Bab II TUNTUNAN PUJA BAKTI
Kategori Paritta / Group Paritta / Paritta

No
Paritta
Hal
1
PEMBUKAAN

Pemimpin puja bakti memberi tanda puja bakti dimulai (dengan gong, lonceng, dan sebagainya) lalu  menyalakan lilin, dupa, dan meletakkan dupa/hio di tempatnya; sementara hadirin duduk bertumpu lutut dan bersikap añjali. Setelah dupa diletakkan di tempatnya, pemimpin puja bakti beserta para hadirin menghormat dengan menundukkan kepala (sikap anjali dengan tangan menyentuh dahi).

23
2
NAMAKĀRA PĀṬHA (KALIMAT PERSUJUDUDAN)

(Pemimpin puja bakti membaca Namakārapāṭha. Hadirin mengikuti.)
 
Arahaṁ Sammāsambuddho bhagavā.
Buddhaṁ bhagavantaṁ abhivādemi.
 
Sang Bhagavā, Yang Mahasuci, Yang telah Mencapai Penerangan Sempurna.
Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagavā.
(namakāra1)
 
Svākkhāto bhagavatā dhammo.
Dhammaṁ namassāmi.
 
Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagavā.
Aku bersujud di hadapan Dhamma.
(namakāra)
 
Supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho.
Saṅghaṁ namāmi.
 
Sangha Siswa Sang Bhagavā telah bertindak sempurna.
Aku bersujud di hadapan Saṅgha.
(namakāra)
_________________________
1   Sikap sujud dengan 1) lutut, 2) jari kaki, 3) dahi, 4) siku, 5) telapak tangan, menyentuh lantai.

23
3
PŪJĀ KATHĀ (KALIMAT PUJA)

(Hadirin tetap duduk bertumpu lutut dan bersikap añjali)
 
Pemimpin puja bakti:
 
Yamamha kho mayaṁ bhagavantaṁ saraṇaṁ gatā, yo no bhagavā satthā, yassa ca mayaṁ bhagavato dhammaṁ rocema, imehi sakkārehi taṁ bhagavantaṁ sasaddhammaṁ sasāvakasaṅghaṁ abhipūjayāma.
 
Kami berlindung kepada Sang Bhagava. Sang Bhagava guru agung  kami. Dalam Dhamma Sang Bhagava kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagava, beserta Dhamma dan Sangha.

24
4
PUBBABHĀGANAMAKĀRA (PENGHORMATAN PENDAHULUAN)

(Hadirin duduk bersimpuh)
 
Pemimpin puja bakti:
Handa mayaṁ buddhassa bhagavato pubbabhāganamakāraṁ karoma se.
Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagavā.
 
Bersama-sama:

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
                                        (Tikkhattuṁ)

Terpujilah Sang Bhagavā, Yang Mahāsuci, Yang telah Mencapai Penerangan Sempurna.
                                             (tiga kali)

24
5
SARAṆAGAMANA PĀṬHA (KALIMAT PERLINDUNGAN)

Pemimpin puja bakti:
Handa mayaṁ saraṇagamanapāṭhaṁ bhaṇāma se.
Marilah kita membaca kalimat perlindungan.
 
Bersama-sama:
Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
 
Dutiyampi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dutiyampi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dutiyampi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
 
Tatiyampi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Tatiyampi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Tatiyampi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
 

Aku berlindung kepada Buddha.
Aku berlindung kepada Dhamma.
Aku berlindung kepada Sangha.
 
Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha.
Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma.
Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha.
 
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha.
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma.
Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha.

25
6
PAÑCASĪLA (LIMA SĪLA)

Pemimpin puja bakti:
Handa mayaṁ Pañcasikkhāpadapāṭhaṁ bhaṇāma se.
Marilah kita membaca lima pelatihan sīla.
 
Bersama-sama:
 
Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiyāmi.
Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiyāmi.
Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiyāmi.
Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiyāmi.
Surā-meraya-majja-pamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiyāmi.

Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup.
Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan.
Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila.
Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong.
Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran.

26
7
BUDDHĀNUSSATI (PERENUNGAN TERHADAP BUDDHA)

Pemimpin puja bakti:
Handa mayaṁ Buddhānussatinayaṁ karoma se.
Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha.
 
Bersama-sama:

Iti pi so bhagavā arahaṁ sammāsambuddho,
Vijjācaraṇa-sampanno sugato lokavidū,
Anuttaro purisadammasārathi,
satthā devamanussānaṁ, buddho bhagavāti.

(Diam sejenak menghayati keagungan Sang Buddha)

Karena itulah1 Sang Bhagavā, Beliau adalah Yang Mahasuci, Yang
telah Mencapai Penerangan Sempurna, Sempurna Pengetahuan
serta Tindak-tanduk-Nya, Sempurna Menempuh Jalan ke Nibbāna,
Pengetahu Segenap Alam, Pembimbing Manusia yang Tiada
Taranya, Guru para Dewa dan Manusia,  Yang Sadar, Yang Patut
Dimuliakan.
_________________________
1 ‘Iti’ disini bermakna sebagai ‘sebab’ (S
īlakkhandhavagga-aṭṭhakathā).

27
8
DHAMMĀNUSSATI (PERENUNGAN TERHADAP DHAMMA)

Pemimpin puja bakti:
Handa mayaṁ Dhammānussatinayaṁ karoma se.
Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma.
 
Bersama-sama:

Svākkhāto bhagavatā dhammo,
Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko,
Opanayiko paccattaṁ veditabbo viññūhīti.

(Diam sejenak menghayati keagungan Dhamma)

Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagavā, terlihat
amat jelas, tak bersela waktu1, mengundang untuk dibuktikan,
patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana
dalam batin masing-masing.
_________________________
1 Tiada sela waktu antara pencapaian Jalan dan pengenyaman Buah.

28
9
SAṄGHĀNUSSATI (PERENUNGAN TERHADAP SAṄGHA)

Pemimpin puja bakti:
Handa mayaṁ Saṅghānussatinayaṁ karoma se.
Marilah kita menghayati renungan terhadap Saṅgha.
 
Bersama-sama:

Supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho.
Ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho.
Ñāyapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho.
Sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho.
Yadidam cattāri purisayugāni aṭṭhapurisapuggalā.
Esa bhagavato sāvakasaṅgho.
Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo.
Anuttaraṁ puññakkhettaṁ lokassāti.

(Diam sejenak menghayati keagungan Sagha)

Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak baik.
Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak lurus.
Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak benar.
Sanggha siswa Sang Bhagavā telah bertindak patut.
Mereka adalah empat pasang makhluk, terdiri dari delapan
jenis makhluk suci1.
Itulah Saṅgha siswa Sang Bhagavā;
Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan,
patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan;
ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia.
_________________________
1 Mereka adalah ‘Ariya Saṅgha’, yakni : makhluk-makhluk yang telah mencapai Sotāpattimagga, Sotāpattiphala, Sakadāgāmimagga,  Sakadāgāmiphala, Anāgāmimagga, Anāgāmiphala, Arahattamagga, Arahattaphala.

28
10
SACCAKIRIYA GĀTHĀ (PERNYATAAN KEBENARAN)

Pemimpin puja bakti:
Handa mayaṁ Saccakiriyagāthāyo bhaṇāma se.
Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran.
 
Bersama-sama:

Natthi me saraṇaṁ aññaṁ,
Buddho me saraṇaṁ varaṁ.
Etena saccavajjena,
Sotthi te hotu sabbadā.

Natthi me saraṇaṁ aññaṁ,
Dhammo me saraṇaṁ varaṁ.
Etena saccavajjena,
Sotthi te hotu sabbadā.

Natthi me saraṇaṁ aññaṁ,
Saṅgho me saraṇaṁ varaṁ.
Etena saccavajjena,
Sotthi te hotu sabbadā.
 

Tiada perlindungan lain bagiku.
Sang Buddha-lah pelindungku nan luhur.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera.
 
Tiada perlindungan lain bagiku.
Dhamma-lah pelindungku nan luhur.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera.
 
Tiada perlindungan lain bagiku.
Saṅgha-lah pelindungku nan luhur.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera.

29
11
MAṄGALA SUTTA (SUTTA TENTANG BERKAH)

Pemimpin puja bakti:
Handa mayaṁ maṅgalasuttaṁ bhaṇāma se.
Marilah kita membaca sutta tentang berkah.
 
Bersama-sama:

Evamme suttaṁ.
Ekaṁ samayaṁ bhagavā,
Sāvatthiyaṁ viharati,
Jetavane anāthapiṇḍikassa, ārāme.

Atha kho aññatarā devatā,
Abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā,
Kevalakappaṁ jetavanaṁ obhāsetvā,
Yena bhagavā tenupasaṅkami.

Upasaṅkamitvā bhagavantaṁ abhivādetvā
Ekamantaṁ aṭṭhāsi.
Ekamantaṁ ṭhitā kho sā devatā
Bhagavantaṁ gāthāya ajjhabhāsi:

Bahū devā manussā ca
Maṅgalāni acintayuṁ
Ākaṅkhamānā sotthānaṁ
Brūhi maṅgalamuttamaṁ.

Asevanā ca bālānaṁ
Paṇḍitānañca sevanā
Pūjā ca pūjanīyānaṁ
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Paṭirūpadesavāso ca
Pubbe ca katapuññatā
Attasammāpaidhi ca
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Bāhusaccañca sippañca
Vinayo ca susikkhito
Subhāsitā ca yā vācā
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Mātāpitu-upaṭṭhānaṁ
Puttadārassa saṅgaho
Anākulā ca kammantā
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Dānañca dhammacariyā ca
Ñātakānañca saṅgaho
Anavajjāni kammāni
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Āratī viratī pāpā
Majjapānā ca saññamo
Appamādo ca dhammesu
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Gāravo ca nivāto ca
Santuṭṭhī ca kataññutā
Kālena dhammasavanaṁ
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Khantī ca sovacassatā
Samaṇānañca dassanaṁ
Kālena dhammasākacchā
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Tapo ca brahmacariyañca
Ariyasaccāna dassanaṁ
Nibbānasacchikiriyā ca
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Phuṭṭhassa lokadhammehi
Cittaṁ yassa na kampati
Asokaṁ virajaṁ khemaṁ
Etammaṅgalamuttamaṁ.

Etādisāni katvāna
Sabbatthamaparājitā
Sabbattha sotthiṁ gacchanti
Tantesaṁ maṅgalamuttamanti.


Demikianlah telah saya dengar.
Pada suatu ketika Sang Bhagavā
berdiam di Jetavana,
ārāma milik hartawan Anāthapiṇḍika,
di dekat kota Sāvatthī.
 
Saat itulah sesosok dewa, ketika hari menjelang pagi,
dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetavana,
mengunjungi Sang Bhagavā.
 
Setelah datang, menghormat Sang Bhagavā,
ia berdiri di satu sisi yang layak.
Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah,
ia memohon Sang Bhagavā dengan syair berikut ini :
 
Banyak dewa dan manusia
yang mengharapkan kebahagiaan,
mempersoalkan tentang berkah.
Mohon uraikan, apa berkah utama itu.
 
Tak bergaul dengan orang–orang dungu,
bergaul dengan para bijaksanawan,
dan menghormat yang patut dihormat,
Itulah berkah utama.
 
Bertempat tinggal di tempat yang sesuai,
memiliki timbunan kebajikan di masa lampau,
dan membimbing diri dengan benar,
Itulah berkah utama.
 
Berpengetahuan luas, berketerampilan,
terlatih baik dalam tata susila,
dan bertutur kata dengan baik,
Itulah berkah utama.
 
Membantu ayah dan ibu,
Menunjang anak dan isteri,
dan bekerja dengan sungguh-sungguh,
Itulah berkah utama.
 
Berdana, melakukan kebajikan1,
menyokong sanak saudara,
dan tidak melakukan pekerjaan tercela,
Itulah berkah utama.
 
Menjauhi, menghindari perbuatan buruk,
menahan diri dari minuman keras,
dan tak lengah melaksanakan Dhamma,
Itulah berkah utama.
 
Memiliki rasa hormat, berendah hati,
merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang,
dan mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai,
Itulah berkah utama.
 
Sabar, mudah dinasihati,
mengunjungi para petapa,
dan membahas Dhamma pada waktu yang sesuai,
Itulah berkah utama.
 
Bersemangat dalam mengikis kilesa2, menjalankan hidup suci,
menembus Empat Kebenaran Mulia,
dan mencapai Nibbāna,
Itulah berkah utama.
 
Meski disinggung oleh hal-hal duniawi3
batin tak tergoyahkan,
tiada sedih, tanpa noda, dan penuh damai,
Itulah berkah utama.
 
Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu,
para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimana pun,
mencapai kebahagiaan dimana pun berada.
Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia.
_________________________
1 Dhammacariyā artinya melaksanakan Dhamma;
Dhamma dalam hal ini adalah 10 jalan perbuatan bajik (dasakusalakammapatha).
2 Pengotor batin.
3 Delapan Kondisi Alam : 1. lābha (mendapatkan), 2. alābha (tak mendapatkan), 3. yasa (berkedudukan/berketenaran), 4. ayasa (tak berkedudukan/tak berketenaran), 5. nindā (hujatan), 6. pasaṁsā (sanjungan), 7. sukha (kebahagiaan), 8. dukkha (penderitaan).

30
12
KARAṆĪYAMETTA SUTTA (SUTTA TENTANG CINTA KASIH)

KARAṆĪYAMETTA SUTTA1

Pemimpin puja bakti:
Handa mayaṁ karaṇīyamettasuttaṁ bhaṇāma se.
Marilah kita membaca sutta tentang kewajiban dan cinta kasih.
 
Bersama-sama:

Karaṇīyamatthakusalena
Yantaṁ santaṁ padaṁ abhisamecca:
Sakko ujū ca suhujū ca
Suvaco cassa mudu anatimānī.

Santussako ca subharo ca
Appakicco ca sallahukavutti
Santindriyo ca nipako ca
Appagabbho kulesu ananugiddho.

Na ca khuddaṁ samācare kiñci
Yena viññū pare upavadeyyuṁ.
Sukhino vā khemino hontu
Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

Ye keci pāṇabhūtatthi
Tasā vā thāvarā vā anavasesā
Dīghā vā ye mahantā vā
Majjhimā rassakā aṇukathūlā.

Diṭṭhā vā ye ca adiṭṭhā
Ye ca dūre vasanti avidūre
Bhūtā vā sambhavesī vā
Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

Na paro para nikubbetha
Nātimaññetha katthaci naṁ kañci
Byārosanā paṭīghasaññā
Nāññamaññassa dukkhamiccheyya.

Mātā yathā niyaṁ puttaṁ
Āyusā ekaputtamanurakkhe.
Evampi sabbabhūtesu
Mānasambhāvaye aparimāṇaṁ.

Mettañca sabbalokasmiṁ
Mānasambhāvaye aparimāṇaṁ
Uddhaṁ adho ca tiriyañca
Asambādhaṁ averaṁ asapattaṁ.

Tiṭṭhañcaram nisinno vā
Sayāno vā yāvatassa vigatamiddho
Etaṁ satiṁ adhiṭṭheyya
Brahmametaṁ vihāraṁ idhamāhu.

Diṭṭhiñca anupagamma
Sīlavā dassanena sampanno
Kāmesu vineyya gedhaṁ
Nahi jātu gabbhaseyyaṁ punaretīti.

 
Inilah yang patut dikerjakan
oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna,
yang menghantar ke jalan kedamaian:
sebagai orang yang cakap, jujur,2 tulus,3
mudah dinasihati, lemah lembut, tidak sombong;
 
merasa puas atas yang dimiliki,4 mudah dirawat,
tidak repot, bersahaja hidupnya,
berindria tenang, penuh pertimbangan,
sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga;
 
tidak berbuat kesalahan walaupun kecil,
yang dapat dicela oleh para bijaksana,
senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih:
‘Semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram.
Semoga semua makhluk hidup bahagia.’
 
Makhluk hidup apa pun yang ada;
yang goyah5 dan yang kokoh6 tanpa kecuali,
yang panjang atau yang besar,
yang sedang, pendek, kecil, kurus atau pun yang gemuk;
 
Yang tampak atau pun yang tak tampak,
yang berada jauh atau pun dekat,
yang telah menjadi atau pun yang belum menjadi,
semoga mereka semua hidup bahagia.
 
Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya,
tidak menghina siapa pun di mana juga;
dan, tak selayaknya karena marah dan benci
mengharap yang lain celaka.
 
Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa
melindungi putra tunggalnya;
demikianlah terhadap semua makhluk,
kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas.
 
Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam,
patut kembangkan tanpa batas dalam batin
baik ke arah atas, bawah, dan diantaranya7;
tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan.
 
Selagi berdiri, berjalan atau duduk,
ataupun berbaring, sebelum terlelap;
sepatutnya ia memusatkan perhatian ini
yang disebut sebagai ‘berdiam dalam Brahma’8.

Ia yang mengembangkan mettā, tak berpandangan salah9,
teguh dalam sīla dan berpengetahuan sempurna,
dan melenyapkan kesenangan nafsu indria10;
tak akan lahir dalam rahim lagi11.
_________________________
1    Khuddakanikāya, Khuddakapāṭha; dengan nama ‘Mettasutta’.
2    Perbuatan lurus melalui ucapan ataupun jasmani.
3    Perbuatan lurus melalui pikiran (tidak munafik).
4    Santu
ṭṭhī = gembira atas harta sendiri yang dimiliki (sentosa)..
5    Yang gampang tergoyah oleh keinginan dan ketakutan.
6    Yang terkendali keinginan dan ketakutannya.
7    Arah atas – alam arūpa, arah bawah = alam nafsu, arah di antaranya = alam rūpa.
8    Berdiam dalam keluhuran.
9    Tak berpandangan salah terhadap nāmarūpa (sakkāyadiṭṭhi).
10  Pencapaian sakadāgāmi.
11  Pencapaian anāgāmi.

34
13
BRAHMAVIHĀRAPHARAṆA (PEMANCARAN BRAHMAVIHĀRA)

Pemimpin puja bakti:
Handa mayaṁ brahmavihāra-pharaṇāṁ karoma se.
Marilah kita melakukan pemancaran brahmavihāra.
 
Bersama-sama:
 
(METTĀ) :
       Ahaṁ sukhito homi.
       Niddukkho homi.
       Avero homi.

       Abyāpajjho homi.
       Anīgho homi.
       Sukhī attānaṁ pariharāmi.
 
       Sabbe sattā
       Sukhitā hontu.
       Niddukkhā hontu.
       Averā hontu.
       Abyāpajjhā hontu.
       Anīghā hontu.
       Sukhī attānaṁ pariharantu.
 
(KARUṆĀ) :
       Sabbe sattā
       Dukkhā pamuccantu.
 
(MUDITĀ) :
       Sabbe sattā
       Mā laddhasampattito vigacchantu.
 
(UPEKKHĀ) :
       Sabbe sattā
       Kammassakā,
       Kammadāyādā,
       Kammayonī,
       Kammabandhū,
       Kammapaṭisaraṇā.
       Yaṁ kammaṁ karissanti
       Kalyāṇaṁ vā pāpakaṁ vā,
       Tassa dāyādā bhavissanti.

 
Semoga aku berbahagia,
bebas dari derita,
bebas dari mendengki dan didengki,
bebas dari menyakiti dan disakiti,
bebas dari derita jasmani dan batin.
Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia.
 
Semoga semua makhluk berbahagia,
bebas dari derita,
bebas dari mendengki dan didengki,
bebas dari menyakiti dan disakiti,
bebas dari derita jasmani dan batin.
Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia.
 
Semoga semua makhluk bebas dari derita.
Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan1 yang  telah mereka peroleh.
 
Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri,
terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri,
lahir dari perbuatan mereka sendiri,
berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri,
tergantung pada perbuatan mereka sendiri.
Perbuatan apa pun yang akan mereka lakukan,
baik atau pun buruk;
perbuatan itulah yang akan mereka warisi.
_________________________
1 Sampatti = segala sesuatu yang telah didapat, keberhasilan, pencapaian, kebahagiaan, keberuntungan, rezeki, kesempurnaan.

38
14
ABHIṆHAPACCAVEKKHAṆA PĀṬHA (KALIMAT PERENUNGAN KERAP KALI)

Pemimpin puja bakti:
Handa mayaṁ abhiṇhapaccavekkhaṇapāṭhaṁ bhaṇāma se.
Marilah kita membaca perenungan kerap kali.
 
Bersama-sama:
 
Jarādhammomhi.
Jaraṁ anatīto.
 
Byādhidhammomhi.
Byādhiṁ anatīto.
 
Maraṇadhammomhi.
Maraṇaṁ anatīto.
 
Sabbehi me piyehi manāpehi nānābhāvo vinābhāvo.
 
Kammassakomhi,
Kammadāyādo,
Kammayoni,
Kammabandhu,
Kammapaṭisaraṇo.
Yaṁ kammaṁ karissāmi
Kalyāṇaṁ vā pāpakaṁ vā
Tassa dāyādo bhavissāmi.
 
Evaṁ amhehi abhiṇhaṁ paccavekkhitabbaṁ.


Aku wajar mengalami usia tua.
Aku takkan mampu menghindari usia tua.
 
Aku wajar menyandang penyakit.
Aku takkan mampu menghindari penyakit.
 
Aku wajar mengalami kematian.
Aku takkan mampu menghindari kematian.
 
Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku.
 
Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri,
terwarisi oleh perbuatanku sendiri,
lahir dari perbuatanku sendiri,
berkerabat dengan perbuatanku sendiri,
bergantung pada perbuatanku sendiri.
Perbuatan apa pun yang akan kulakukan,
baik atau pun buruk;
perbuatan itulah yang akan kuwarisi.
 
Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan.

40
15
BHĀVANĀ (PENGEMBANGAN BATIN)

Pemimpin puja bakti memimpin bhāvanā setelah itu mengakhirinya dengan kalimat:
 
Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.
 
Semoga semua makhluk berbahagia. (atau)
 
Sabbe sattā sadā hontu averā sukhajīvino.
 
Semoga semua makhluk bebas dari kedengkian, senantiasa hidup bahagia.

42
16
PAÑCASĪLA-ĀRĀDHANĀ (PERMOHONAN LIMA SĪLA)

Apabila puja bakti dihadiri oleh bhikkhu/sāmaṇera, pembacaan Pañcasīla (nomor 6) dalam Tuntunan  puja  bakti ini ditiadakan. Selesai membaca  wacana-wacana Pāli secara  berurut, hadirin  memohon Lima Sīla kepada bhikkhu/sāmaṇera, sebagai berikut:
 
Hadirin:
 
Mayaṁ bhante,
tisaraṇena saha, pañca sīlāni yācāma.
 
Dutiyampi mayaṁ bhante,
tisaraṇena saha, pañca sīlāni yācāma.
 
Tatiyampi mayaṁ bhante,
tisaraṇena saha, pañca sīlāni yācāma.


Bhante, kami memohon lima sīla
beserta tiga perlindungan.
 
Kedua kalinya, Bhante, kami memohon lima sīla
beserta tiga perlindungan.
 
Ketiga kalinya, Bhante, kami memohon lima sīla
beserta tiga perlindungan.

(atau)
 
Okāsa ahaṁ Bhante,
tisaraṇena saddhiṁ, pañcasīladhammaṁ yācāmi.
Anuggahaṁ katvā, sīlaṁ detha me Bhante.
 
Dutiyampi okāsa ahaṁ Bhante,
tisaraṇena saddhiṁ, pañcasīladhammaṁ yācāmi.
Anuggahaṁ katvā, sīlaṁ detha me Bhante.
 
Tatiyampi okāsa ahaṁ Bhante,
tisaraṇena saddhiṁ, pañcasīladhammaṁ yācāmi.
Anuggahaṁ katvā, sīlaṁ detha me Bhante.


Perkenankanlah Bhante,
saya memohon lima sīla beserta tiga perlindungan.
Anugerahkanlah padaku sīla itu, Bhante.
 
Kedua kalinya Bhante, perkenankanlah
saya memohon lima sīla beserta tiga perlindungan.
Anugerahkanlah padaku sīla itu, Bhante.
 
Ketiga kalinya Bhante, perkenankanlah
saya memohon lima sīla beserta tiga perlindungan.
Anugerahkanlah padaku sīla itu, Bhante.

Bhikkhu:
Yamahaṁ vadāmi taṁ vadetha.
Ikutilah kata yang saya ucapkan.
Hadirin:
Āma, Bhante.
Ya, Bhante.
 
Bhikkhu:
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
                         (tikkhattuṁ)
Terpujilah Sang Bhagavā, Yang Mahāsuci, Yang telah Mencapai Penerangan Sempurna.
                             (tiga kali)
Hadirin: (mengikuti)
 
Bhikkhu: (mengucapkan saraṇagamana)
Hadirin: (mengikuti)
 
Bhikkhu:
Saraṇagamanaṁ paripuṇṇaṁ.
Saraṇagamana telah lengkap diberikan.
Hadirin:
Āma, Bhante.
Ya, Bhante.
 
Bhikkhu: (mengucapkan pañcasīla)
Hadirin: (mengikuti)
 
Bhikkhu:
Imāni pañcasikkhāpadāni.
Sīlena sugatiṁ yanti.
Sīlena bhogasampadā.
Sīlena nibbutiṁ yanti.
Tasmā sīlaṁ visodhaye.
 
Ini adalah lima pelatihan sīla.
Dengan merawat sīla, tercapai alam bahagia.
Dengan merawat sīla, diperoleh kekayaan (lahir dan batin).
Dengan merawat sīla, tercapai padamnya kilesa.
Oleh karena itu, rawatlah sīla dengan sempurna.

Hadirin:
Āma, Bhante.
Ya, Bhante.
Sādhu, sādhu, sādhu.
Baiklah, baiklah, baiklah1.
_________________________
1 Pengertian lain kata
sādhu adalah semoga tercapai harapan.

42
17
PARITTA-ĀRĀDHANĀ (PERMOHONAN PARITTA)

PARITTA-ĀRĀDHANĀ1
 
Vipatti-paṭibāhāya,
Sabbasampatti-siddhiyā,
Sabbadukkha-vināsāya,
Parittaṁ brūtha maṅgalaṁ.
 
Vipatti-paṭibāhāya,
Sabbasampatti-siddhiyā,
Sabbabhaya-vināsāya,
Parittaṁ brūtha maṅgalaṁ.
 
Vipatti-paṭibāhāya,
Sabbasampatti-siddhiyā,
Sabbaroga-vināsāya,
Parittaṁ brūtha maṅgalaṁ.


Untuk menolak malapetaka,
untuk memperoleh segala rezeki,
untuk melenyapkan semua derita;
sudilah membacakan paritta pemberkahan.
 
Untuk menolak malapetaka,
untuk memperoleh segala rezeki,
untuk melenyapkan semua rasa takut;
sudilah membacakan paritta pemberkahan.
 
Untuk menolak malapetaka,
untuk memperoleh segala rezeki,
untuk melenyapkan semua penyakit;
sudilah membacakan paritta pemberkahan.
 
Keterangan:
Permohonan paritta ini pada umumnya dilakukan untuk upacara-upacara khusus tertentu, seperti upacara  maṅgala: kelahiran, ulang tahun, pernikahan, membuka usaha baru, menempati rumah baru, dsb. Pemilik hajat bisa mengundang bhikkhu/sāmaṇera untuk membacakan paritta, baik di rumah, di tempat-tempat tertentu atau di vihāra/cetiya. Permohonan ini dibacakan setelah permohonan pañcasīla selesai.
_________________________
1 Dapat dibacakan hanya oleh pemimpin puja bakti, atau bersama-sama dengan hadirin, atau dibacakan oleh pemimpin puja bakti kalimat demi kalimat kemudian diikuti hadirin.

45
18
DHAMMADESANĀ-ĀRĀDHANĀ (PERMOHONAN DHAMMADESANĀ)

DHAMMADESANĀ-ĀRĀDHANĀ1
 
Brahmā ca lokādhipatī sahampati
Katañjalī andhivaraṁ ayācatha,
ʺSantīdha sattāpparajakkha-jātikā
Desetu dhammaṁ anukampimaṁ pajaṁ. ʺ


Brahma Sahampati, Sang penguasa dunia
Berañjali2 seraya memohon,
ʺDi alam semesta ini, ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka.
Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. ʺ
 
Keterangan:
Permohonan Dhammadesana ini dibacakan apabila pembabaran Dhamma dilakukan oleh  bhikkhu/sāmaṇera, seusai permohonan pañcasīla. Pembacaan permohonan bisa dilakukan dalam acara pembabaran Dhamma di vihāra, cetiya, atau di tempat-tempat lain yang sesuai untuk pembabaran Dhamma.
_________________________
1  Ibid.
2  Merangkapkan kedua tangan di depan dada.

47
19
DHAMMADESANĀ

Hadirin mendengarkan pembabaran Dhamma dengan sikap hormat1 dan penuh perhatian.
_________________________
1  Sikap hormat ini bisa berbentuk sikap duduk tenang beranjali dan sebagainya.

47
20
ETTĀVATĀTIĀDIPATTIDĀNA (PELIMPAHAN JASA BERAWALKAN KATA ETTĀVATĀ)

Pemimpin puja bakti:
Handa mayaṁ ettāvatāti-ādipattidānaṁ karoma se.
Marilah kita melakukan pelimpahan jasa yang diawali dengan kata ettāvatā.
 
Bersama-sama:
 
Ettāvatā ca amhehi
Sambhataṁ puññasampadaṁ
Sabbe devānumodantu
Sabbasampatti-siddhiyā.
 
Ettāvatā ca amhehi
 Sambhataṁ puññasampadaṁ
Sabbe bhūtānumodantu
Sabbasampatti-siddhiyā.
 
Ettāvatā ca amhehi
Sambhataṁ puññasampadaṁ
Sabbe sattānumodantu
Sabbasampatti-siddhiyā.
 
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Rakkhantu lokasantikaṁ.
 
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Imaṁ rakkhantu raṭṭhakaṁ1.
 
Idaṁ vo ñātīnaṁ hotu.
Sukhitā hontu ñātayo.
Idaṁ vo ñātīnaṁ hotu.
Sukhitā hontu ñātayo.
Idaṁ vo ñātīnaṁ hotu.
Sukhitā hontu ñātayo.
 
Devo vassatu kālena.
Sassasampatti hotu ca.
Phīto bhavatu loko ca.
Rājā bhavatu dhammiko.
 
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Ciraṁ rakkhantu sāsanaṁ.
 
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Imaṁ rakkhantu desanaṁ.
 
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Ciraṁ rakkhantu maṁ pare2.


Semoga para dewa turut bersukacita
atas timbunan kebajikan
yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini
demi keberuntungan dan keberhasilan.
 
Semoga para makhluk halus turut bersukacita
atas timbunan kebajikan
yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini
demi keberuntungan dan keberhasilan.
 
Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita
atas timbunan kebajikan
yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini
demi keberuntungan dan keberhasilan.
 
Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi,
juga para naga3, mereka yang perkasa;
setelah turut bersukacita atas jasa ini,
semoga memelihara ketenteraman dunia.
 
Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi,
juga para naga, mereka yang perkasa;
setelah turut bersukacita atas jasa ini,
semoga melindungi negeri (Indonesia) ini.
 
Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga.
Semoga sanak keluarga berbahagia.
Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga.
Semoga sanak keluarga berbahagia.
Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga.
Semoga sanak keluarga berbahagia.
 
Semoga hujan turun menurut waktunya.
Semoga tanaman tumbuh dengan subur.
Semoga dunia menjadi makmur.
Dan semoga pemerintah (raja) bertindak benar.
 
Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi,
juga para naga, mereka yang perkasa;
setelah turut bersukacita atas jasa ini,
semoga selalu melindungi Ajaran.
 
Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi,
juga para naga, mereka yang perkasa;
setelah turut bersukacita atas jasa ini,
semoga selalu melindungi pembabaran Dhamma.
 
Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi,
juga para naga, mereka yang perkasa;
setelah turut bersukacita atas jasa ini,
semoga selalu melindungi semuanya4.
_________________________
1  Saat membaca baris ini, perhatian diarahkan pada negeri Indonesia.
2  Pengharapan perlindungan bagi para dermawan atau bagi tempat seperti vihara dsb. dapat dilakukan. Melakukannya di saat sebelum mengucapkan bait ini. Untuk  pengharapan perlindungan bagi tempat seperti vihara dsb., ulangi tiga baris pertama bait ini lalu ganti baris keempat dengan, ‘Imaṁ rakkhantu vatthukaṁ’. Dan, saat mengucap kata ‘vatthukaṁ’, arahkan pikiran pada vihara atau tempat yang  dimaksud. Untuk pengharapan perlindungan bagi para dermawan, ganti baris keempat dengan, ‘Ciraṁ rakkhantu dāyake’. Dan, saat mengucap kata ‘dāyake’, arahkan pikiran pada para dermawan yang dimaksud.
3  Naga di sini adalah sebutan dewa yang berkuasa atas perairan; dalam syair ini tercakup tiga jenis dewa perkasa yang berkuasa atas ketiga wilayah: angkasa, daratan dan perairan.
4  Untuk pembacaan perlindungan bagi tempat (vatthukaṁ) seperti vihara, bangunan dsb. di sebelum bait  ini, ucapkan tiga baris pertama bait tersebut lalu ganti baris ke empat dengan ‘Semoga melindungi vihara ... ini;’ ‘Semoga melindungi gedung ... ini;’ ‘Semoga melindungi tempat ini;’ dsb. sesuai dengan tempat yang  diarah. Untuk  pembacaan perlindungan bagi para dermawan (dāyake), ganti baris terakhir dengan, ‘Semoga selalu melindungi para dermawan’.

48
21
PENUTUP

Apabila puja bakti dihadiri bhikkhu/sāmaṇera, sebelum penutupan, bhikkhu/sāmaṇera dapat dimohon memberi pemberkahan. Setelah itu, hadirin membacakan Ettāvatātiādipattidāna. Puja bakti ditutup dengan namakāra.
 
CATATAN:
Bagian nomor 11 dan 12, dapat dipilih salah satu.
Bagian nomor 13 dan 14, dapat dipilih salah satu.

51

Hal: << First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
menu SASANA SUBHASITA
menu