindungan lain bagiku.
Dhamma-lah pelindungku nan luhur.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera.
 
Tiada perlindungan lain bagiku.
Saṅgha-lah pelindungku nan luhur.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera.

75
6
MAHĀKĀRUṆIKONĀTHOTIĀDI GĀTHĀ

Mahākāruṇiko nātho
Atthāya sabbapāṇinaṁ
Pūretvā pāramī sabbā
Patto sambodhimuttamaṁ
Etena saccavajjena
Mā hontu sabbupaddavā.
 
Mahākāruṇiko nātho
Hitāya sabbapāṇinaṁ
Pūretvā pāramī sabbā
Patto sambodhimuttamaṁ
Etena saccavajjena
Mā hontu sabbupaddavā.
 
Mahākāruṇiko nātho
Sukhāya sabbapāṇinaṁ
Pūretvā pāramī sabbā
Patto sambodhimuttamaṁ
Etena saccavajjena
Mā hontu sabbupaddavā.

 
Sang Pelindung yang mahawelas asih,
setelah menyempurnakan semua pāramitā,
mencapai Bodhi nan luhur atas usaha sendiri
demi kepentingan semua makhluk.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
semoga semua musibah lenyap adanya.
 
Sang Pelindung yang mahawelas asih,
setelah menyempurnakan semua pāramitā,
mencapai Bodhi nan luhur atas usaha sendiri
demi manfaat semua makhluk.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
semoga semua musibah lenyap adanya.
 
Sang Pelindung yang mahawelas asih,
setelah menyempurnakan semua pāramitā,
mencapai Bodhi nan luhur atas usaha sendiri
demi kebahagiaan semua makhluk.
Berkat pernyataan kebenaran ini
semoga semua musibah lenyap adanya.

76
7
NAMOKĀRAṬṬHAKA GĀTHĀ

NAMOKĀRAṬṬHAKA GĀTHĀ1
 
Namo Arahato Sammā-
Sambuddhassa mahesino.
Namo uttamadhammassa
Svākkhātasseva tenidha.
 
Namo mahāsaṅghassāpi
Visuddhasīladiṭṭhino.
Namo omātyāraddhassa
Ratanattayassa sādhukaṁ.
 
Namo omakātītassa
Tassa vatthuttayassapi.
Namokārappabhāvena
Vigacchantu upaddavā.
 
Namokārānubhāvena
Suvatthi hotu sabbadā.
Namokārassa tejena
Vidhimhi homi, tejavā.

 
Sujudku pada Sang Arahanta,
Sammāsambuddha, Penemu Kebajikan Mahaagung.
Sujudku pada Dhamma nan utama
yang telah dengan sempurna dibabarkan di dunia.
 
Sujudku pada Mahāsaṅgha,
yang ber-sīla dan berpandangan murni.
Semoga sujudku pada Tiratana,
yang berawal dengan kata ‘aum’2 mendatangkan keberhasilan.
 
Sujudku pada Tiratana, yang terbebas dari kenistaan.
Dengan daya kata ‘aum’, semoga semua rintangan lenyap.
 
Dengan kuasa kata ‘aum’, semoga sejahtera selalu.
Dengan kekuatan kata ‘aum’, semoga kekuatan saya ada pada upacara ini.
_________________________
1  Phra Chorm Klao Chao Yoo Hua, Pendiri Dhammayuttika Nikāya, Raja IV Muang Thai, Penggubah..
2   Kata ʺaumʺ ini merujuk Tiratana, yaitu: Arahato/Buddha, Uttamadhammassa/Dhamma, dan Mahāsaghassa/Sagha.

78
8
MAṄGALA SUTTA

MAṄGALA SUTTA1

Evamme suttaṁ.
Ekaṁ samayaṁ bhagavā,
Sāvatthiyaṁ viharati,
Jetavane anāthapiṇḍikassa, ārāme.

Atha kho aññatarā devatā,
Abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā,
Kevalakappaṁ jetavanaṁ obhāsetvā,
Yena bhagavā tenupasaṅkami.

Upasaṅkamitvā bhagavantaṁ abhivādetvā
Ekamantaṁ aṭṭhāsi.
Ekamantaṁ ṭhitā kho sā devatā
Bhagavantaṁ gāthāya ajjhabhāsi:

Bahū devā manussā ca
Maṅgalāni acintayuṁ
Ākaṅkhamānā sotthānaṁ
Brūhi maṅgalamuttamaṁ.

Asevanā ca bālānaṁ
Paṇḍitānañca sevanā
Pūjā ca pūjanīyānaṁ
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Paṭirūpadesavāso ca
Pubbe ca katapuññatā
Attasammāpaṇidhi ca
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Bāhusaccañca sippañca
Vinayo ca susikkhito
Subhāsitā ca yā vācā
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Mātāpitu-upaṭṭhānaṁ
Puttadārassa saṅgaho
Anākulā ca kammantā
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Dānañca dhammacariyā ca
Ñātakānañca saṅgaho
Anavajjāni kammāni
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Āratī viratī pāpā
Majjapānā ca saññamo
Appamādo ca dhammesu
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Gāravo ca nivāto ca
Santuṭṭhī ca kataññutā
Kālena dhammasavanaṁ
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Khantī ca sovacassatā
Samaṇānañca dassanaṁ
Kālena dhammasākacchā
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Tapo ca brahmacariyañca
Ariyasaccāna dassanaṁ
Nibbānasacchikiriyā ca
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Phuṭṭhassa lokadhammehi
Cittaṁ yassa na kampati
Asokaṁ virajaṁ khemaṁ
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Etādisāni katvāna
Sabbatthamaparājitā
Sabbattha sotthiṁ gacchanti
Tantesaṁ maṅgalamuttamanti.

 
Demikianlah telah saya dengar.
Pada suatu ketika Sang Bhagavā
berdiam di Jetavana,
ārāma milik hartawan Anāthapiṇḍika,
di dekat kota Sāvatthī.
 
Saat itulah sesosok dewa, ketika hari menjelang pagi,
dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetavana,
mengunjungi Sang Bhagavā.
 
Setelah datang, menghormat Sang Bhagavā,
ia berdiri di satu sisi yang layak.
Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah,
ia memohon Sang Bhagavā dengan syair berikut ini :
 
Banyak dewa dan manusia
yang mengharapkan kebahagiaan,
mempersoalkan tentang berkah.
Mohon uraikan, apa berkah utama itu.
 
Tak bergaul dengan orang–orang dungu,
bergaul dengan para bijaksanawan,
dan menghormat yang patut dihormat,
Itulah berkah utama.
 
Bertempat tinggal di tempat yang sesuai,
memiliki timbunan kebajikan di masa lampau,
dan membimbing diri dengan benar,
Itulah berkah utama.
 
Berpengetahuan luas, berketerampilan,
terlatih baik dalam tata susila,
dan bertutur kata dengan baik,
Itulah berkah utama.
 
Membantu ayah dan ibu,
Menunjang anak dan isteri,
dan bekerja dengan sungguh-sungguh,
Itulah berkah utama.
 
Berdana, melakukan kebajikan,
menyokong sanak saudara,
dan tidak melakukan pekerjaan tercela,
Itulah berkah utama.
 
Menjauhi, menghindari perbuatan buruk,
menahan diri dari minuman keras,
dan tak lengah melaksanakan Dhamma,
Itulah berkah utama.
 
Memiliki rasa hormat, berendah hati,
merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang,
dan mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai,
Itulah berkah utama.
 
Sabar, mudah dinasihati,
mengunjungi para petapa,
dan membahas Dhamma pada waktu yang sesuai,
Itulah berkah utama.
 
Bersemangat dalam mengikis kilesa2, menjalankan hidup suci,
menembus Empat Kebenaran Mulia,
dan mencapai Nibbāna,
Itulah berkah utama.
 
Meski disinggung oleh hal-hal duniawi3
batin tak tergoyahkan,
tiada sedih, tanpa noda, dan penuh damai,
Itulah berkah utama.
 
Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu,
para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimana pun,
mencapai kebahagiaan dimana pun berada.
Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia.
_________________________
1 Khuddakanikāya, Khuddakapāha.
2 Pengotor batin.
3 Kondisi Alam Delapan : 1. lābha (mendapatkan), 2. alābha (tak mendapatkan), 3. yasa (berkedudukan/berketenaran), 4. ayasa (tak berkedudukan/tak berketenaran), 5. nindā (hujatan), 6. pasaṁsā (sanjungan), 7. sukha (kebahagiaan), 8. dukkha (penderitaan).

79
9
RATANA SUTTA

RATANA SUTTA1
 
Yānīdha bhūtāni samāgatāni,
Bhummāni vā yāniva antalikkhe,
Sabbeva bhūtā sumanā bhavantu.
Athopi sakkacca suṇantu bhāsitaṁ:
 
Tasmā hi bhūtā nisāmetha sabbe,
Mettaṁ karotha mānusiyā pajāya.
Divā ca ratto ca haranti ye baliṁ.
Tasmā hi ne rakkhatha appamattā.
 
Yaṅkiñci vittaṁ idha vā huraṁ vā.
Saggesu vā yaṁ ratanaṁ paṇītaṁ.
Na no samaṁ atthi Tathāgatena.
Idampi buddhe ratanaṁ paṇītaṁ.
Etena saccena suvatthi hotu.
 
Khayaṁ virāgaṁ amataṁ paṇītaṁ.
Yadajjhagā sakyamunī samāhito.
Na tena dhammena samatthi kiñci.
Idampi dhamme ratanaṁ paṇītaṁ.
Etena saccena suvatthi hotu.
 
Yambuddhaseṭṭho parivaṇṇayī suciṁ,
Samādhimā-nantarikaññāmāhu.
Samādhinā tena samo na vijjati.
Idampi dhamme ratanaṁ paṇītaṁ.
Etena saccena suvatthi hotu.
 
Ye puggalā aṭṭha sataṁ pasaṭṭhā,
Cattāri etāni yugāni honti.
Te dakkhiṇeyyā sugatassa sāvaka,
Etesu dinnāni mahapphalāni.
Idampi saṅghe ratanaṁ paṇītaṁ.
Etena saccena suvatthi hotu.
 
Ye suppayuttā manasā daḷhena,
Nikkāmino gotamasāsanamhi.
Te pattipattā amataṁ vigayha,
Laddhā mudhā nibbutiṁ bhuñjamānā.
Idampi saṅghe ratanaṁ paṇītaṁ.
Etena saccena suvatthi hotu.
 
Yathindakhīlo paṭhaviṁ sito siyā
Catubbhi vātebhi asampakampiyo.
Tathūpamaṁ sappurisaṁ vadāmi,
Yo ariyasaccāni avecca passati.
Idampi saṅghe ratanaṁ paṇītaṁ.
Etena saccena suvatthi hotu.
 
Ye ariyasaccāni vibhāvayanti
Gambhīrapaññena sudesitāni.
Kiñcāpi te honti bhusappamattā
Na te bhavaṁ aṭṭhamamādiyanti.
Idampi saṅghe ratanaṁ paṇītaṁ.
Etena saccena suvatthi hotu.
 
Sahāvassa dassanasampadāya
Tayassu dhammā jahitā bhavanti
Sakkāyadiṭṭhi vicikicchitañca
Sīlabbataṁ vāpi yadatthi kiñci.
Catūhapāyehi ca vippamutto,
Cha cābhiṭhānāni abhabbo kātuṁ.
Idampi saṅghe ratanaṁ paṇītaṁ,
Etena saccena suvatthi hotu.
 
Kiñcāpi so kammaṁ karoti pāpakaṁ
Kāyena vācāyuda cetasā vā.
Abhabbo so tassa paṭicchadāya
Abhabbatā diṭṭhapadassa vuttā.
Idampi saṅghe ratanaṁ paṇītaṁ.
Etena saccena suvatthi hotu.
 
Vanappagumbe yathā phussitagge
Gimhānamāse paṭhamasmiṁ gimhe.
Tathūpamaṁ dhammavaraṁ adesayi
Nibbānagāmiṁ paramaṁ hitāya.
Idampi buddhe ratanaṁ paṇītaṁ.
Etena saccena suvatthi hotu.
 
Varo varaññū varado varāharo
Anuttaro dhammavaraṁ adesayi.
Idampi buddhe ratanaṁ paṇītaṁ.
Etena saccena suvatthi hotu.
 
Khīṇaṁ purāṇaṁ navaṁ natthi sambhavaṁ
Virattacittāyatike bhavasmiṁ.
Te khīṇabījā aviruḷhichandā
Nibbanti dhīrā yathāyampadīpo.
Idampi saṅghe ratanaṁ paṇītaṁ.
Etena saccena suvatthi hotu.
 
Yānīdha bhūtāni samāgatāni
Bhummāni vā yāniva antalikkhe.
Tathāgataṁ devamanussa-pūjitaṁ
Buddhaṁ namassāma suvatthi hotu.
 
Yānīdha bhūtāni samāgatāni
Bhummāni vā yāniva antalikkhe.
Tathāgataṁ devamanussa-pūjitaṁ
Dhammaṁ namassāma suvatthi hotu.
 
Yānīdha bhūtāni samāgatāni
Bhummāni vā yāniva antalikkhe.
Tathāgataṁ devamanussa-pūjitaṁ
Saṅghaṁ namassāma suvatthi hotu.

 
Makhluk apa pun yang berkumpul di sini,
baik di bumi maupun di angkasa;
semoga semuanya bersukacita.
Kini, dengarkanlah Ajaran dengan hormat.
 
Duhai para makhluk, perhatikanlah!
Perlakukanlah semua manusia dengan cinta-kasih!
Lindungilah mereka tanpa lengah,
sebagaimana mereka menghaturkan sesajian siang dan malam.
 
Harta apa pun yang terdapat di alam ini atau di alam lain,
atau mustika gemilang apa pun yang ada di alam surga;
mustika itu tiada yang setara dengan Sang Tathagata.
Inilah mustika gemilang pada Sang Buddha.
Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.
 
Sang Sakyamuni berhati teguh, telah mencapai
musnahnya kilesa, habisnya nafsu, nan abadi dan gemilang.
Tiada suatu apa pun setara dengan Dhamma.
Inilah mustika gemilang pada Dhamma
Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.
 
Sang Buddha nan luhur memuji samadhi yang murni
yang disebut samadhi pemberi hasil langsung.
Tiada suatu apa pun setara dengan samadhi itu.
Inilah mustika gemilang pada Dhamma.
Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.
 
Delapan makhluk suci yang dipuji oleh para bijaksanawan,
terdiri dari empat pasang makhluk suci,
adalah siswa-siswa Sugata; yang pa tut menerima persembahan.
Dana yang dihaturkan kepada mereka memberi pahala besar.
Inilah mustika gemilang pada Sangha.
Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.
 
Mereka telah berdaya upaya baik dalam ajaran Sang Gotama,
berhati teguh, terbebas dari nafsu-nafsu.
Mereka  telah  mencapai  yang  pa  tut  dicapai,  menembus  Amerta2,
mencapai dan menikmati padamnya kilesa tiada sisa.
Inilah mustika gemilang pada Sangha.
Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.
 
Bagaikan sebuah pilar pintu kota yang tertanam kuat di bumi
Tak tergoyahkan oleh angin dari empat penjuru;
demikianlah seseorang yang melihat Empat Kebenaran Mulia.
Tathagata menyebutnya sappurisa, tak goyah oleh lokadhamma3.
Inilah mustika gemilang pada Sangha.
Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.
 
Mereka yang telah menembus Empat Kebenaran Mulia,
yang telah dibabarkan jelas oleh Yang Berkebijaksanaan Dalam,
meski masih tergoda, mereka takkan terlahir kedelapan4 kalinya.
Inilah mustika gemilang pada Sangha.
Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.
 
Dengan kesempurnaan pandangan benar5,
sotapanna telah mematahkan tiga belenggu, yakni:
sakkayaditthi6, vicikiccha7, dan silabbata-paramasa8.
Mereka telah bebas dari empat alam menyedihkan
dan tak mungkin melakukan enam keburukan berat9.
Inilah mustika gemilang pada Sangha.
Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.
 
Ia (sotapanna) masih dapat melakukan perbuatan buruk10,
baik melalui jasmani, ucapan, atau pun pikiran.
Namun, ia tak akan menyembunyikan perbuatan buruk itu.
Sabda Sang Buddha, ʺTiada perbuatan buruk yang tertutupi bagi
ia yang telah melihat Jalan Nibbana.ʺ
Inilah mustika gemilang pada Sangha.
Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.
 
Bagaikan pepohonan nan rimbun di hutan,
yang bermekaran bunganya di awal musim panas;
demikianlah Dhamma nan agung telah dibabarkan
demi pencapaian Nibbana, sebagai manfaat terluhur.
Inilah mustika gemilang pada Sang Buddha.
Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.
 
Sang Buddha nan luhur, Penglihat Nibbana nan luhur,
Pemberi Buah nan luhur, Pembimbing ke Jalan nan luhur,
telah membabarkan Dhamma nan luhur tiada bandingnya.
Inilah mustika gemilang pada Sang Buddha.
Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.
 
Telah sirna perbuatannya11 yang lampau.
Tiada pula perbuatannya yang baru.
Mereka12, yang bijaksana, bebas dari kelahiran kembali,
telah musnah benih-benih perbuatannya.
tak tumbuh lagi tunas kelahiran kembalinya.
Mereka mencapai Nibbana bagai pelita yang padam ini.
Inilah mustika gemilang pada Sangha.
Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.
 
Makhluk apa pun yang berkumpul di sini,
baik yang berada di bumi atau pun di angkasa;
marilah bersama-sama menghormat Sang Buddha,
Tathagata13, yang dipuja para dewa dan manusia.
Semoga tercapailah kesejahteraan.
 
Makhluk apa pun yang berkumpul di sini
Baik yang berada di bumi atau pun di angkasa;
marilah bersama-sama menghormat Dhamma,
Tathagata14, yang dipuja para dewa dan manusia.
Semoga tercapailah kesejahteraan.
 
Makhluk apa pun yang berkumpul di sini
Baik yang berada di bumi atau pun di angkasa;
marilah bersama-sama menghormat Sangha,
Tathagata15, yang dipuja para dewa dan manusia.
Semoga tercapailah kesejahteraan.
_________________________
1    Khuddakanikāya, Khuddakapāṭha.
2    ‘Yang Takmati. nama lain ‘Nibbana’.
3    Delapan Kondisi Alam (aṭṭhalokadhamma).
4    Kelahiran ketujuh adalah kelahiran paling akhir bagi seorang sotāpanna.
5    Pandangan setingkat sotāpattimagga.
6    Pandangan (keliru) bahwa tubuh adalah diri.
7    Keraguan.
8    Kelekatan keliru pada sila dan brata.
9    Enam abhiṭṭhāna, yakni: lima macam keburukan berat (akusalagarukakamma) dan satu keyakinan salah.
10   Perbuatan buruk karena kelengahan, bukan dengan kesengajaan.
11   Kata ‘Perbuatan’ di sini adalah perbuatan yang dilandasi oleh taṇhā.
12   Adalah para Arahanta Khīṇāsava.
13   Yang telah tiba atau yang patut dimengerti demikian.
14   Yang patut dimengerti demikian.
15   Yang telah tiba demikian.

82
10
KARAṆĪYAMETTA SUTTA

KARAṆĪYAMETTA SUTTA1

Karaṇīyamatthakusalena
Yantaṁ santaṁ padaṁ abhisamecca:
Sakko ujū ca suhujū ca
Suvaco cassa mudu anatimānī.

Santussako ca subharo ca
Appakicco ca sallahukavutti
Santindriyo ca nipako ca
Appagabbho kulesu ananugiddho.

Na ca khuddaṁ samācare kiñci
Yena viññū pare upavadeyyuṁ.
Sukhino vā khemino hontu
Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

Ye keci pāṇabhūtatthi
Tasā vā thāvarā vā anavasesā
Dīghā vā ye mahantā vā
Majjhimā rassakā aṇukathūlā.

Diṭṭhā vā ye ca adiṭṭhā
Ye ca dūre vasanti avidūre
Bhūtā vā sambhavesī vā
Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

Na paro para nikubbetha
Nātimaññetha katthaci naṁ kañci
Byārosanā paṭīghasaññā
Nāññamaññassa dukkhamiccheyya.

Mātā yathā niyaṁ puttaṁ
Āyusā ekaputtamanurakkhe.
Evampi sabbabhūtesu
Mānasambhāvaye aparimāṇaṁ.

Mettañca sabbalokasmiṁ
Mānasambhāvaye aparimāṇaṁ
Uddhaṁ adho ca tiriyañca
Asambādhaṁ averaṁ asapattaṁ.

Tiṭṭhañcaram nisinno vā
Sayāno vā yāvatassa vigatamiddho
Etaṁ satiṁ adhiṭṭheyya
Brahmametaṁ vihāraṁ idhamāhu.

Diṭṭhiñca anupagamma
Sīlavā dassanena sampanno
Kāmesu vineyya gedhaṁ
Nahi jātu gabbhaseyyaṁ punaretīti.

 
Inilah yang patut dikerjakan
oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna,
yang menghantar ke jalan kedamaian:
sebagai orang yang cakap, jujur,2 tulus,3
mudah dinasihati, lemah lembut, tidak sombong;
 
merasa puas atas yang dimiliki,  mudah dirawat,
tidak repot, bersahaja hidupnya,
berindria tenang, penuh pertimbangan,
sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga;
 
tidak berbuat kesalahan walaupun kecil,
yang dapat dicela oleh para bijaksanawan,
senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih:
‘Semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram.
Semoga semua makhluk hidup bahagia.’
 
Makhluk hidup apa pun yang ada;
yang goyah4 dan yang kokoh5 tanpa kecuali,
yang panjang atau yang besar,
yang sedang, pendek, kecil, kurus atau pun yang gemuk;
 
Yang tampak atau pun yang tak tampak,
yang berada jauh atau pun dekat,
yang telah menjadi atau pun yang belum menjadi,
semoga mereka semua hidup bahagia.
 
Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya,
tidak menghina siapa pun di mana juga;
dan, tak selayaknya karena marah dan benci
mengharap yang lain celaka.
 
Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa
melindungi putra tunggalnya;
demikianlah terhadap semua makhluk,
kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas.
 
Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam,
patut dikembangkan tanpa batas dalam batin
baik ke arah atas, bawah, dan diantaranya6;
tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan.
 
Selagi berdiri, berjalan atau duduk,
ataupun berbaring, sebelum terlelap;
sepatutnya ia memusatkan perhatian ini
yang disebut sebagai ‘berdiam dalam Brahma’

Ia yang mengembangkan mettā, tak berpandangan salah7,
teguh dalam sīla dan berpengetahuan sempurna,
dan melenyapkan kesenangan nafsu indria8;
tak akan lahir dalam rahim lagi9.
_________________________
Khuddakanikāya, Khuddakapāṭha; dengan nama ‘Mettasutta’.
Perbuatan lurus melalui ucapan ataupun jasmani.
Perbuatan lurus melalui pikiran (tidak munafik).
Yang gampang tergoyah oleh keinginan dan ketakutan.
Yang terkendali keinginan dan ketakutannya.
Arah atas – alam arūpa, arah bawah = alam nafsu, arah di antaranya = alam rūpa.
Tak berpandangan salah terhadap nāmarūpa (sakkāyadiṭṭhi).
Pencapaian sakadāgāmi.
Pencapaian anāgāmi.

89
11
KHANDHA PARITTA

KHANDHA PARITTA1

Virūpakkhehi me mettaṁ
Mettaṁ Erāpathehi me
Chabyāputtehi me mettaṁ
Mettaṁ Kaṇhāgotamakehi ca.
 
Apādakehi me mettaṁ
Mettaṁ dipādakehi me
Catuppadehi me mettaṁ
Mettaṁ bahuppadehi me.
 
Mā maṁ apādako hiṁsi
Mā maṁ hiṁsi dipādako
Mā maṁ catuppado hiṁsi
Mā maṁ hiṁsi bahuppado.
 
Sabbe sattā sabbe pāṇā
Sabbe bhūtā ca kevalā
Sabbe bhadrāni passantu
Mā kinci pāpamāgamā.
 
Appamāṇo buddho,
Appamāṇo dhammo,
Appamāṇo saṅgho,
 
Pamāṇavantāni siriṁsapāni,
Ahi vicchikā satapadī uṇṇānābhī sarabū mūsikā.
Katā me rakkhā katā me parittā,
Paṭikkamantu bhūtāni.
Sohaṁ namo bhagavato
Namo sattannaṁ Sammāsambuddhānaṁ.

 
Cinta kasihku kepada suku ular Virūpakkha.
Cinta kasihku kepada suku ular Erāpatha.
Cinta kasihku kepada suku ular Chabyāputta.
Cinta kasihku kepada suku ular Kaṇhāgotamaka.
 
Cinta kasihku kepada makhluk-makhluk tanpa kaki.
Cinta kasihku kepada makhluk-makhluk berkaki dua.
Cinta kasihku kepada makhluk-makhluk berkaki empat.
Cinta kasihku kepada makhluk berkaki banyak.
 
Semoga makhluk-makhluk tanpa kaki tak menyakitiku.
Semoga makhluk-makhluk berkaki dua tak menyakitiku.
Semoga makhluk-makhluk berkaki empat tak menyakitiku.
Semoga makhluk-makhluk berkaki banyak tak menyakitiku.
 
Semoga makhluk, segala kehidupan,
segala yang terlahir tanpa kecuali;
semoga semuanya mendapatkan kebaikan;
janganlah ada dosa2 apa pun pada mereka.
 
Tak terbatas daya Sang Buddha!
Tak terbatas daya Dhamma!
Tak terbatas daya Saṅgha!
 
Segala makhluk melata, seperti:
ular, ketungging, lipan, laba-laba, tokek, dan
tikus adalah terbatas daya mereka.
 
Telah kubangun penjagaan. Telah kubangun perlindungan.
Silakan makhluk-makhluk menyingkir dengan damai!
Aku ini pemuja Sang Bhagavā,
pemuja Tujuh Sammāsambuddha.
_________________________
1  Khuddakanikāya, Jātaka, Tiṁsanipāta.
2  Dosa dalam bahasa Pāli berarti: kesalahan, keburukan; perbuatan jahat, kebencian; cacat.

92
12
VAṬṬAKA PARITTA

VAṬṬAKA PARITTA1

Atthi loke sīlaguṇo
Saccaṁ soceyyanuddayā
Tena saccena kāhāmi
Saccakiriyama-nuttaraṁ.
 
Āvajjitvā dhammabalaṁ
Saritvā pubbake jine
Saccabalama-vassāya
Saccakiriyama-kāsahaṁ.
 
Santi pakkhā apattanā
Santi pādā avañcanā
Mātā pitā ca nikkhantā
Jātaveda paṭikkama.
 
Saha sacce kate mayhaṁ
Mahāpajjalito sikhī
Vajjesi soḷasa karīsāni
Udakaṁ patvā yathā sikhī
Saccena me samo natthi
Esā me saccapāramīti.

 
Di alam ini terdapat berkah Sīla,
berkah kebenaran, berkah kesucian, dan berkah kasih saying.
Berdasarkan atas kebenaran ini,
aku melakukan sumpah nan luhur.
 
Setelah merenungkan kekuatan Dhamma,
mengenang para Penakluk di waktu lampau,
dan mendasarkan pada kekuatan kebenaran;
aku bersumpah :
 
‘Aku bersayap namun tak mampu terbang.
Aku berkaki tetapi tak dapat berjalan.
Ayah bundahku pun telah pergi.
Wahai Api Hutan, kembalilah!’
 
Di saat setelah aku membuat sumpah,
kobaran jilatan api yang ganas
seluas 16 karīsā2 berhenti serentak,
bagaikan api yang tersiram air.
Tiada sesuatu apa pun yang setara dengan sumpahku.
Inilah sacca-pāramitā-ku.
_________________________
1  Khuddakanikāya, Cariyāpitaka.
2 1 karīsā = 125 lengan; 1 lengan = 0.5 meter.

 

94
13
BUDDHĀNUSSATI

Iti pi so bhagavā arahaṁ sammāsambuddho,
Vijjācaraṇa-sampanno sugato lokavidū,
Anuttaro purisadammasārathi,
satthā devamanussānaṁ, buddho bhagavāti.

Karena itulah1 Sang Bhagavā, Beliau adalah Yang Mahasuci, Yang
telah Mencapai Penerangan Sempurna, Sempurna Pengetahuan
serta Tindak-tanduk-Nya, Sempurna Menempuh Jalan ke Nibbāna,
Pengetahu Segenap Alam, Pembimbing Manusia yang Tiada
Taranya, Guru para Dewa dan Manusia,  Yang Sadar, Yang Patut
Dimuliakan.
_________________________
1 ‘Iti’ disini bermakna sebagai ‘sebab’ (Sīlakkhandhavagga-aṭṭhakathā).

95
14
DHAMMĀNUSSATI

Svākkhāto bhagavatā dhammo,
Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko,
Opanayiko paccattaṁ veditabbo viññūhīti.

Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagavā, terlihat
amat jelas, tak bersela waktu1, mengundang untuk dibuktikan,
patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para
bijaksanawan dalam batin masing-masing.
_________________________
1 Tiada sela atau jeda waktu antara pencapaian Jalan dan pengenyaman Buah.

96
15
SAṄGHĀNUSSATI

Supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
Ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
Ñāyapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
Sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,
Yadidam cattāri purisayugāni aṭṭhapurisapuggalā,
Esa bhagavato sāvakasaṅgho,
Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo,
Anuttaraṁ puññakkhettaṁ lokassāti.

Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak baik,
Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak lurus,
Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak benar,
Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak patut,
Mereka adalah empat pasang makhluk, terdiri dari delapan jenis
makhluk suci1.
Itulah Saṅgha siswa Sang Bhagavā;
Patut menerima pujaan, patut menerima sambutan,
patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan;
ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia.
_________________________
1 Mereka adalah ‘Ariya Saṅgha’, yakni : makhluk-makhluk yang telah mencapai Sotāpattimagga, Sotāpattiphala, Sakadāgāmimagga,  Sakadāgāmiphala, Anāgāmimagga, Anāgāmiphala, Arahattamagga, Arahattaphala.

96
16
AṄGULIMĀLA PARITTA

Yatohaṁ bhagini
Ariyāya jātiyā jāto,
Nābhijānāmi sañcicca
Pāṇaṁ jīvitā voropetā.
Tena saccena sotthi te
Hotu sotthi gabbhassa.
 
Saudari, sejak lahir sebagai seorang Ariya,
aku tidak teringat dengan sengaja membunuh makhluk hidup.
Atas kebenaran ini, semoga Anda selamat;
semoga bayi dalam kandungan selamat.

97
17
BOJJHAṄGA PARITTA

Bojjhaṅgo satisaṅkhāto
Dhammānaṁ vicayo tathā
Viriyampīti-passaddhi-
Bojjhaṅgā ca tathāpare.
 
Samādhupekkhabojjhaṅgā
Sattete sabbadassinā
Muninā sammadakkhātā
Bhāvitā bahulīkatā.
 
Saṁvattanti abhiññāya
Nibbānāya ca bodhiyā
Etena saccavajjena
Sotthi te hotu sabbadā.
 
Ekasmiṁ samaye nātho
Moggallānañca kassapaṁ
Gilāne dukkhite disvā
Bojjhaṅge satta desayi.
 
Te ca taṁ abhinanditvā
Rogā mucciṁsu taṁkhaṇe
Etena saccavajjena
Sotthi te hotu sabbadā.
 
Ekadā dhammarājāpi
Gelaññenābhipīḷito
Cundattherena taññeva
Bhaṇāpetvāna sādaraṁ.
 
Sammoditvā ca ābādhā
Tamhā vuṭṭhāsi ṭhānaso
Etena saccavajjena
Sotthi te hotu sabbadā.
 
Pahīnā te ca ābādhā
Tiṇṇannampi mahesinaṁ
Maggāhatakilesā va
Pattānuppatti-dhammataṁ
Etena saccavajjena
Sotthi te hotu sabbadā.

 
Faktor-faktor untuk mencapai Penerangan1 adalah:
sati, dhammavicaya,
vīriya, pīti, dan passaddhi.

Faktor lainnya lagi adalah:
samadhi dan upekkha.
Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas
oleh Sang Maha Muni, Yang Mahatahu.
Bila dikembangkan dan dilatih,
menghasilkan   pengetahuan   luhur,   kepadaman   kilesa
dan Penerangan sempurna2.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
semoga Anda sejahtera selalu.
 
Pada suatu ketika, Sang Pelindung
menjenguk  Yang  Ariya  Moggallana  dan  Yang  Ariya  Kassapa
yang sedang menderita sakit.
Beliau membabarkan Tujuh Faktor Pencapaian Penerangan.
 
Beliau  berdua  merasa  gembira  atas  pembabaran  itu
dan sembuh dari sakit di saat itu pula.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
semoga Anda sejahtera selalu.
 
Suatu ketika, Sang Dhammaraja sendiri
menderita sakit,
meminta Yang Ariya Cunda Thera
mengulang sutta itu dengan seksama.
 
Beliau merasa gembira
dan sembuh dari sakit itu.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
semoga Anda sejahtera selalu.
 
Penyakit telah dimusnahkan
oleh ketiga petapa agung tersebut,
yang  telah  mencapai  ketidak-munculan  secara  tetap;
bagai kilesa yang telah dimusnahkan oleh Sang Jalan.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
semoga Anda sejahtera selalu.
_________________________
Tujuh faktor untuk mencapai Penerangan (bojjhaga):
sati = perhatian; dhammavicaya = penyelidikan dhamma; vīriya = semangat; pīti = kegiuran  batin; passaddhi = ketenangan  batin; samādhi = keteguhan  batin; dan upekkhā = keseimbangan batin.
2  Pengetahuan  luhur  =  abhiññā,  kepadaman  kilesa  =  Nibbāna  dan  Penerangan sempuma = Bodhi.

97
18
ĀṬĀNĀṬIYA PARITTA

ĀṬĀNĀṬIYA PARITTA1
 
Vipassissa namatthu
Cakkhumantassa sirīmato.
Sikhissapi namatthu
Sabbabhūtā-nukampino.
 
Vessabhussa namatthu
Nhātakassa tapassino.
Namatthu Kakusandhassa
Mārasenap-pamaddino.
 
Konāgamanassa namatthu
Brāhmaṇassa vusīmato.
Kassapassa namatthu
Vippamuttassa sabbadhi.
 
Aṅgīrasassa namatthu
Sakyaputtassa sirīmato
Yo imaṁ Dhammamadesesi
Sabbadukkhā-panūdanaṁ.
 
Ye cāpi nibbutā loke
Yathābhūtaṁ vipassisuṁ
Te janā apisuṇā
Mahantā vītasāradā.
 
Hitaṁ devamanussānaṁ
Yaṁ namassanti gotamaṁ
Vijjācaraṇa-sampannaṁ
Mahantaṁ vītasāradaṁ
Vijjācaraṇa-sampannaṁ
Buddhaṁ vandāma gotamanti.

 
Sudjudku kepada Sang Buddha Vipassī,
pemilik penglihatan dan keagungan.
Sudjudku kepada Sang Buddha Sikhī,
pengasih semua makhluk.
 
Sudjudku kepada Sang Buddha Vessabhū,
pembersih noda, pelaksana tapa2.
Sudjudku kepada Sang Buddha Kakusandha,
penghancur Māra beserta bala tentaranya.
 
Sudjudku kepada Sang Buddha Koṇāgamana,
penghanyut keburukan, pencapai kesucian.
Sudjudku kepada Sang Buddha Kassapa,
yang terbebas dari segala kilesa.
 
Sudjudku kepada Sang Buddha Aṅgīrasa,
putra Sakya nan Agung,
yang telah membabarkan Dhamma ini,
Untuk melenyapkan semua dukkha.
 
Mereka-mereka yang mencapai padamnya kilesa di dunia ini,
melihat dengan jelas Dhamma sebagaimana adanya;
adalah, orang-orang yang bukan penghasut,
sebagai manusia besar, yang matang dalam kebijaksanaan.
 
Demi manfaat,
para dewa dan manusia memuji Sang Buddha Gotama,
yang sempurna pengetahuan dan tindak-tanduk-Nya,
sebagai manusia besar yang matang dalam kebijaksanaan.
Kami bersujud kepada Sang Buddha Gotama,
yang sempurna pengetahuan dan tindak-tanduk-Nya.
_________________________
1  Dighanikāya, Pāṭhikavagga.
2  Tapa = Dhamma penghancur kilesa.

100
19
ABHAYA PARITTA

Yandunnimittaṁ avamaṅgalañca
Yo cāmanāpo sakuṇassa saddo
Pāpaggaho dussupinaṁ akantaṁ
Buddhānubhāvena vināsamentu.

Yandunnimittaṁ avamaṅgalañca
Yo cāmanāpo sakuṇassa saddo
Pāpaggaho dussupinaṁ akantaṁ
Dhammānubhāvena vināsamentu.

Yan-dunnimittaṁ avamaṅgalañca
Yo cāmanāpo sakuṇassa saddo
Pāpaggaho dussupinaṁ akantaṁ
Saṅghānubhāvena vināsamentu.

 
Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apa pun,
juga suara-suara burung yang tak mengenakkan hati,
si pembawa malapetaka, dan mimpi buruk yang tak dikehendaki;
berkat kekuatan Buddha, semoga semuanya lenyap.

Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apa pun,
juga suara-suara burung yang tak mengenakkan hati,
si pembawa malapetaka, dan mimpi buruk yang tak dikehendaki;
berkat kekuatan Dhamma, semoga semuanya lenyap.

Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apa pun,
juga suara-suara burung yang tak mengenakkan hati,
si pembawa malapetaka, dan mimpi buruk yang tak dikehendaki;
berkat kekuatan Saṅgha, semoga semuanya lenyap.

101
20
DHAJAGGA PARITTA

DHAJAGGA PARITTA1

Araññe rukkhamūle vā
Suññāgāreva bhikkhavo
Anussaretha sambuddhaṁ
Bhayaṁ tumhāka no siyā.
 
No ce buddhaṁ sareyyātha
Lokajeṭṭhaṁ narāsabhaṁ
Atha dhammaṁ sareyyātha
Niyyānikaṁ sudesitaṁ.
 
No ce dhammaṁ sareyyātha
Niyyānikaṁ sudesitaṁ
Atha saṅghaṁ sareyyātha
Puññakkhettaṁ anuttaraṁ.
 
Evambuddhaṁ sarantānaṁ
Dhammaṁ saṅghañca bhikkhavo
Bhayaṁ vā chambhitattaṁ vā,
Lomahaṁso na hessatīti.

 
Sewaktu di dalam hutan, di bawah pohon,
atau di tempat yang lengang; duhai para bhikkhu,
ingatlah pada Sang Buddha!
ketakutan takkan ada pada kalian.
 
Jika tak mengingat Sang Buddha, Sesepuh Jagat,
yang perkasa di antara dewa dan manusia;
ingatlah pada Dhamma, penuntun ke kebebasan,
yang telah dibabarkan dengan jelas!
 
Jika tak mengingat Dhamma, penuntun ke kebebasan
yang telah dibabarkan dengan jelas;
ingatlah pada Saṅgha,
ladang kebajikan yang tiada taranya bagi makhluk dunia!
 
Demikianlah, wahai para bhikkhu,
Saat kalian mengingat Sang Buddha, Dhamma, dan Saṅgha;
baik ketakutan, kengerian, atau pun geridik bulu tubuh
tidak akan muncul.
_________________________
1  Sayuttanikāya, Sagāthāvagga.

102
21
MORA PARITTA

MORA PARITTA1

Udetayañ-cakkhumā ekarājā
Harissavaṇṇo paṭhavippabhāso
Taṁ taṁ namassāmi harissavaṇṇaṁ
Paṭhavippabhāsaṁ
Tayājja guttā viharemu divasaṁ.
 
Ye brāhmaṇā vedagu sabbadhamme
Te me namo te ca maṁ pālayantu.
Namatthu buddhānaṁ namatthu bodhiyā.
Namo vimuttānaṁ namo vimuttiyā.
Imaṁ so parittaṁ katvā
Moro carati esanā.
 
Apetayañ-cakkhumā ekarājā
Harissavaṇṇo paṭhavippabhāso
Taṁ taṁ namassāmi harissavaṇṇaṁ
Paṭhavippabhāsaṁ
Tayājja guttā viharemu rattiṁ.
 
Ye brāhmaṇā vedagū sabbadhamme
Te me namo te ca maṁ pālayantu
Namatthu buddhānaṁ namatthu bodhiyā.
Namo vimuttānaṁ namo vimuttiyā.
Imaṁ so parittaṁ katvā
Moro vāsamakappayīti.

 
‘Sang Surya, penerang, raja sinar,
yang berwarna keemasan, penerang pertiwi;
terbit di ufuk timur.
Sujudku kepadanya yang berwarna keemasan,
penerang pertiwi itu.
Dengan lindunganmu, kami hidup bahagia di hari ini.
 
Sujudku kepada para brāhmaṇa suci,
penembus pengetahuan tentang segala Dhamma.
Semoga mereka melindungiku.
 
Sujudku kepada para Buddha,
Sujudku kepada pengetahuan pencerahan mereka.
Sujudku kepada mereka yang telah mencapai kebebasan.
Sujudku kepada pengetahuan kebebasan mereka.’
Burung merak itu, setelah membuat perlindungan ini,
pergi mencari penghidupan.
 
‘Sang Surya, penerang, raja sinar,
yang berwarna keemasan, penerang pertiwi,
tenggelam di ufuk barat.
Sujudku kepadanya yang berwarna keemasan,
penerang pertiwi itu.
Dengan lindunganmu, kami hidup bahagia di malam ini.
 
Sujudku kepada para brāhmaṇa suci,
penembus pengetahuan tentang segala Dhamma.
Semoga mereka melindungiku.
 
Sujudku kepada para Buddha.
Sujudku kepada pengetahuan pencerahan mereka.
Sujudku kepada mereka yang telah mencapai kebebasan.
Sujudku kepada pengetahuan kebebasan mereka.’
Burung merak itu, setelah membuat perlindungan ini,
tinggal untuk beristirahat.
_________________________
1  Khuddakanikāya, Jātaka.

103
22
DEVATĀ-UYYOJANA GĀTHĀ

Dukkhappattā ca niddukkhā
Bhayappattā ca nibbhayā
Sokappattā ca nissokā
Hontu sabbepi pāṇino.
 
Ettāvatā ca amhehi
Sambhataṁ puññasampada
Sabbe devānumodantu
Sabbasampatti-siddhiyā.
 
Dānaṁ dadantu saddhāya
Sīlaṁ rakkhantu sabbadā
Bhāvanābhiratā hontu
Gacchantu devatāgatā.
 
Sabbe buddhā balappattā
Paccekānañca yaṁ bala
Arahantānañca tejena
Rakkhaṁ bandhāmi sabbaso.

 
Semoga semua makhluk
yang tertimpa duka terlepas dari duka;
yang tercekam ketakutan terbebas dari ketakutan;
yang terundung kesedihan terhindar dari kesedihan.
 
Semoga para dewa turut bersukacita
atas timbunan kebajikan
yang telah kami timbun sebanyak ini
demi keberuntungan dan keberhasilan.
 
Berdānalah dengan penuh keyakinan!
Rawatlah sila setiap saat!
Gemarlah mengembangkan batin!
Para dewa yang telah datang dipersilakan kembali!
 
Dengan kekuatan para Buddha
beserta kekuatan para Pacceka Buddha,
dan dengan daya para Arahanta seluruhnya;
aku membuat perlindungan.

105
23
SAKKATVĀTIĀDI GĀTHĀ

Sakkatvā buddharatanaṁ
Osathaṁ uttamaṁ varaṁ
Hitaṁ devamanussānaṁ

Buddhatejena sotthinā
Nassantupaddavā sabbe

Dukkhā vūpasamentu te.

Sakkatvā dhammaratanaṁ

Osathaṁ uttamaṁ varaṁ
Pariḷāhū-pasamanaṁ

Dhammatejena sotthinā
Nassantupaddavā sabbe

Bhayā vūpasamentu te.

Sakkatvā Sa
gharatanaṁ
Osathaṁ uttamaṁ varaṁ
Āhuneyyaṁ pāhuneyyaṁ

Saghatejena sotthinā
Nassantupaddavā sabbe

Rogā vūpasamentu te.


Dengan menghormat kepada Mustika Buddha
yang bagai obat mujarab nan mulia,
yang bermanfaat bagi para dewa dan manusia;
semoga segala rintangan sirna;
semoga semua derita Anda musnah
berkat kekuatan Sang Buddha.

Dengan menghormat kepada Mustika Dhamma
yang bagai obat mujarab nan mulia,
sebagai pereda kegelisahan;
semoga segala rintangan sirna;
semoga semua ketakutan Anda musnah
berkat kekuatan Dhamma.

Dengan menghormat kepada Mustika Saṅgha
yang bagai obat mujarab nan mulia,
yang patut menerima pujaan, patut menerima sambutan;
semoga segala rintangan sirna;
semoga semua penyakit Anda musnah
berkat kekuatan Saṅgha.

106
24
MAHĀJAYAMAṄGALA GĀTHĀ

Yaṅkiñci ratanaṁ loke
Vijjati vividhaṁ puthu
Ratanaṁ buddhasamaṁ natthi
Tasmā sotthī bhavantu te.
 
Yaṅkiñci ratanaṁ loke
Vijjati vividhaṁ puthu
Ratanaṁ dhammasamaṁ natthi
Tasmā sotthī bhavantu te.
 
Yaṅkiñci ratanaṁ loke
Vijjati vividhaṁ puthu
Ratanaṁ Saṅghasamaṁ natthi
Tasmā sotthī bhavantu te.


Mustika apa pun yang ada di dunia ini
yang beraneka ragam jenisnya,
tiada satu pun yang menyamai Mustika Buddha.
Berkat ini, semoga Anda sejahtera.
 
Mustika apa pun yang ada di dunia ini
yang beraneka ragam jenisnya,
tiada satu pun yang menyamai Mustika Dhamma.
Berkat ini, semoga Anda sejahtera.
 
Mustika apa pun yang ada di dunia ini
yang beraneka ragam jenisnya,
tiada satu pun yang menyamai Mustika Saṅgha.
Berkat ini, semoga Anda sejahtera.

107
25
BUDDHAJAYAMAṄGALA GĀTHĀ

Bāhuṁ sahassama-bhinimmita-sāvudhantaṁ
Grīmekhalaṁ uditaghora-sasenamāraṁ
Dānādi-dhammavidhinā jitavā munindo
Tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni1.
 
Mārātirekama-bhiyujjhita-sabbarattiṁ
Ghoram-panāḷavakamak-khamathaddha-yakkhaṁ
Khantīsudanta-vidhinā jitavā munindo
Tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.
 
Nāḷāgiriṁ gajavaraṁ atimattabhūtaṁ
Dāvaggi-cakkamasanīva sudāruṇantaṁ
Mettambu-sekavidhinā jitavā munindo
Tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.
 
Ukkhitta-khaggamatihattha-sudāruṇantaṁ
Dhāvan-tiyojana-pathaṅguli-mālavantaṁ
Iddhī-bhisaṅkhata-mano jitavā munindo
Tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.
 
Katvāna kaṭṭhamu-daraṁ iva gabbhinī
Ciñcāya duṭṭhavacanaṁ janakāya-majjhe
Santena somavidhinā jitavā munindo
Tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.
 
Saccaṁ vihāya matisaccaka-vādaketuṁ
Vādābhiropita-manaṁ atiandha-bhūtaṁ
Paññapadīpa-jalito jitavā munindo
Tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.
 
Nandopananda-bhujagaṁ vibudhaṁ mahiddhiṁ
Puttena therabhujagena damāpayanto
Iddhūpadesa-vidhinā jitavā munindo
Tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.
 
Duggāha-diṭṭhi-bhujagena sudaṭṭha-hatthaṁ
Brahmaṁ visuddhi-jutimiddhi-bakābhidhānaṁ
Ñāṇāgadena vidhinā jitavā munindo
Tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.
 
Etāpi buddha-jayamaṅgala-aṭṭhagāthā
Yo vācano dinadine sarate matandī
Hitvānaneka-vividhāni cupaddavāni
Mokkhaṁ sukhaṁ adhigameyya naro sapañño.


Dengan seribu tangan yang masing-masing memegang senjata, dengan menunggang gajah Girimekhala; Māra bersama pasukannya meraung menakutkan.
Raja para Bijaksanawan menaklukkannya dengan kebajikan, dāna-pāramitā2.
Dengan kekuatan ini semoga Anda mendapat berkah kejayaan.
 
Lebih dari Māra yang membuat onar sepanjang malam adalah Yakkha Āḷavaka yang menakutkan, bengis dan beringas.
Raja para Bijaksanawan menaklukkannya dengan kesabaran.
Dengan kekuatan ini semoga Anda mendapat berkah kejayaan.

Nāḷāgiri, gajah mulia yang menjadi mabuk dan garang, sangat kejam bagaikan api hutan, bagai senjata cakra dan bak halilintar.
Raja para Bijaksanawan menaklukkannya dengan percikan cinta-kasih.
Dengan kekuatan ini semoga Anda mendapat berkah kejayaan.
 
Dengan pedang terhunus di tangan yang kokoh kuat,
Aṅgulimāla yang kejam, dengan berkalung untaian jari berlari mengejar sepanjang jalan tiga yojana.
Raja para Bijaksanawan menaklukkannya dengan kemampuan pikiran sakti yang mengagumkan.
Dengan kekuatan ini semoga Anda mendapat berkah kejayaan.
 
Setelah memperbesar perutnya dengan potongan kayu laksana wanita hamil, Ciñcā memfitnah di tengah-tengah banyak orang.
Raja para Bijaksanawan menaklukkannya dengan keteguhan nan luhur, yakni kedamaian batin.
Dengan kekuatan ini semoga Anda mendapat berkah kejayaan.
 
Saccaka, terbiasa berkata menyimpang dari kebenaran, dengan pikiran buta, mengibarkan pahamnya laksana panji.
Raja para Bijaksanawan menaklukkannya dengan terangnya pelita kebijaksanaan.
Dengan kekuatan ini semoga Anda mendapat berkah kejayaan.
 
Nandopananda, naga berkesaktian tinggi berpengertian salah.
Raja para Bijaksanawan menaklukkannya dengan petunjuk kekuatan sakti kepada Moggallāna Thera, menyuruh sang Putra menjelma menjadi nāga menjinakkannya.
Dengan kekuatan ini semoga Anda mendapat berkah kejayaan.
 
Bagaikan ular yang melilit lengan, demikian pandangan salah dimiliki oleh Brahma Baka yang sakti, yang beranggap diri bersinar cerlang karena kesucian.
Raja para Bijaksanawan menaklukkannya dengan pengetahuan.
Dengan kekuatan ini semoga Anda mendapat berkah kejayaan.
 
Inilah delapan syair kemenangan sempurna Sang Buddha, yang patut dibaca dan direnungkan setiap hari tanpa rasa malas.
Setelah mengatasi aneka macam rintangan, orang bijaksana mencapai kebebasan dan kebahagiaan.
_________________________
1  Kata jayamagalāggaṁ’ dapat digunakan menggantikan kata jayamagalāni. Magalāni berarti berkah-berkah, sedangkan magalagga berarti berkah yang unggul. Kedua kata ini dapat dipakai. Pengubahan pembacaan ke magalāggaṁ’ ini ditujukan untuk menyesuaikan kaidah tata bahasa dan penggubahan syair.
2  Arti per katanya adalah: ... dengan kebajikan, seperti dāna dan lainnya.

108
26
JAYA PARITTA

Jayanto bodhiyā mūle
Sakyānaṁ nandivaḍḍhano
Evaṁ tvaṁ vijayo hohi
Jayassu jayamaṅgale.
 
Aparājitapallaṅke
Sīse paṭhavipokkhare
Abhiseke sabbabuddhānaṁ
Aggappatto pamodati.
 
Sunakkhattaṁ sumaṅgalaṁ
Supabhātaṁ suhuṭṭhitaṁ
Sukhaṇo sumuhutto ca
Suyiṭṭhaṁ brahmacārisu.
 
Padakkhiṇaṁ kāyakammaṁ
Vācākammaṁ padakkhiṇaṁ
Padakkhiṇaṁ manokammaṁ
Paṇidhī te padakkhiṇā
Padakkhiṇāni katvāna
Labhantatthe, padakkhiṇe.


Semoga Anda memperoleh berkah kejayaan;
sebagaimana Mahabijaksanawan
yang berjaya atas Māra di bawah pohon Bodhi,
mencapai kejayaan yang unggul di antara para Buddha,
yang berbahagia di atas tahta nan mulia dan tak terkalahkan,
yang perkasa di maha pertiwi, pembawa suka-cita kaum Sākya.
 
Saat berbuat baik; itulah neptu1 yang baik, berkah yang baik,
fajar yang terang, bangun tidur yang ceria,
waktu yang baik, saat yang baik,
dan disebut telah memuja para suciwan dengan baik.
 
Setelah melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu:
bertindak baik,
berucap baik,
berpikir baik,
berpengharapan baik;
pahala-pahala baiklah yang akan diperoleh.
_________________________
1 Penghitungan waktu yang berkaitan dengan ilmu membaca bintang.

111
27
SABBAROGĀTIĀDI GĀTHĀ

Sabbaroga-vinimutto
Sabbasantāpa-vajjito
Sabbaverama-tikkanto
Nibbuto ca tuvaṁ bhava.

Semoga Anda terhindar dari semua penyakit.
Semoga terbebas dari semua derita.
Semoga terlepas dari permusuhan.
Dan semoga mencapai kebebasan.

112
28
SĀMAÑÑĀNUMODANĀ GĀTHĀ

Sabbītiyo vivajjantu
Sabbarogo vinassatu
Mā te bhavatvantarāyo
Sukhī dighāyuko bhava.
 
Abhivādana-sīlissa
Niccaṁ vuḍḍhāpacāyino
Cattāro dhammā vaḍḍhanti
Āyu vaṇṇo sukhaṁ balaṁ.

Semoga terbebas dari semua malapetaka.
Semoga terhindar dari semua penyakit.
Semoga terlepas dari semua rintangan.
Semoga selalu bahagia dan berumur panjang.
Ia yang selalu sopan dan menghormat kepada yang lebih tua,
padanya akan berkembang empat hal, yakni:
umur panjang, paras bagus, kebahagiaan, dan kekuatan.

113
29
AGGAPPASĀDASUTTA GĀTHĀ

Aggato ve pasannānaṁ
Aggaṁ dhammaṁ vijānataṁ
Agge buddhe pasannānaṁ
Dakkhiṇeyye anuttare
 
Agge dhamme pasannānaṁ
Virāgūpasame sukhe
Agge saṅghe pasannānaṁ
Puññakkhette anuttare
 
Aggasmiṁ dānaṁ dadataṁ
Aggaṁ puññaṁ pavaḍḍhati
Aggaṁ āyu ca vaṇṇo ca
Yaso kitti sukhaṁ balaṁ
 
Aggassa dātā medhāvī
Aggadhamma-samāhito
Devabhūto manusso vā
Aggappatto pamodatīti


Mereka yang mengenal Tiratana nan mulia,
yakin pada Tiratana sesuai dengan kemuliaan-Nya, yakni:
mereka yang yakin kepada Buddha nan mulia,
yang patut menerima persembahan, yang tiada bandingnya;
 
mereka yang yakin pada Dhamma nan mulia,
pengantar ke lenyapnya nafsu, ke kedamaian dan kebahagiaan;
mereka yang yakin pada Saṅgha nan mulia,
sebagai ladang kebajikan nan tiada taranya;
 
dan, mereka yang mempersembahkan dāna
kepada Tiratana nan mulia;
kebajikan nan mulia akan berkembang bagi mereka.
Berkembanglah hal-hal yang mulia bagi mereka,
yakni: umur panjang, paras bagus, kedudukan, kemasyhuran,
kebahagiaan, dan kekuatan.
 
Bijaksanawan yang berkeyakinan teguh pada Tiratana nan mulia
mempersembahkan dāna kepada Tiratana nan mulia;
baik terlahir sebagai dewa atau pun manusia,
akan mengenyam kemuliaan dan bersukacita.

113
30
BHOJANĀNUMODANĀ GĀTHĀ

Āyudo balado dhīro
Vaṇṇado paṭibhāṇado
Sukhassa dātā medhāvī
Sukhaṁ so adhigacchati.
 
Āyuṁ datvā balaṁ vaṇṇaṁ
Sukhañca paṭibhāṇado
Dīghāyu yasavā hoti
Yattha yatthūpapajjatīti.


Ia yang bijaksana, pemberi usia, pemberi kekuatan
pemberi paras bagus, pemberi kecerdasan,
dan pemberi kebahagiaan;
akan memperoleh kebahagiaan pula.

Setelah memberi umur panjang, kekuatan, paras bagus,
kebahagiaan dan kecerdasan;
di mana pun ia terlahir,
akan berusia panjang dan berkedudukan tinggi.

114
31
SO ATTHALADDHOTIĀDI GĀTHĀ

So1 atthaladdho sukhito
Viruḷho buddhasāsane
Arogo sukhito hohi
Saha sabbehi ñātibhi.
 
2 atthaladdhā sukhitā
Viruḷhā buddhasāsane
Arogā sukhitā hohi
Saha sabbehi ñātibhi.
 
Te3 atthaladdhā sukhitā
Viruḷhā buddhasāsane
Arogā sukhitā hotha
Saha sabbehi ñātibhi.

 
Semoga Anda beserta semua sanak keluarga
memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan
serta mendapat kemajuan dalam Buddha Sāsana,
Selalu sehat dan bahagia.
 
Semoga Anda beserta semua sanak keluarga
memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan
serta mendapat kemajuan dalam Buddha Sāsana,
Selalu sehat dan bahagia.
 
Semoga Kalian beserta semua sanak keluarga
memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan
serta mendapat kemajuan dalam Buddha Sāsana,
Selalu sehat dan bahagia.
_________________________
1 Tertujukan pada laki-laki seorang.
2 Tertujukan pada wanita seorang.
3 Tertujukan pada laki-laki banyak orang atau campuran. Diganti dengan ‘Tā’
  Apabila tertujukan pada himpunan wanita.

115
32
CULAMAṄGALACAKKAVĀḶA GĀTHĀ

Sabbabuddhā-nubhāvena
Sabbadhammā-nubhāvena
Sabbasaṅghā-nubhāvena
 
Buddharatanaṁ
Dhammaratanaṁ
Saṅgharatanaṁ
Tiṇṇaṁ ratanānaṁ ānubhāvena
 
Caturāsīti-sahassa-dhammakkhandhā-nubhāvena
Piṭakattayānubhāvena
Jinasāvakānubhāvena
 
Sabbe te rogā
Sabbe te bhayā
Sabbe te antarāyā
Sabbe te upaddavā
Sabbe te dunnimittā
Sabbe te avamaṅgalā vinassantu.
 
Āyuvaḍḍhako
Dhanavaḍḍhako
Sirivaḍḍhako
Yasavaḍḍhako
Balavaḍḍhako
Vaṇṇavaḍḍhako
Sukhavaḍḍhako
Hotu sabbadā.
 
Dukkharogabhayā verā
Sokā sattu cupaddavā
Anekā antarāyāpi
Vinassantu ca tejasā.
 
Jayasiddhi dhanaṁ lābhaṁ
Sotthi bhāgyaṁ sukhaṁ balaṁ
Siri āyu ca vaṇṇo ca
Bhogaṁ vuḍḍhī ca yasavā
Satavassā ca āyū ca
Jīvasiddhī bhavantu te.
 
Bhavatu sabbamaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbabuddhā-nubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te.
 
Bhavatu sabbamaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbadhammā-nubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te.
 
Bhavatu sabbamaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbasaṅghā-nubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te.

 
Dengan kekuatan semua Buddha,
dengan kekuatan semua Dhamma,
dengan kekuatan semua Saṅgha;
 
dengan kekuatan ketiga Mustika:
mustika Buddha,
mustika Dhamma,
mustika Saṅgha;
 
dengan kekuatan delapanpuluh empat ribu kelompok Dhamma,
dengan kekuatan Tipiṭaka,
dengan kekuatan siswa-siswa Sang Pemenang;
 
semoga semua penyakit,
semua ketakutan,
semua rintangan,
semua musibah,
semua tanda-tanda jelek,
semua malapetaka Anda;
menjadi lenyap adanya.
 
Semoga Anda senantiasa
berusia panjang,
berkekayaan melimpah,
berkemuliaan luhur,
berkedudukan terhormat,
berkekuatan besar,
berparas bagus, dan
berkebahagiaan dalam.
 
Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan,
kesedihan, seteru, musibah,
serta segala macam rintangan apa pun;
semua lenyap berkat kekuatan ini.
 
Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan,
keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan
kemakmuran, panjang umur, paras bagus,
kesejahteraan, kemajuan, kedudukan,
usia seratus tahun, dan keberhasilan hidup;
ada pada Anda.
 
Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Buddha,
semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.
 
Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Dhamma,
semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.
 
Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Saṅgha,
semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.

116
33
RATANATTAYĀNUBHĀVENĀTIĀDI GĀTHĀ

Ratanattayānubhāvena
Ratanattayatejasā
Dukkharogabhayā verā
Sokā sattu cupaddavā
Anekā antarāyāpi
Vinassantu asesato.
 
Jayasiddhi dhanaṁ lābhaṁ
Sotthi bhāgyaṁ sukhaṁ balaṁ
Siri āyu ca vaṇṇo ca
Bhogaṁ vuḍḍhī ca yasavā
Satavassā ca āyū ca
Jīvasiddhī bhavantu te.
 
Bhavatu sabbamaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbabuddhā-nubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te.
 
Bhavatu sabbamaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbadhammā-nubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te.
 
Bhavatu sabbamaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbasaṅghā-nubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te.


Berkat kekuatan Tiratana,
berkat daya Tiratana
semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan,
kesedihan, seteru, musibah,
serta segala macam rintangan apa pun;
semua lenyap tanpa sisa.
 
Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan,
keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan,
kemakmuran, panjang umur, paras bagus,
kesejahteraan, kemajuan, kedudukan,
usia seratus tahun, dan keberhasilan hidup;
ada pada Anda.
 
Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Buddha,
semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.
 
Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Dhamma,
semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.
 
Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Saṅgha,
semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.

119
34
SUMAṄGALA GĀTHĀ I

Hotu sabbaṁ sumaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbabuddhā-nubhāvena
Sotthī hontu nirantaraṁ.
 
Hotu sabbaṁ sumaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbadhammā-nubhāvena
Sotthī hontu nirantaraṁ.
 
Hotu sabbaṁ sumaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbasaṅghā-nubhāvena
Sotthī hontu nirantaraṁ.


Semoga segala berkah kebaikan menjadi kenyataan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Buddha,
semoga Anda senantiasa sejahtera.
 
Semoga segala berkah kebaikan menjadi kenyataan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Dhamma,
semoga Anda senantiasa sejahtera.
 
Semoga segala berkah kebaikan menjadi kenyataan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Saṅgha,
semoga Anda senantiasa sejahtera.

120
35
SUMAṄGALA GĀTHĀ II

Bhavatu sabbamaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbabuddhā-nubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te.

Bhavatu sabbamaṅgalaṁ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbadhammā-nubhāvena

Sadā sotthī bhavantu te.

Bhavatu sabbamaṅgalaṁ

Rakkhantu sabbadevatā
Sabbasaṅghā-nubhāvena

Sadā sotthī bhavantu te.

 
Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Buddha,
Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.

Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Dhamma,
Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.

Semoga jadilah semua berkah kebaikan.
Semoga semua dewa melindungi.
Dan, dengan kekuatan semua Saṅgha,
Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.

121
36
PATTIDĀNA

PATTIDĀNA1
 
Puññassidāni katassa
Yānaññāni katāni me
Tesañca bhāgino hontu
Sattānantāp-pamāṇakā.
 
Ye piyā guṇavantā ca
Mayhaṁ mātāpitādayo
Diṭṭhā me cāpyadiṭṭhā vā
Aññe majjhattaverino.
 
Sattā tiṭṭhanti lokasmiṁ
Tebhummā catuyonikā
Pañcekacatuvokārā
Saṁsarantā bhavābhave.
 
Ñātaṁ ye pattidānamme
Anumodantu te sayaṁ
Ye cimaṁ nappajānanti
Devā tesaṁ nivedayuṁ.
 
Mayā dinnāna puññānaṁ
Anumodanahetunā
Sabbe sattā sadā hontu
Averā sukhajīvino.
Khemappadañca pappontu
Tesāsā sijjhataṁ subhā.

 
Semoga jasa-jasa yang kulakukan
kini atau di waktu yang lain
melimpah kepada semua makhluk,
tiada batas, tiada hingga;
 
yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa,
seperti ayah dan ibuku,
kepada mereka yang kukenal atau pun yang tidak;
dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan.
 
Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta
di ketiga alam, keempat jenis kelahiran
terdiri dari lima, satu atau pun empat gugusan2 pembentuk,
yang mengembara di alam besar dan alam kecil;
 
atas pelimpahan jasaku ini,
semoga mereka yang mengetahui, turut  bersukacita;
bagi mereka yang tidak mengetahui,
semoga para dewa memberitahukannya.
 
Berkat turut bersukacita
atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini,
semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian
serta hidup dalam kebahagiaan.
Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian.
Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.
_________________________
1  Phra Chorm Klao Chao Yoo Hua, Pendiri Dhammayuttika Nik
āya, Raja IV Muang Thai, Penggubah.
2  Makhluk yang terbentuk dari lima gugusan pembentuk kehidupan adalah makhluk yang memiliki nāma (vedanā, saññā, sakhārā, dan viññāṇa) dan rūpa. Makhluk satu gugusan adalah makhluk yang hanya memiliki rūpa. Makhluk yang terbentuk  dari empat gugusan pembentuk kehidupan adalah makhluk yang hanya memiliki nāma.

122

Hal: << First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
menu SASANA SUBHASITA
menu