Berita / Artikel

PARITTA TUNTUTAN PUJA BAKTI


PARITTA TUNTUTAN PUJA BAKTI


PARITTA UNTUK PUJA BAKTI

1. PEMBUKAAN
Pemimpin Puja Bakti :
Memberi tanda Puja Bakti dimulai (dengan gong, lonceng, dan
sebagainya). Pemimpin Puja Bakti menyalakan lilin dan dupa (hio),
kemudian meletakkan dupa di tempatnya, sementara hadirin duduk
bertumpu lutut dan bersikap añjali. Setelah dupa diletakkan di
tempatnya, Pemimpin Puja Bakti dan para hadirin menghormat dengan
menundukkan kepala (bersikap añjali dengan menyentuh dahi).


2. NAMAKĀRA GĀTHĀ (Syair Penghormatan)
Pemimpin Puja Bakti mengucapkan kalimat per kalimat dan diikuti
oleh hadirin :

Arahaṁ Sammā-Sambuddho Bhagavā,
Buddhaṁ Bhagavantaṁ abhivādemi.

Sang Bhagavā, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna;
aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagavā. (namaskāra*)

Svākkhāto Bhagavatā Dhammo,
Dhammaṁ namassāmi.

Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagavā;
aku bersujud di hadapan Dhamma. (namaskāra)

Supaṭipanno Bhagavato sāvaka-saṅgho,
Saṅghaṁ namāmi.

Saṅgha Siswa Sang Bhagavā telah bertindak sempurna;
aku bersujud di hadapan Saṅgha. (namaskāra)

*) Sikap dalam namaskāra, lima titik (lutut, ujung jari-jari kaki, dahi,
siku, telapak tangan) menyentuh lantai.

3. PŪJĀ GĀTHĀ (Syair Puja)
(Hadirin tetap duduk bertumpu lutut dan bersikap añjali)
Pemimpin Puja Bakti :

Yam-amha kho mayaṁ Bhagavantaṁ saraṇaṁ gatā, yo no Bhagavā
satthā, yassa ca mayaṁ Bhagavato Dhammaṁ rocema.
Imehi sakkārehi taṁ Bhagavantaṁ sasaddhammaṁ sasāvaka-saṅghaṁ
abhipūjayāma.

Kami berlindung kepada Sang Bhagavā, Sang Bhagavā Guru Junjungan kita,
dalam Dhamma Sang Bhagavā kami berbahagia.
Dengan persembahan ini kami melakukan pūjā kepada Sang Bhagavā,
Dhamma Sejati serta Saṅgha para Siswa.

4. PUBBABHĀGANAMAKĀRA (Penghormatan Awal)
(Hadirin duduk bersimpuh/bersila)

Pemimpin Puja Bakti :
Handa mayaṁ Buddhassa Bhagavato Pubba-bhāga-namakāraṁ karoma
se.

Marilah kita mengucapkan Penghormatan Awal kepada Sang Buddha, Sang
Bhagavā.

Bersama-sama :
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Sammā-Sambuddhassa
(tiga kali)

Terpujilah Sang Bhagavā, Yang Maha Suci,
Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna
(tiga kali)

5. TISARAṆA (Tiga Perlindungan)

Pemimpin Puja Bakti :
Handa mayaṁ Ti-saraṇa-gamana-pāṭhaṁ bhaṇāma se.

Marilah kita mengucapkan Tiga Perlindungan.

Bersama-sama :
1) Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

2) Dutiyampi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dutiyampi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Dutiyampi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

3) Tatiyampi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Tatiyampi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Tatiyampi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

1) aku berlindung kepada Buddha.
aku berlindung kepada Dhamma.
aku berlindung kepada Saṅgha (baca: Sang-gha).

2) Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha.
Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma.
Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Saṅgha.

3) Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha.
Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma.
Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Saṅgha.

6. PAÑCASĪLA (Lima Latihan Sīla)

Pemimpin Puja Bakti :
Handa mayaṁ Pañca-sikkhā-pada-pāṭhaṁ bhaṇāma se.

Marilah kita mengucapkan Lima Latihan Sīla.

Bersama-sama :
1) Pāṇātipātā veramaṇī sikkhā-padaṁ samādiyāmi.
2) Adinnādānā veramaṇī sikkhā-padaṁ samādiyāmi.
3) Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhā-padaṁ samādiyāmi.
4) Musāvādā veramaṇī sikkhā-padaṁ samādiyāmi.
5) Surā-meraya-majja-pamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhā-padaṁ
samādiyāmi.

1) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup.
2) Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang
tidak diberikan.
3) Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila.
4) Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar.
5) Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang
dapat menyebabkan lemahnya kesadaran.

7. BUDDHĀNUSSATI (Perenungan terhadap Buddha)

Pemimpin Puja Bakti :
Handa mayaṁ Buddhānussati-nayaṁ karoma se.

Marilah kita mengucapkan Perenungan terhadap Buddha.

Bersama-sama :
Iti pi so Bhagavā Arahaṁ Sammā-Sambuddho,
Vijjā-caraṇa-sampanno Sugato Lokavidū,
Anuttaro purisa-damma-sārathi satthā deva-manussānaṁ Buddho
Bhagavā'ti.

Demikianlah Sang Bhagavā, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai
Penerangan Sempurna;
Sempurna pengetahuan serta tindak-tanduk-Nya, Sempurna menempuh Sang
Jalan (ke Nibbāna), Pengenal segenap alam;
Pembimbing manusia yang tiada taranya, Guru para dewa dan manusia,
Yang Sadar (Bangun), Yang patut Dimuliakan.
(Diam sejenak merenungkan sifat-sifat Sang Buddha)

8. DHAMMĀNUSSATI
(Perenungan terhadap Dhamma)

Pemimpin Puja Bakti :
Handa mayaṁ Dhammānussati-nayaṁ karoma se.

Marilah kita mengucapkan Perenungan terhadap Dhamma.

Bersama-sama :
Svākkhāto Bhagavatā Dhammo,
Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko,
Opanayiko paccattaṁ veditabbo viññūhī'ti.

Dhamma Sang Bhagavā telah sempurna dibabarkan;
Berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan;
Menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin
masing-masing.
(Diam sejenak merenungkan sifat-sifat Dhamma)

9. SAṄGHĀNUSSATI (Perenungan terhadap Saṅgha)

Pemimpin Puja Bakti :
Handa mayaṁ Saṅghānussati-nayaṁ karoma se.

Marilah kita mengucapkan Perenungan terhadap Saṅgha.

Bersama-sama :
Supaṭipanno Bhagavato sāvaka-saṅgho,
Uju-paṭipanno Bhagavato sāvaka-saṅgho,
Ñāya-paṭipanno Bhagavato sāvaka-saṅgho,
Sāmīci-paṭipanno Bhagavato sāvaka-saṅgho,

Yadidaṁ cattāri purisa-yugāni aṭṭha purisa-puggalā:
Esa Bhagavato sāvaka-saṅgho,
Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjali-karaṇīyo,
Anuttaraṁ puññakkhettaṁ lokassā'ti.

Saṅgha Siswa Sang Bhagavā telah bertindak baik;
Saṅgha Siswa Sang Bhagavā telah bertindak lurus;
Saṅgha Siswa Sang Bhagavā telah bertindak benar;
Saṅgha Siswa Sang Bhagavā telah bertindak patut;

Mereka, merupakan empat pasang makhluk, terdiri dari delapan jenis
Makhluk Suci *): Itulah Saṅgha Siswa Sang Bhagavā;
Patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta
penghormatan; Lapangan untuk menanam jasa, yang tiada taranya di alam
semesta.

(Diam sejenak merenungkan sifat-sifat Saṅgha)
*) Mereka disebut Ariya Saṅgha: makhluk-makhluk yang telah
mencapai Sotāpatti Magga dan Phala, Sakadāgāmī Magga dan Phala,
Anāgāmī Magga dan Phala, dan Arahatta Magga dan Phala.

10. SACCAKIRIYĀ GĀTHĀ (Pernyataan Kebenaran)

Pemimpin Puja Bakti :
Handa mayaṁ Sacca-kiriyā gāthāyo bhaṇāma se.

Marilah kita mengucapkan Pernyataan Kebenaran.

Bersama-sama :
1) Natthi me saraṇaṁ aññaṁ
Buddho me saraṇaṁ varaṁ
Etena sacca-vajjena
Sotthi me/te hotu sabbadā.

2) Natthi me saraṇaṁ aññaṁ
Dhammo me saraṇaṁ varaṁ
Etena sacca-vajjena
Sotthi me/te hotu sabbadā.

3) Natthi me saraṇaṁ aññaṁ
Saṅgho me saraṇaṁ varaṁ
Etena sacca-vajjena
Sotthi me/te hotu sabbadā.

1) Tiada perlindungan lain bagiku
Sang Buddha-lah sesungguhnya Pelindungku
Berkat kesungguhan pernyataan ini
Semoga aku/anda selamat sejahtera.

2) Tiada perlindungan lain bagiku
Dhamma-lah sesungguhnya Pelindungku
Berkat kesungguhan pernyataan ini
Semoga aku/anda selamat sejahtera.

3) Tiada perlindungan lain bagiku
Saṅgha-lah sesungguhnya Pelindungku
Berkat kesungguhan pernyataan ini
Semoga aku/anda selamat sejahtera.

11. MAṄGALA SUTTA (Sutta tentang Berkah Utama)

Pemimpin Puja Bakti :
Handa mayaṁ Maṅgala suttaṁ bhaṇāma se.

Marilah kita mengucapkan Sutta tentang Berkah Utama.

Bersama-sama :
Evam-me sutaṁ:
Ekaṁ samayaṁ Bhagavā, Sāvatthiyaṁ viharati,
Jetavane Anāthapiṇḍikassa, ārāme.

Atha kho aññatarā devatā, abhikkantāya rattiyā abhikkanta-vaṇṇā
kevala-kappaṁ Jetavanaṁ obhāsetva.

Yena Bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā Bhagavantaṁ
abhivādetvā ekamantaṁ aṭṭhāsi.

Ekam-antaṁ ṭhitā kho sā devatā Bhagavantaṁ gāthāya ajjhabhāsi:

1) “Bahū devā manussā ca
maṅgalāni acintayuṁ
Ākaṅkhamānā sotthānaṁ
brūhi maṅgalam-uttamaṁ.”

2) “Asevanā ca bālānaṁ
paṇḍitānañca sevanā
Pūjā ca pūjanīyānaṁ
etam-maṅgalam-uttamaṁ.

3) Paṭirūpa-desa-vāso ca
pubbe ca kata-puññatā
Atta-sammā-paṇidhi ca
etam-maṅgalam-uttamaṁ.

4) Bāhu-saccañca sippañca
vinayo ca susikkhito
Subhāsitā ca yā vācā
etam-maṅgalam-uttamaṁ.

5) Mātā-pitu-upaṭṭhānaṁ
putta-dārassa saṅgaho
Anākulā ca kammantā
etam-maṅgalam-uttamaṁ.

6) Dānañca Dhamma-cariyā ca
ñātakānañca saṅgaho
Anavajjāni kammāni
etam-maṅgalam-uttamaṁ.

7) Āratī viratī pāpā
majja-pānā ca saññamo
Appamādo ca dhammesu
etam-maṅgalam-uttamaṁ.

8) Gāravo ca nivāto ca
santuṭṭhī ca kataññutā
Kālena dhammassavanaṁ
etam-maṅgalam-uttamaṁ.

9) Khantī ca sovacassatā
samaṇānañca dassanaṁ
Kālena Dhamma-sākacchā
etam-maṅgalam-uttamaṁ.

10) Tapo ca brahma-cariyañca
ariya-saccāna-dassanaṁ
Nibbāna-sacchi-kiriyā ca
etam-maṅgalam-uttamaṁ.

11) Phuṭṭhassa loka-dhammehi
cittaṁ yassa na kampati
Asokaṁ virajaṁ khemaṁ
etam-maṅgalam-uttamaṁ.

12) Etādisāni katvāna
sabbattham-aparājitā
Sabbattha sotthiṁ gacchanti
tan-tesaṁ maṅgalam-uttaman'ti.”

Demikianlah telah kudengar:
Pada suatu ketika Sang Bhagavā menetap di dekat Sāvatthī, di hutan Jeta, di
Vihāra Anāthapiṇḍika.

Maka datanglah dewa, ketika hari menjelang pagi, dengan cahaya yang
cemerlang menerangi seluruh hutan Jeta.

Menghampiri Sang Bhagavā, dan menghormati Beliau, lalu berdiri di satu sisi.
Sambil berdiri di satu sisi, dewa itu berkata kepada Sang Bhagavā dalam syair
ini:

1) “Banyak dewa dan manusia
Berselisih paham tentang Berkah
Yang diharap membawa keselamatan;
Terangkanlah, apakah Berkah Utama itu?”

2) “Tak bergaul dengan orang yang tak bijaksana
Bergaul dengan mereka yang bijaksana
Menghormat mereka yang patut dihormat:
Itulah Berkah Utama.

3) Hidup di tempat yang sesuai
Berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau
Menuntun diri ke arah yang benar:
Itulah Berkah Utama.

4) Memiliki pengetahuan dan keterampilan
Terlatih baik dalam tata susila
Ramah tamah dalam ucapan:
Itulah Berkah Utama.

5) Membantu ayah dan ibu
Menyokong anak dan istri
Bekerja bebas dari pertentangan:
Itulah Berkah Utama.

6) Berdāna dan hidup sesuai dengan Dhamma
Menolong sanak keluarga
Bekerja tanpa cela:
Itulah Berkah Utama.

7) Menjauhi, tak melakukan kejahatan
Menghindari minuman keras
Tekun melaksanakan Dhamma:
Itulah Berkah Utama.

8) Selalu hormat dan rendah hati
Merasa puas dan berterima kasih
Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai:
Itulah Berkah Utama.

9) Sabar, rendah hati bila diperingatkan
Mengunjungi para pertapa
Membahas Dhamma pada saat yang sesuai:
Itulah Berkah Utama.

10) Bersemangat menjalankan hidup suci
Menembus Empat Kesunyataan Mulia
Serta mencapai Nibbāna:
Itulah Berkah Utama.

11)Meski tergoda oleh hal-hal duniawi
Namun batin tak tergoyahkan
Tiada susah, tanpa noda, penuh damai:
Itulah Berkah Utama.

12) Karena dengan mengusahakan hal-hal itu
Manusia tak terkalahkan di mana pun juga
Serta berjalan aman ke mana juga:
Itulah Berkah Utama."

12. KARAṆĪYA METTĀ SUTTA (Sutta tentang Kasih
Sayang yang harus dikembangkan)

Pemimpin Puja Bakti :
Handa mayaṁ Karaṇīya-mettā suttaṁ bhaṇāma se.

Marilah kita mengucapkan Sutta tentang Kasih Sayang yang harus
dikembangkan.

Bersama-sama :
1) Karaṇīyam-attha-kusalena
yantaṁ santaṁ padaṁ abhisamecca,
Sakko ujū ca suhujū ca
suvaco cassa mudu anatimānī,

2) Santussako ca subharo ca
appakicco ca sallahuka-vutti,
Santindriyo ca nipako ca
appagabbho kulesu ananugiddho.

3) Na ca khuddaṁ samācare kiñci
yena viññū pare upavadeyyuṁ.
Sukhino vā khemino hontu
sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

4) Ye keci pāṇa-bhūtatthi
tasā vā thāvarā vā anavasesā,
Dīghā vā ye mahantā vā
majjhimā rassakā aṇuka-thūlā,

5) Diṭṭhā vā ye va adiṭṭhā
ye ca dūre vasanti avidūre,
Bhūtā vā sambhavesī vā
sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

6) Na paro paraṁ nikubbetha
nātimaññetha katthaci naṁ kiñci,
Byārosanā paṭīgha-saññā
nāññam-aññassa dukkham-iccheyya.

7) Mātā yathā niyaṁ puttaṁ
āyusā eka-puttam-anurakkhe,
Evam-pi sabba-bhūtesu
māna-sambhāvaye aparimāṇaṁ.

8) Mettañca sabba-lokasmiṁ
māna-sambhāvaye aparimāṇaṁ,
Uddhaṁ adho ca tiriyañca
asambādhaṁ averaṁ asapattaṁ.

9) Tiṭṭhañcaraṁ nisinno vā
sayāno vā yāvatassa vigatam-iddho,
Etaṁ satiṁ adhiṭṭheyya
brahmam-etaṁ vihāraṁ idham-āhu.

10) Diṭṭhiñca anupagamma
sīlavā dassanena sampanno,
Kāmesu vineyya gedhaṁ,
Na hi jātu gabbha-seyyaṁ punaretī'ti.

1) Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan;
Untuk mencapai ketenangan,
Ia harus mampu, jujur, sungguh jujur,
Rendah hati, lemah lembut, tiada sombong.

2) Merasa puas, mudah disokong/dilayani,
Tiada sibuk, sederhana hidupnya,
Tenang inderanya, berhati-hati,
Tahu malu, tak melekat pada keluarga.

3) Tak berbuat kesalahan walau pun kecil,
Yang dapat dicela oleh Para Bijaksana,
Hendaklah ia berpikir: Semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram;
Semoga semua makhluk berbahagia.

4) Makhluk hidup apa pun juga,
Yang lemah dan kuat tanpa kecuali,
Yang panjang atau besar,
Yang sedang, pendek, kecil atau gemuk.

5) Yang tampak atau tidak tampak,
Yang jauh atau pun dekat,
Yang telah lahir atau yang akan lahir,
Semoga semua makhluk berbahagia.

6) Jangan menipu orang lain,
Atau menghina siapa saja,
Jangan karena marah dan benci,
Mengharap orang lain celaka.

7) Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya,
Melindungi anaknya yang tunggal,
Demikianlah terhadap semua makhluk,
Dipancarkannya pikiran (kasih sayangnya) tanpa batas.

8) Kasih sayangnya ke segenap alam semesta,
Dipancarkannya pikirannya itu tanpa batas,
Ke atas, ke bawah dan ke sekeliling,
Tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan.

9) Selagi berdiri, berjalan atau duduk,
Atau berbaring, selagi tiada lelap,
Ia tekun mengembangkan kesadaran ini,
Yang dikatakan: Berdiam dalam Brahma.

10) Tidak berpegang pada pandangan salah (tentang attā atau aku),
Dengan Sīla dan Penglihatan yang sempurna,
Hingga bersih dari nafsu indera,
Ia tak akan lahir dalam rahim mana pun juga.

13. BRAHMAVIHĀRA PHARAṆĀ
(Peresapan Brahma-Vihāra)

Pemimpin Puja Bakti :
Handa mayaṁ Brahma-vihāra-pharaṇā karoma se.

Marilah kita mengucapkan Peresapan Brahma-Vihāra.

Bersama-sama :

(METTĀ) :
Ahaṁ sukhito homi
Niddukkho homi
Avero homi
Abyāpajjho homi
Anīgho homi
Sukhī attānaṁ pariharāmi.

Sabbe sattā sukhitā hontu
Niddukkhā hontu
Averā hontu
Abyāpajjhā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṁ pariharantu.

(KARUṆĀ) :
Sabbe sattā dukkhā pamuccantu.

(MUDITĀ) :
Sabbe sattā ma laddha-sampattito vigacchantu.

(UPEKKHĀ) :
Sabbe sattā
kammassakā
kamma-dāyādā
kamma-yonī
kamma-bandhū
kamma-paṭisaraṇā.
Yaṁ kammaṁ karissanti kalyāṇaṁ vā pāpakaṁ vā tassa dāyādā
bhavissanti.

(CINTA KASIH) :
Semoga aku berbahagia
Bebas dari penderitaan
Bebas dari kebencian
Bebas dari penyakit
Bebas dari kesukaran

Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri.

Semoga semua makhluk berbahagia
Bebas dari penderitaan
Bebas dari kebencian
Bebas dari kesakitan
Bebas dari kesukaran

Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri.

(BELAS KASIH) :
Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan.

(TURUT BAHAGIA) :
Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka
peroleh.

(KESEIMBANGAN BATIN) :
Semua makhluk
Memiliki karmanya sendiri
Mewarisi karmanya sendiri
Lahir dari karmanya sendiri
Berhubungan dengan karmanya sendiri
Terlindung oleh karmanya sendiri.
Apa pun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan
diwarisinya.

14. ABHIṆHAPACCAVEKKHAṆA
(Kerap Kali Direnungkan)

Pemimpin Puja Bakti :
Handa mayaṁ Abhiṇha-paccavekkhaṇa-pāthaṁ bhaṇāma se.

Marilah kita mengucapkan Perenungan Kerap Kali.

Bersama-sama :
Jarā-dhammomhi
jaraṁ anatīto.

Byādhi-dhammomhi
byādhiṁ anatīto.

Maraṇa-dhammomhi
maraṇaṁ anatīto.

Sabbehi me piyehi manāpehi nānā-bhāvo vinā-bhāvo.

Kammassakomhi
kamma-dāyādo
kamma-yoni
kamma-bandhu
kamma-paṭisaraṇo.

Yaṁ kammaṁ karissāmi kalyāṇaṁ vā pāpakaṁ vā tassa dāyādo
bhavissāmi.
Evaṁ amhehi abhiṇhaṁ paccavekkhitabbaṁ.

Aku akan menderita usia tua,
Aku belum mengatasi usia tua.
Aku akan menderita sakit,
Aku belum mengatasi penyakit.
Aku akan menderita kematian,
Aku belum mengatasi kematian.

Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah
dariku.

Aku adalah pemilik karmaku sendiri
Pewaris karmaku sendiri
Lahir dari karmaku sendiri
Berhubungan dengan karmaku sendiri
Terlindung oleh karmaku sendiri.

Apa pun karma yang kuperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi.
Hendaklah ini kerap kali direnungkan.

15. SAMĀDHI : METTĀ BHĀVANĀ
(Meditasi : Pengembangan Kasih Sayang)

Pada akhir Samādhi, Pemimpin Puja Bakti mengucapkan :
Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.
Semoga semua makhluk berbahagia.
- - - - - atau - - - - -
Sabbe sattā sadā hontu, averā sukha-jīvino.
Semoga semua makhluk selamanya hidup berbahagia, bebas dari kebencian.
Related Postview all

Bagaimana Merubah Nasib Menurut Dhamma

access_time27 April 2019 - 01:18:20 WIB pageview 8195 views

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa..(3x) Seorang bijaksana yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain akan berbahagia di dalam kehidupan ini. Kata 'nasib' sering ... [Selengkapnya]

Pattidana Vihara Sasana Subhasita 13 April 2019

access_time24 April 2019 - 00:34:13 WIB pageview 7794 views

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. (3x) Idaṁ vo ñātinaṁ hotu.Sukhitā hontu ñātayo. Melakukan upacara Pattidana merupakan kebajikan. Upacara Pattidana ... [Selengkapnya]

Manajemen Diri Buddhis

access_time22 April 2019 - 00:02:01 WIB pageview 7220 views

Tema "Manajemen Diri Buddhis" ini diambil dari buku terbaru Rm. Toni Yoyo. Pada kesempatan ini hadir bersama dengan Bp. Teguh Taslim. Kutipan Tripitaka berikut ini untuk mengingatkan kita ... [Selengkapnya]

Ceng Beng dari Sudut Dhamma

access_time15 April 2019 - 13:32:19 WIB pageview 7213 views

Mengawali sharing Dhamma pagi ini dengan Dhammagita membuat kita semua menjadi rileks dan bersemangat untuk mendengarkan Dhamma. Dalam syair lagu Avijja tertulis lyric "berbahagia hidup di ... [Selengkapnya]

Menyadari Fenomena Kehidupan

access_time06 April 2019 - 11:36:26 WIB pageview 7223 views

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. (3x) Banyak sekali di dalam kehidupan ini, tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang salah. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ... [Selengkapnya]

menu SASANA SUBHASITA
menu